Pályázatok

2023 | 01 | 31                                                                                                                                                                                                                                                          

MOZSGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

                         
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése Mozsgón
 
Mozsgó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016.05.12. napon a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Településkép, közösségi tér fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívásra, mely pályázat 2018.08.01. napon támogató döntésben részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege: 75.953.289Ft. A támogatás intenzitása: 90%-os.
 
A projekt során a Támogatási szerződésben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult:
 1. Projektelőkészítési tevékenység: projektterv készítés, energetikai feladatok és energetikai dokumentáció elkészítése, valamint beruházást támogató engedélyezési szintű tervek készítése
 1. Közbeszerzési eljárás lefolytatása
 1. Építés: A Kiállítótér épülete teljes energetikai korszerűsítésen esett át. Az épület új, illetve kiegészítő hőszigetelést kapott. Az összes nyílászáró lecserélésre került, modern, műanyag, jól szigetelő nyílászárókra. Az elavult villamos áram hálózat szabványoknak megfelelően teljeskörű felújításon esett át. A beltéri lámpák világításkorszerűsítése is megvalósult. A telepített napelemes rendszer teljesítménye: 3kW. A fűtést 1db Ergofém Ergotherm típusú 38kW-os kazán látja el, melyet egycsöves szellőzőrendszerrel láttunk el.
 1. Építés: A Kápolna épülete teljes energetikai korszerűsítésen esett át. Az épület új tetőszerkezetet kapott. A bejárati ajtó és az ablakok az eredeti formában kerültek újjáépítésre. Az épület köré kőszegélyes kavicssáv készült. Az épület villamos-, és világításkorszerűsítésen esett át. Levegő-víz hőszivattyús rendszer került kialakításra padlófűtéssel kiegészítve. A telepített napelemes rendszer teljesítménye: 3kW.
 1. Projektmenedzsmenti tevékenység ellátása
 1. Műszaki ellenőri tevékenység ellátása
 1. Kötelezően ellátandó nyilvánosság biztosítása
A projekt közvetlen célcsoportja Mozsgó Községi Önkormányzat, mint tulajdonos, a község lakói és látogatói. A projekt a célcsoport számára kedvezőbb megoldásokat eredményez, pozitív hatást gyakorol. A közösségi élet feltételei javulnak, igényesebb, barátságosabb környezetben valósulhatnak meg az egyes rendezvények.
A fejlesztéssel jelentős energiaköltség megtakarítást értünk el, a környezetbarát megoldásoknak köszönhetően kevesebb károsanyag kibocsátás várható.
 
A projekt kezdési időpontja: 2016.08.01.
A projekt befejezési időpontja: 2023.01.31.
 
Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásáért.

 


 

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 "Mozsgó település és térsége közösségi fejlesztése" 

Szakmai anyagok

 

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Mozsgó Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati felhívásra, mely KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00965 azonosító számon az Irányító hatóság 5.990.557,- Ft. támogatásban részesítette.

A szerződött támogatás összege: 5.990.557,- Ft., azaz ötmillió-kilencszázkilencvenezer-ötszázötvenhét Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatása. Az önkormányzat számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges egyes alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásnak informatikai támogatását. Az ASP projekt segítségével az Önkormányzati Hivatal egységes informatikai hátérrel alapozott, központi adatkezelő rendszert vezet be.

Az Önkormányzati ASP olyan integrált szakrendszer csomag, ami biztosítja az önkormányzati gazdálkodás, adóztatás szakszerű helyi támogatását, ugyanakkor lehetővé teszi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását a belső hivatali működés és a lakossági szolgáltatások területén is. Az önkormányzati ASP kiemelten fontos szakmai támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek méretük, szűk anyagi mozgásterük miatt eddig nem tudtak professzionális szakrendszereket bevezetni az önkormányzati gazdálkodás, vagy pl. az ipari és kereskedelmi hatósági ügyek területén. Az ASP ingyenes szolgáltatása részünkre kiemelten előnyös konstrukcióban támogatja helyi feladatellátásunk korszerűsítését. Ezek a rendszercsatlakozó önkormányzatok.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 


 

 • Kedvezményezett neve: Mozsgó Községi Önkormányzat
 • Projekt címe: Húsfeldolgozó üzem létrehozása és működtetése, a működéshez szükséges beruházás megvalósítása
 • Szerződött támogatás összege: 197 800 000 Ft
 • Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Belügyminisztérium BM/11858-4/2020 számú döntésének megfelelően az önkormányzat a pályázati támogatás segítségével húsfeldolgozó üzem létrehozását, a működéshez szükséges beruházás megvalósítását, 5 fő közfoglalkoztatottként történő foglalkoztatását valósítja meg. Mozsgó, Külterület 02/2 hrsz. alatti ingatlanon húsüzem építése valósul meg összesen 155,12 m2 hasznos alapterülettel.
Az önkormányzat célja a közfoglalkoztatási programokból a munka világába, a munkaerő piacra visszavezetni az embereket, olyan 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása, mely önfenntartó, piacképes és helyben munkahelyeket biztosít. Jelen Gazdaságélénkítő Program a húsfeldolgozó üzem megépítéséhez és a technológiai háttér kialakításához nyújt támogatást, pénzügyi forrást.
Az önkormányzat az eddigi vágóhídi szolgáltatásán felül húsfeldolgozó üzem elindítását tervezi, melyben helyi termékek kerülnek előállításra.
A tervezett üzem éves szinten maximálisan 4800 sertés feldolgozására lesz képes. A saját tenyésztésen felüli, hiányzó sertés mennyiséget, a helyi és környékbeli őstermelők, gazdáságok bevonásával kívánjuk biztosítani.
Az üzemben a sok évtizedes hagyományok felhasználásával, - a meglévő és élő - a régiónak megfelelő hagyományok alapján készülnek majd a húskészítmények. A termékek a felhasznált fűszereken /bors, paprika, só/, illetve zöldségeken /fokhagyma, hagyma/ kívül semmilyen egyéb, ízfokozó vagy tartósítószert nem fognak tartalmazni. A technológia biztosítja az állandó kiszámítható minőséget, ezzel is erősítve a folyamatosan bővülő és állandó vevőkör fejlődését.
Az önkormányzat célja komplett termelői lánc kialakítása, az állattartástól az értékesítésig, a helyi sajátosságokra és ízekre alapozva, egy a térséget hűen tükröző termékskála kialakítása. Az önkormányzat a beruházás megvalósítását követően a szolgáltatások nyújtásához egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozását tervezi, a működéses szükséges ingatlanokat, eszközöket, technológiát az önkormányzat ingyenesen biztosítja a vállalkozás részére. A húsfeldolgozó üzem létrehozásával 5 új munkahelyet teremt a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében a községben, de a beszállótói lánc kialakításával, további partnerek bevonásával, további munkahelyek jönnek létre.

 • A projekt befejezési dátuma: 2021.11.30.
 • Hatósági Szerződés azonosító száma: BM/11858-4/2020.

EFOP-1.5.3-16-2017-00087 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

 • főkedvezményezett neve: Mozsgó Község Önkormányzata
 • a kedvezményezett neve: Mozsgó Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben
 • elszámolható összköltség: 200.096.325,- Ft
 • konzorciumi tag vissza nem térítendő támogatása: 61.247.050,- Ft
 • a támogatás mértéke: 100,00 %
Projekt tartalmának bemutatása: 
 
A projekt 24 hónap alatt, 9 tagú konzorciumban valósult meg, melynek tagjai: Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Szulimán, Vásárosbéc, Magyarlukafa és Almáskeresztúr községi önkormányzatok. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek részére, foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, kiscsoportos képzéseket szerveztünk: kommunikáció, személyiségfejlesztés, alapvető pénzügyi- és jogi ismeretek, etikett, viselkedéskultúra és szociális támogató hálózati lehetőségek ismerete témakörben. Mentorokat alkalmaztunk a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében, a munkába állásig. A mélyszegénységben élő emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására workshopok, térségi civil fórumok, kerekasztalok, rendezvények kerültek megrendezésre. A közösségfejlesztés érdekében a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő tartalmas programokat, sportrendezvényeket tartottunk. A fiatal korosztály számára, őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről szóló szabadidős programok, rendezvények, motivációs tréningek voltak elérhetők. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítésére, életmódváltást támogató programokat szerveztünk, higiéniai alapelvekkel, betegségek terjedésével kapcsolatos tájékoztató rendezvényeket: iskolákban, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken. Felhívtuk a figyelmet a testmozgás fontosságára, az önkéntesmunka jelentőségére. Kiemelt célunk a fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése.
 • a projekt befejezési dátuma: 2020. február 28.
 • a projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00087

EFOP-1.5.3-16-2017-00087 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

 • főkedvezményezett neve: Mozsgó Község Önkormányzata
 • a kedvezményezett neve: Szulimán Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben
 • elszámolható összköltség: 200.096.325,- Ft
 • konzorciumi tag vissza nem térítendő támogatása: 13.994.066,- Ft
 • a támogatás mértéke: 100,00 %
Projekt tartalmának bemutatása: 
 
A projekt 24 hónap alatt, 9 tagú konzorciumban valósult meg, melynek tagjai: Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Szulimán, Vásárosbéc, Magyarlukafa és Almáskeresztúr községi önkormányzatok. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek részére, foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, kiscsoportos képzéseket szerveztünk: kommunikáció, személyiségfejlesztés, alapvető pénzügyi- és jogi ismeretek, etikett, viselkedéskultúra és szociális támogató hálózati lehetőségek ismerete témakörben. Mentorokat alkalmaztunk a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében, a munkába állásig. A mélyszegénységben élő emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására workshopok, térségi civil fórumok, kerekasztalok, rendezvények kerültek megrendezésre. A közösségfejlesztés érdekében a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő tartalmas programokat, sportrendezvényeket tartottunk. A fiatal korosztály számára, őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről szóló szabadidős programok, rendezvények, motivációs tréningek voltak elérhetők. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítésére, életmódváltást támogató programokat szerveztünk, higiéniai alapelvekkel, betegségek terjedésével kapcsolatos tájékoztató rendezvényeket: iskolákban, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken. Felhívtuk a figyelmet a testmozgás fontosságára, az önkéntesmunka jelentőségére. Kiemelt célunk a fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése.
 • a projekt befejezési dátuma: 2020. február 28.
 • a projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00087

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

2020. március 11.

Mozsgó Községi Önkormányzat

Sajtóközlemény

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Mozsgó Községi Önkormányzat 8 települési önkormányzattal konzorciumban támogatást nyert el 2017.04.01-én Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú pályázaton. A 2017.09.28-án született támogatói döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitás mellett, 200.096.325,- forint támogatás lehívására vált jogosulttá a Konzorcium arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

A projekt célja Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Magyarlukafa, Szulimán, Vásárosbéc, és Almáskeresztúr települések helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása volt.

Programjainkat 2020.03.11 napján sikeresen zártuk, jelenleg folyamatban van a projekt zárása.
Fejlesztéseinket a helyi szükségletekre alapozva terveztük meg és viteleztük ki, így nagy sikert aratott a lakosság körében. Sikerrel valósítottunk meg képzéseket, infrastrukturális és eszköz fejlesztéseket, helyben maradást ösztönző és támogató programokat. Sikerült ösztöndíjat és lakhatási támogatásokkal segítenünk lakosaink mindennapjait is.

 A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

 További információ kérhető:

Mozsgó Községi Önkormányzat
Kovács Zsolt Vilmos polgármester
Cím: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.
Telefon: +36-73/544-018
E-mail: mozsgopolgarmester[at]gmail[dot]com
Weblap: http://www.mozsgo.hu  


"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben" - EFOP-1.5.3-16

2018. március 5.
MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Mozsgó Községi Önkormányzat 8 települési önkormányzattal konzorciumban pályázatot nyújtott be 2017.04.01-én Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú felhívásra. A 2017.09.28- án született támogatói döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitás mellett, 200.096.325,- forint támogatás lehívására vált jogosulttá a Konzorcium arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

A projekt célja Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Magyarlukafa, Szulimán, Vásárosbéc, és Almáskeresztúr települések helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.

A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapulnak, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A 24 hónap megvalósítási időszakra tervezett projekt 2018.március 1-én elindult és várhatóan 2020.02.28-án befejeződik.

A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

Megbízási szerződés (letölthető)

További információ kérhető:

Mozsgó Községi Önkormányzat
Kovács Zsolt Vilmos polgármester
Cím: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.
Telefon: +36-73/544-018
E-mail: mozsgopolgarmester[at]gmail[dot]com
Weblap: http://www.mozsgo.hu

MEGHÍVÓ

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00087 azonosító számú projektet megvalósító, 9 tagú konzorcium képviseletét ellátó Mozsgó Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt projektnyitó rendezvényére!

A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a projekt céljaival, a megvalósítás főbb irányvonalaival.

A rendezvény időpontja: 2018.03.23. péntek 13:00 óra

A rendezvény helyszíne: Kazaliczky Antal Műv.Ház (Mozsgó, Mátyás király u. 2.)

Megjelenésére feltétlen számítunk!

PROGRAM:

 • 13:00 - 13:10 Köszöntő - Konzorciumvezető
 • 13:10 - 13:30 Nyitóbeszéd – Nagy Csaba elnök, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 • 13:30 - 13:50 Projekt tájékoztató - Projektmenedzser
 • 13:50 - 14:10 Projekt tájékoztató - Szakmai vezető
 • 14:10 - 14:30 Előadás - Térségi együttműködés

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Környezetbarát megújuló energiaforrás telepítése

A kedvezményezett neve: Mozsgó Községi Önkormányzat
A projekt címe: "Mozsgói közintézményeken környezetbarát megújuló energiaforrás telepítése"
A szerződött támogatás összege: 22.902.587 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.08.31

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati konstrukció keretében 4 mozsgói közintézmény villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474 számú projekt keretében összesen 34,8 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósul meg 22.902.587 Ft támogatásból. A projekt intenzitása 100%

A projekt keretében az alábbi ingatlanok tetejére kerülnek napelemek:

 • 7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 • 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 • 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 • 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KEOP-2014-4.10.0/N számú konstrukció célja, a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

Mozsgó Község Önkormányzata 2014. augusztusban a KEOP-2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírásra négy saját tulajdonú épületre pályázatot nyújtott be. A négy intézményre igényelt támogatás összege bruttó 22.902.587 Ft volt. A támogatás intenzitása 100%. A Támogatói okirat 2015.04.17-én lépett hatályba, ezt követően kezdődött meg a projekt megvalósítása.

  

A projekt keretében az alábbi ingatlanokra kerültek napelemek:

·         7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)

·         7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)

A kivitelezési munkálatok, a beruházás helyszíneinek műszaki átadás-átvétele 2015. augusztus 31-re befejeződtek. 

 

A projekt közvetlen célja a fejlesztéssel érintett épületek villamos-energia költségének csökkentése. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredményeként az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése.

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolódó dokumentum:

Záró sajtóközlemény (letölthető)

Napelemekről:

A megújuló energiaforrások közül a legstabilabb és ingyenes energiaforrásunk a napenergia.A napenergia korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre, kimeríthetetlen energiaforrás, melyből a korszerű technológiának köszönhetően még felhős időben is képesek vagyunk elektromos áramot termelni. A napenergia tiszta, természetes, környezetbarát energiaforrás, nincs károsanyag kibocsátása, így az energia és költségcsökkentés mellett környezetünkre is odafigyelhetünk a napelemes rendszerek létesítésével. 

A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől.

 
   

Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. 

  

Az egyenáram inverter segítségével kerül váltakozó árammá alakításra, mely már közvetlenül felhasználható. A visszatáplálás természetesen csak a hálózat periódusával szinkronizálva lehetséges és az elektromos művek engedélye is szükséges hozzá.