Kastély

BIEDERMANN-KASTÉLY
BIEDERMANN-KASTÉLYPARK

 

 

A KASTÉLY RÖVID TÖRTÉNETE

A kastély, mint az uradalom központja, alapításától kezdve a község főutcájának - jelenleg Mátyás király utca - kezdő, uralkodó épülete volt, amelyet csak kiemelt a környékét övező park és uradalmi épületek koszorúja.
A HistoriaDomus - plébánia története - egykori adatai szerint a töröktől való felszabadulás utáni - XVIII. sz. eleje - első mozsgói birtokos Sárközy János volt. Feljegyzések szerint nagy kártyás lévén, 60.000.- Ft. tartozása fejében 1750-ben Mozsgót kénytelen volt átadni a bécsi udvarnál nagy kegyben lévő Batthyány Károly grófnak.
Az 1848-as szabadságharc elbukása után a mozsgói uradalom akkori résztulajdonosa Batthyány Kázmér is fej- és jószágvesztésre ítéltetett. Angliában élő testvére Batthyány Gusztáv, mint résztulajdonos a mozsgói birtokot - tekintettel a bécsi Biedermann bankár családnál lévő nagy összegű kölcsönökre - eladásra ajánlotta fel.
1850-ben a mozsgói kastélyban Biedermann Simon volt az úr. A nagy vagyonú, jeles gazdálkodói érzékű új tulajdonos - a birtokból hamarosan mintagazdaságot teremtett. Fia, Biedermann Ottó - akkor már pápai lovag - feleségül véve a horvátországi daruvári Tüköry - vagyon egyik örökösét, a régi urasági kúriára is kimondta a lebontást.
Az első Biedermann kastély 1896-ban épülhetett Lechner Ödön tervei alapján. 1917-ben tűzvészben a kastély leégett, majd a lechneri tervek alapján teljes egészében helyreállították. A helyreállítás azonban csak részleges volt, amennyiben a belsőnek mintegy egyharmadát nem készítették el.
1945 után községi művelődési intézményként, kollégiumként működött, 1950-től traktorvezető-képzőként működött. 1960-tól szociális otthonként működik.
 

Biedermann-Kastély

 
 
A mai kastély helyén a XVIII. században
nagyméretű úrilak állott. A hatalmas vagyonú
Batthyányak kezére jutott az 1700-as évek
közepén. A fejedelmi uradalom - Mozsgó egyik
központja lévén - a család rangját is méltán
képviselte.
A Batthyányak mozsgói birtokrészét 1850-ben
a dúsgazdag bécsi Biedermann Simon bankár
vásárolta meg. A nagyvagyonú új tulajdonos
kiváló gazdálkodói érzékkel mintagazdaságot
teremtett. Fia, Biedermann Ottó, elnyerte
a pápai lovag címet, így a család innentől
viselte a “lovag Biedermann” nevet. Biedermann
Ottó házassági kapcsolatba lépett a dauvári
Tüköry vagyon egyik örökösével. Mivel
igényeinek a régi földszintes úrilak nem felelt
meg, lebontották.
1896-ban a régi épület alapjainak és pincéjének
részleges felhasználásával új kastélyt építtetett.
A kastély tervezője Lechner Ödön volt.
1918. január 21-én a kastély leégett. A tűz
utáni újjáépítés ismét az ő tervei alapján
valósult meg. A helyreállítást Sándy Gyula és
Szepesy Sándor építészek közreműködésével
végezték el. Ez az újjáépítés az épület külső
falazatát a jellegzetes lechneri ornamentikával,
Zsolnay-féle díszcserepekkel, tetődíszekkel
együtt, teljes egészében helyreállította.
A földbirtokos család 1945-ig itt lakott.
Az államosítás miatt a kastély különböző
célokat szolgált: kultúrotthon, traktoriskola..
 

A Biedermann-kastély park 

Park, amely a XVIII. századi Batthyány-féle első rendezés szerint ősfáival, természetes területi domborzati kialakításával, a parkon átfolyó SOVICZA-patak megduzzasztásával készített dísztavával a Biedermann-családnak díszparkjaként került kialakításra. A kastély 1896-ban történt megépítése új park kialakítását tette szükségessé.
A parknak kedves dísze - még mai hiányos állapotában is, - a már említett SOVICZA-patak által alkotott Dísz-tó. A park újjáépítésekor a tervező a tó közepére hangulatos szigetet épített, nyugati oldalán szépen ívelt Japán híddal A tó oldalait az omlástól való védelem céljából kitéglázták. A tó keleti oldalát a kastély felé emelkedő tereppel díszlépcső tagolással tették változatossá. (Zselici Sansouc).
A lépcsőzet végén a part a víz fölé - napozó, illetve fejesugráshoz alkalmas padló emelvényt és lépcsőlejáratot építettek. A napozóval szemben a sziget partja mellett oszlopokon álló hattyúház volt a tó hattyúi számára. A tó északi partjáról a vízbe vert tölgygerendákra épült fürdőház nyúlt be öltöző- vetkőző-helyiségekkel, tornáccal és csónakkikötővel. 
A sziget partjairól hatalmassá nőtt szomorúfüzek fürösztötték ágaikat a tóban. Úgy a fürdőház, mint a sziget közepén álló uzsonnázó gomba náddal fedetten védett az égető naptól. A tó építményeit sajnos a traktoros-vezető képzésben részesülők szétbontották. A környező park ősfáival és az 1896-ban telepített új díszfákkal, gesztenyefasorával, díszcserjékkel, kilátókioszkjával messze környék híres szépségű parkja volt.
 

A BIEDERMANN-KASTÉLY PARK 

 
 
 
 
A park kiépítése már 1896 előtt
megkezdődött. A Batthyány család
ősfákkal telepítette be, és a patak
megduzzasztásával dísztavat építtetett.
Az újjáépült kastély köré a Biedermann
család új parkot alakított ki.
A park legszebb dísze a még ma is a patak
által táplált tó. A park 1896-os újjáépítésekor
a tervező a tó közepére hangulatos
szigetet tervezett, nyugati oldalán szépen
ívelt japán híddal. A tó oldalait az omlástól
való védelem céljából kitéglázták. A tó
északi partjáról a vízbe vert tölgygerendákra
épült fürdőház nyúlt be tornáccal és
csónakkikötővel. A sziget közepén náddal
fedett uzsonnázó védett az égető naptól.
A sziget partja mellett oszlopokon álló
hattyúház volt. A kastély felé díszlépcsőt
építettek. A tó építményeit az 50-es
években szétbontották.
1974. január 1-től természetvédelmi terület
rangsorolást nyert. Napjainkban
a fái elöregedtek, veszélyessé váltak, ezért
folyamatosan ritkítják.
 
 
 
 
 
 
  

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat