Pályázatok

"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben" - EFOP-1.5.3-16

2018. március 5.
MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Mozsgó Községi Önkormányzat 8 települési önkormányzattal konzorciumban pályázatot nyújtott be 2017.04.01-én Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú felhívásra. A 2017.09.28- án született támogatói döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitás mellett, 200.096.325,- forint támogatás lehívására vált jogosulttá a Konzorcium arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

A projekt célja Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Magyarlukafa, Szulimán, Vásárosbéc, és Almáskeresztúr települések helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.

A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapulnak, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A 24 hónap megvalósítási időszakra tervezett projekt 2018.március 1-én elindult és várhatóan 2020.02.28-án befejeződik.

A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

Megbízási szerződés (letölthető)

További információ kérhető:

Mozsgó Községi Önkormányzat
Kovács Zsolt Vilmos polgármester
Cím: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.
Telefon: +36-73/544-018
E-mail: mozsgopolgarmester@gmail.com
Weblap: http://www.mozsgo.hu

MEGHÍVÓ

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00087 azonosító számú projektet megvalósító, 9 tagú konzorcium képviseletét ellátó Mozsgó Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt projektnyitó rendezvényére!

A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a projekt céljaival, a megvalósítás főbb irányvonalaival.

A rendezvény időpontja: 2018.03.23. péntek 13:00 óra

A rendezvény helyszíne: Kazaliczky Antal Műv.Ház (Mozsgó, Mátyás király u. 2.)

Megjelenésére feltétlen számítunk!

PROGRAM:

  • 13:00 - 13:10 Köszöntő - Konzorciumvezető
  • 13:10 - 13:30 Nyitóbeszéd – Nagy Csaba elnök, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
  • 13:30 - 13:50 Projekt tájékoztató - Projektmenedzser
  • 13:50 - 14:10 Projekt tájékoztató - Szakmai vezető
  • 14:10 - 14:30 Előadás - Térségi együttműködés

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Környezetbarát megújuló energiaforrás telepítése

A kedvezményezett neve: Mozsgó Községi Önkormányzat
A projekt címe: "Mozsgói közintézményeken környezetbarát megújuló energiaforrás telepítése"
A szerződött támogatás összege: 22.902.587 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.08.31

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati konstrukció keretében 4 mozsgói közintézmény villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474 számú projekt keretében összesen 34,8 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósul meg 22.902.587 Ft támogatásból. A projekt intenzitása 100%

A projekt keretében az alábbi ingatlanok tetejére kerülnek napelemek:

  • 7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
  • 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
  • 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
  • 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KEOP-2014-4.10.0/N számú konstrukció célja, a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

Mozsgó Község Önkormányzata 2014. augusztusban a KEOP-2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírásra négy saját tulajdonú épületre pályázatot nyújtott be. A négy intézményre igényelt támogatás összege bruttó 22.902.587 Ft volt. A támogatás intenzitása 100%. A Támogatói okirat 2015.04.17-én lépett hatályba, ezt követően kezdődött meg a projekt megvalósítása.

  

A projekt keretében az alábbi ingatlanokra kerültek napelemek:

·         7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)

A kivitelezési munkálatok, a beruházás helyszíneinek műszaki átadás-átvétele 2015. augusztus 31-re befejeződtek. 

 

A projekt közvetlen célja a fejlesztéssel érintett épületek villamos-energia költségének csökkentése. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredményeként az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése.

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolódó dokumentum:

Záró sajtóközlemény (letölthető)

Napelemekről:

A megújuló energiaforrások közül a legstabilabb és ingyenes energiaforrásunk a napenergia.A napenergia korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre, kimeríthetetlen energiaforrás, melyből a korszerű technológiának köszönhetően még felhős időben is képesek vagyunk elektromos áramot termelni. A napenergia tiszta, természetes, környezetbarát energiaforrás, nincs károsanyag kibocsátása, így az energia és költségcsökkentés mellett környezetünkre is odafigyelhetünk a napelemes rendszerek létesítésével. 

A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől.

 
   

Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. 

  

Az egyenáram inverter segítségével kerül váltakozó árammá alakításra, mely már közvetlenül felhasználható. A visszatáplálás természetesen csak a hálózat periódusával szinkronizálva lehetséges és az elektromos művek engedélye is szükséges hozzá.

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat