Fejlesztések

2022  2021  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011     

 

 2022.

2022. január

Lezártuk a 2021. évet, mérleget vonunk, értékelünk. Lassan harmadik éve, hogy a vírus kihat az életünkre és közösségi tevékenységeinket nagyban korlátozza. Keveset tudtunk találkozni, beszélgetni, nem volt lehetőség a személyes párbeszédre. Nem tudtuk előre tervezni programjainkat, így a legnagyobb, legismertebb rendezvényünk, a kakasfesztivál elmaradt. A korlátozások feloldása után természetesen igyekeztünk lehetőséget teremteni az összejöveteleknek, találkozásoknak. A vírussal megjelentek pozitív dolgok is, hiszen olyan közösségben élünk, ahol természetes a szomszédok, barátok segítségnyújtása, sok példát látok erre. Kérem, hogy figyeljünk továbbra is egymásra! Az önkormányzat is igyekszik az egyedüllétet, a kiszolgáltatottságot mérsékelni többféle módon.
2021-ben mégsem unatkoztunk, hiszen folyamatosak voltak a fejlesztések, felújítások, építkezések. Augusztus hónapban nagy álmunk teljesült, átadásra került a Kápolna, végre birtokba vehettük. Az ünnepségre, a rossz idő ellenére, sokan eljöttek, mert kíváncsiak voltak erre a különleges értékünkre. Kiderült, hogy a komolyzenének is van létjogosultsága. Az eső, a hideg és a várakozás ellenére, a fellépők műsora sok zenebarátot vonzott. A kiemelt záró produkción, Rákász Gergely orgonaművész koncertjén, a hallgatóság betöltötte a teret. Az adventi készülődés időszakában is vártuk Önöket nagy-nagy szeretettel a gyertyagyújtásokra. Az iskolások is itt tartották karácsonyi ünnepségüket. Örülök, hogy ilyen rövid időn belül a mozsgóiak magukénak érzik a kápolnát, - nem dolgoztunk hiába.
Számos más beruházás is befejeződött ebben az évben (szolgálati lakás felújítása, óvoda teraszának kialakítása, óvodai játékok elhelyezése, bölcsőde épületének bővítése, udvarának kialakítása).
Kiemelt fejlesztéseink még a volt jegyző lakás, a kiállítótér felújítása és a húsfeldolgozó üzem megépítése. Ez a két beruházás is a végéhez közeledik, hamarosan birtokba vehetjük. 
A kultúrház felújításának első ütemén túl vagyunk, a további munkálatokra már megnyertük a támogatást, az összeg a rendelkezésünkre áll. Ebből folytatjuk a mellékhelyiségek szigetelését, festését, a parketta csiszolását, a fűtés korszerűsítését, a művelődési ház végében található konditerem szigetelését és felújítását. Úgy gondolom, hogy nagy szükség van erre a közösségi térre, hiszen a két felújítás között is sokan használták a kultúrházat, sőt nagyon indokolt esetben még hősugárzókkal be is fűtöttünk. Remélem, a május-június hónapokban elkészülünk a tervezett munkákkal.
 
A húsfeldolgozó-üzem egy újabb siker számunkra. Fellendülést fog hozni Mozsgónak több okból is. Az emberek keresik a helyi termékeket, a helyben termelt és feldolgozott élelmiszereket, egyre jobban odafigyelnek arra, hogy mi kerül a család asztalára. Most évente a vágóponton 2000 disznót vágunk le, ebből az önkormányzat 200 disznót értékesít, a többi bérvágás.
És nem állunk meg, tudják, mindig csak előre és nem hátra! Minden változik, és nekünk ehhez kell alkalmazkodni, ha megállsz, lemaradsz! Január hónapban indulnak az új Magyar Falu pályázatok, valamint a megyei önkormányzatnál is több projektet fogunk előkészíteni. Terveink, ötleteink vannak, ezeket kell ráhúzni a kiírásokra. Persze olyan nincs, hogy ez könnyen, gyorsan menne, de szeretem a kihívásokat.
Nagymértékű beruházás a volt orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása. Mülner doktor úr nyugállományba vonul ebben az évben, és az önkormányzatnak biztosítani kell az egészségügyi ellátást. A könyvtár helyére amely felújításra kerül, újból visszaköltözik az orvosi rendelő. Az épület felújítása több részből, több pályázatból fog megvalósulni.
A falu központi helyén lévő park kialakítása már elkezdődött, több pályázatot is nyertünk a megvalósítására. A pihenőhelyekhez a padok, asztalok már az önkormányzat udvarában várják a megfelelő helyre való kihelyezésüket. A térre tervezett csúszdás játszótér beszerzésére szintén megnyertük az anyagi forrást.  Szeretnénk még szökőkutat, színpadot, fitneszparkot, wifipontot. Kellemes környezetet, kikapcsolódási lehetőséget minden korosztály számára. A park kapcsolódik a sportpályához, reményeink szerint lendületes, üde, zöldterület lesz a falu közepén, szökőkúttal, pihenőpadokkal, játszótérrel.
Nagyobb, összetett projekt lesz a sportpálya és környékének kialakítása a rendezvények kiszolgálása és csoportok fogadása szempontjából. Olyan környezetet hozunk létre, hogy ne csak néhány napra, hanem egész évben biztosítani tudjuk a kikapcsolódni vágyók részére a szolgáltatásokat. 
    
    
Két éve nem rendeztük meg a Kakasfesztivált, az idei évben meg szeretnénk tartani, de más formában. A megszokott dolgokon muszáj változtatni, hogy ne váljon rutinná, és az emberek találják meg a számunkra megfelelő programokat. Az előkészítő munkát már most, január hónapban el kell kezdeni, ezért is nem vállaltuk az elmúlt években. Nem vállaltuk be a rizikót. De én optimista embernek vallom magam, és most úgy gondolom, megtarthatjuk. 
 

A sportpálya infrastrukturális fejlesztési tervei: 

·   A főzőverseny helyszíne állandó lesz. Építünk egy 6x40 méteres aljzattal ellátott, nyitott oldalú, nyeregtetős objektumot.
·   A mosdók hiánya is gond a nagy rendezvények esetében, eddig mobil WC-ekkel oldottuk meg. Építünk 10 db WC-t a kakasfőzés helyszíne mellé, nyugati irányba. Ezzel nemcsak a „mosdókérdés” oldódik meg, de vízvételi lehetőség is lesz.
·   A folytatásában (a gyalogút mellett) 10x30 m2 alapterületű, szintén nyitott büfét építtetünk.
·   A sportöltöző mellé még egy épületet szükséges megépíttetni, mely közösségi térként és öltözőként fog funkcionálni.
·   Fejlesztjük a kültéri világítást is. Nemcsak a sportpálya területén, de a község más helyszínein is a kápolnakertben látható lámpatesteket fogjuk elhelyezni.
·   Kisebb fejlesztéseink közül néhányat szeretnék megemlíteni. A temető világítását is többször jelezték felém, most erre is találtunk megfelelő pályázatot, a Magyar Falu programban. Szintén a Magyar Falu felhívására adtuk be igényünket egy ároktisztító traktorra, melyet meg is nyertünk.
Mozsgó főterének látványterve

 

Láthatják, céljaink, elképzeléseink vannak, nem várjuk a „csodát”, teszünk is érte. Merjünk menni előre! Minden csak rajtunk múlik! Fogjunk össze a sikeres, szép jövőért 2022-ben is!
Kovács Zsolt Vilmos
 


2021.

2021. december

Tájékoztatás a szociális tűzifa támogatásról

Tisztelt Lakosság! A szociális tűzifa támogatásról szeretném Önöket tájékoztatni. Mozsgó Önkormányzata kiemelten kezeli a szociális célú támogatásokat, egész évben támogatjuk a rászorulókat.
Ennek egyik fő eleme a tűzifa támogatás. Minden évben benyújtjuk a pályázatot a Belügyminisztérium felé; 2021. évben 215 m3 tűzifa mennyiséget nyertünk. Sokan nem tudják, hogy csak a fát kapjuk ingyen. A többi költség az önkormányzatot terheli: a tűzifa községünkbe szállíttatása és a családokhoz való eljuttatása. A nyert összeg 4.490.440.- Ft, Mozsgóra szállítás még további 1.600.000.- Ft + házhoz szállítás.
Örömmel jelenthetem be, hogy a képviselő-testület úgy döntött, hogy mindenki, aki beadta a kérelmet, fog tűzifát kapni. Döntés született abban is, hogy a Mozsgón élő közfoglalkoztatottak (közfoglalkoztatott családok) 2 m3 fát kapnak, a többi család 1 m3 –t. Így 150-160 mozsgói családot fogunk támogatni.

 


2021. október

Tűzifa pályázat

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó község a 2021. évben 217 m3 tűzifa megvásárlására nyert támogatást.
 Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a törvényi szabályozást betartva kell döntenünk arról, hogy mely háztartások részesülhetnek tűzifa támogatásban.
 Az elbírálás során előnyben fogjuk részesíteni azt, aki közfoglalkoztatott, aki lakásfenntartási támogatásban részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, aki aktív korúak ellátásában részesül, valamint ha munkanélküli ellátásban részesülő van a családban, ha alacsony a családban az egy főre eső jövedelem.
 A tűzifa mennyisége miatt nem tudunk minden igényt kielégíteni. Kérem, csak azok adják be a kérelmet, akik rászorulnak!
 Annak érdekében, hogy minél több háztartásba tudjunk fát eljuttatni, az önkormányzatnak nem kevés önrészt kell vállalnia.
 Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket!  Egy lakcímen élők közül csak egy személy adhatja be a kérelmet!
 A kérelemhez az idei évben JÖVEDELEMIGAZOLÁST is kell csatolni!
 A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az önkormányzaton kérhető.
A kérelem benyújtásának végső időpontja:  2021. november 15.
  CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE TUDUNK REAGÁLNI!

 


2021. szeptember

A jelen, a jövő és a múlt mesterművét megmentettük

Felmenőink sokat hozzátettek Mozsgó építészeti kincseihez, legtöbbet a Biedermann-család. Múltunk legmeghatározóbb épített kincse az 1906-ban neoromán stílusban épült sírkápolna, melyet a család Kirstein Ágoston tervei alapján építtetett. Hat évvel ezelőtt jelentettük be, hogy Mozsgó vezetőségének eltökélt célja az épület megmentése. Nagyon sok mozsgói ember, polgármester és képviselő vágya volt megmenteni ezt a csodát az utókor számára. Hiszen szomorú látványt nyújtott az omladozó, fákkal benőtt, romos épület. Büszke vagyok arra, hogy mi lehettünk azok, akiknek sikerült. Nem engedtük, hogy az enyészeté legyen örökségünk. Örömmel jelenthetem be, eljött ez a pillanat, a múlt mesterművét megőriztük jövőnk számára.
 
Mi, akik dolgoztunk érte, nagy kihívásnak éreztük, míg eljutottunk idáig. Hosszú és göröngyökkel teli időszak volt. Öt évvel ezelőtt készültek el a felújítás tervei, megálmodtuk az új hasznosítási lehetőséget és benyújtottuk a pályázatot az épület megmentése érdekében. Emlékeznek, örömmel írtuk, hogy sikerült, megnyertük a pályázatot. Aztán az örömből bosszúság lett, hiszen a kért összeg felét kaptuk csak meg. Fellebbezés, utánajárás, vitatkozás, igazunk bizonyítása…. a bürokrácia útvesztőjében lassan jutottunk el az újabb határozatig.
 
Kezdődött a munka, vagyis kezdődhetett volna, de nem találtunk kivitelezőt. A rendelkezésre álló összeg az elvégzendő munkával nem állt összhangban. 34 Milliót kaptunk, tudtuk, hogy ez az összeg ekkora beruházáshoz nem elegendő. Felkeresve Nagy Csaba képviselő urat, akihez segítségért fordultam, őrültnek nevezett, ha be merem, be merjük vállalni. De ismernek, mindig csak előre.
 
Rengeteg építési vállalkozóval egyeztettem, néhánnyal már eljutottunk a szerződéskötésig is, de átgondolva a feladat nagyságát, visszaléptek. Végül a B Terv Baranya Kft. építőipari vállalkozás vállalta a kivitelezést /több mozsgói ingatlan felújításával együtt/.
 
Önök is építkeztek már, vagy ha csak felújították otthonukat, tudják, hogy ez mivel jár. Ha azt akarom, hogy olyan legyen, ahogyan elképzeltem, naponta figyelni kell a munkálatokat, be kell avatkozni. A felelősség ebben az esetben számomra megsokszorozódott, hiszen nem a magamét építtettem, nem magamnak kellett csak megfelelnem, hanem Önöknek.
 
Hozzáértő munkáskezek, tisztességes, szép munkát végezve varázsolták vissza a kőfalak szépségét, a tetőt és a belső tereket.  Hihetetlen, hogy egy év alatt a 70 éves romokból, egy lenyűgöző, impozáns, gyönyörű épületet varázsoltunk Mozsgó közösségének és az utókornak.
 
Szeretném megköszönni mindazok segítségét, munkáját, akik hozzájárultak közös sikerünkhöz.
 
Köszönöm Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak a segítségét, támogatását. Köszönet Kaiser Gábornak, a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítvány elnökének, az akkori tulajdonosnak, hogy ő is szívügyének tekintette a megmentést, és rövid időn belül visszakerülhetett az önkormányzat tulajdonába a kápolna.
 
Köszönet Jakapovics István úrnak, a kivitelező képviselőjének, Mikó Tamás, Fülöp  Zsolt és Lázár János művezetőknek, a kőműveseknek, Bencze Tamás villanyszerelőnek, a burkolóknak, az építkezésben résztvevő dolgozóknak és mindazoknak, akik türelemmel viselték a sok-sok kérésünket és változtatásunkat, és igyekeztek is megvalósítani azokat. Köszönöm Nyúl József kerámialámpa-készítőnek a szakértelmét, az impozáns lámpáit, a kiegészítőket, az ötleteit és az elkészült csodákat, Bartha Sándornak a különleges famennyezet gyártását.
 
Köszönöm a munkáját Puskásné Horváth Évának, aki a belső design kialakításért felelt, és segítő támogatását Puskás Istvánné Magdi néninek is, és mindazoknak, akik szakértelmükkel, munkájukkal, tanácsaikkal hozzájárultak a megvalósításhoz.
 
Köszönöm Önöknek tisztelt MOZSGÓI LAKOSOK, hogy mindannyiunk közös ügyének tekintették a kápolna megújítását. Büszkék vagyunk arra, hogy önerőből tudtuk finanszírozni hiszen az önkormányzat által benyújtott pályázatból, és Mozsgó költségvetéséből valósítottuk meg. Plusz támogatást nem kaptunk. Nem érkeztek nagy összegű felajánlások, hozzájárulások. Saját önkormányzati forrásból, saját ötletből valósulhatott meg. Köszönet érte.
 
Megóvása és új funkciókkal való ellátása községünk egyik legfőbb feladatává kell, hogy váljon.
 

 


2021. augusztus

2021. különleges és emlékezetes nyár

A 2021. különleges és emlékezetes nyár lesz számomra, számunkra. Közeleg a nap, hogy átadhassam Önöknek a felújított kápolnát és végre megtekinthessék közös munkánk eredményét.
Mozsgó frekventált részén található épület jellegénél fogva az egész faluképet befolyásolja. Az idő vasfoga nyomott hagyott rajta, nem engedhettük, hogy a Zselic egyik legszebb építészeti emléke ilyen leromlott állapotban maradjon. Az itt élőknek, az itt született, de elszármazott polgároknak régi vágya teljesül azáltal, hogy felújítjuk és megtartjuk az utókornak.
Az építési területet körbekerítettük, csak a külső munkálatokat és az elkészült falat láthatták eddig. Néhány hétig megálltak a munkálatok, de most ismét felgyorsultak az események. Naponta kell dönteni a belső tér kialakításáról. ki kell választani a mennyezet mintáját, a padlólapot, a lámpákat és sorolhatnám.
Az új funkcióval ellátott kápolnát és környezetét, amely magába foglalja a tavat és a szigetet, az átadó ünnepség keretében megtöltjük előadásokkal, programokkal, belakjuk a tereket. Lesznek modern és társas tánc előadások, könnyűzenei  és komolyzenei koncertek, kiállítások. A kápolna mérete egy kamaraterem befogadó képességével egyezik meg, ezért kisebb létszámú rendezvények megtartására alkalmas.
Szeretnénk augusztus utolsó hétvégéjén, községünk nagyszabású rendezvényén Önökkel együtt osztozni a sikerben, és élettel megtölteni a megújult KÁPOLNÁT.
Kovács Zsolt Vilmos

Közfoglalkoztatottak mindennapjai

A faluszépítő brigád nyári tevékenysége: A nyári nagy forróságban is szükséges a fűnyírás, az utcák, utak tisztántartása, sövényvágás, virágos- és a veteményes kertek kapálása, az eszközök karbantartása.

 A dolgozók egyik fontos feladata volt ebben az időszakban a sportpálya területének folyamatos karbantartása, használhatóvá tétele: faágak levágása, eredményhirdető tábla kihelyezése, az ülőhelyek és a lelátók tisztán tartása, labdafogó háló javítása és elhelyezése. Az öltöző külső és belső festése, a falak javítása is megtörtént, hogy a megfelelő környezet és a tisztaság minőségi legyen a játékosok fogadására, sportmérkőzések lebonyolítására. Szintén fontos a mezek átválogatása, mosása, sporteszközök ismételt használatba helyezése, hogy a mérkőzéseken a játékosok megfelelő sportruházatban jelenhessenek meg, a felkészülésüket a találkozókra ne hátráltathassa semmi. A sportpálya öntözésére egy forrás a pálya sarkánál kitisztításra került, a búvárszivattyú behelyezésével hat öntőző fej biztosítja a sportpályának az öntözését.  Ebben a száraz időszakban különösen fontos a fű minőségének megőrzése, a folyamatos vízellátás.

 Az önkormányzati feladatok köre sokrétű, hiszen a fűnyírás, a sövényvágás folyamatos munkát igényel. A virágos területek létesítésével, tisztításával, folyamatos karbantartásával (kapálás, öntözés) a falu arculata szépül, az ide látogatókból pedig pozitív hatást vált ki a megfelelően rendben tartott, gondozott környezet. Munkájukhoz hozzátartozik a konyha területe is, ahol a kerítés drótjának a cseréje, javítása a közeljövőben fog megvalósulni.

Ezt követően már kezdődnek az őszi munkálatok is, a termények betakarítása, hagyma és krumpli szedés majd készülődés a hidegebb időre.  A fa összevágása és elszállítása az intézményekhez is a feladatuk sorába tartozik.

 Könyvtári tevékenységek: Bár nem látványos az itt folyó munka, de a háttérben készül az újság, a pályázatok benyújtása, megvalósítása, a rendezvényekre való előkészítés. A könyvtár folyamatosan nyitva van, nyáron is várják az olvasókat. A bölcsödében közfoglalkoztatottakkal oldjuk meg a gyermekek gondozását, felügyeletét. Az óvodában pedig a nevelő munkát nagyban segítik. Az önkormányzat fenntartásában lévő konyhában a 40-42 C° melegben készítik a gyermekek és az idősek, a rászorulók, az igénylők részére a meleg ebédet. A vágóponton szintén közfoglalkoztatottakkal oldjuk meg a vágásokat, a szállítást, takarítást.

Buszvezető, karbantartó, traktorosok, fűtők, takarítók, szociális gondozók, kisegítők -  számtalan munkakörben dolgoznak, teszik a dolgukat. Nélkülük a falu élete nem működne. Munkájukat évről-évre a közfoglalkoztatottak napján köszönjük meg. Ebben az évben kirándulást szerveztünk részükre, melyen nagy örömmel vettek részt.

      


2021. július

Kultúrház

Május hónapban befejeződött a kultúrház külső homlokzat felújítása. Hamarosan a teljes belső felújítással folytatódnak a munkálatok.
 
 

Szolgálati lakás

Befejeződött a szolgálati lakás felújítása.

 

Kiállítótér

A kiállítóteret hőszigetelték.
 

 

Óvoda

A kész teraszt már birtokba vették a gyerekek.

 

Kápolna

Folytatódik a kápolna belső terének kialakítása, padlófűtés, világítás, mennyezet, dizájn.

 

Húsfeldolgozó

Elkészült a szigetelés és a szerelvényezések folyamatban vannak.

 


2021. április

Húsfeldolgozó üzem

Mozsgó legújabb beruházása a Húsfeldolgozó üzem építése. Az épületet közvetlenül kapcsolódik a meglévő vágóponthoz, alapterülete 160 m2. A beruházás – mint már látható – elkezdődött, a falak állnak, jelenleg a gépészeti kivitelezésen dolgoznak.
Az önkormányzat olyan komplex sertésfeldolgozó üzemegységet hoz létre, mely a vágástól a feldolgozásig egy helyen történik. A tervezett üzem éves szinten maximálisan 4800 sertés feldolgozására lesz képes. A tőkehúst, húsárut, a feldolgozott termékeket értékesítik. Erre a célra a húsbolt már felépült,  a hűtőkamra, a hűtőpult, a berendezések rendelkezésre állnak.
Az önkormányzat a beruházás megvalósítását követően a szolgáltatások nyújtásához egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozását tervezi, a működéséhez szükséges ingatlanokat, eszközöket, technológiát az önkormányzat ingyenesen biztosítja a vállalkozás részére.
A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programja a húsfeldolgozó üzem megépítéséhez és a technológiai háttér kialakításához nyújt támogatást, pénzügyi forrást. A projekt előreláthatólag év végéig befejeződik.
     

Vágópont szolgáltatás

A vágópont a járvány ideje alatt, a szabályok betartásával, működik, továbbra is lehet rendelést leadni.
A vágások időpontja hétfő és szerda, ezt követő napokon van a kiszállítás (kedden és csütörtökön).
Megrendelés, részletek egyeztetése (személyes átvétel, cím, telefonszám) hétfőtől szerdáig a következő elérhetőségen: Tel.: +36 20 413 1667.
 Jelenlegi ár 690 Ft/ kg.
 Rendelni a vágás előtt 2 héttel kell.
 Kérésre darabolnak (első- hátsó csülök, comb, lapocka, borda és karaj egyben), ebben az esetben ládában történik a kiszállítás. (A ládákat átvételkor azonnal kérik vissza.)

 


2021. március

Új falubusz 

 A Magyar Falu Program keretében 2020-ban ismét meghirdették a "Falu- és tanyagondnoki buszok beszerzése" pályázatot az 5000 fő alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára.
A pályázat célja az volt, hogy alacsony károsanyag-kibocsátású és takarékos üzemanyag-fogyasztású gépjármű kerüljön beszerzésre, valamint mozgássérültek szállítására is alkalmas legyen. 
Mozsgó ismételten nyert a Magyar Falu programban. 15 Millió forint értékben Ford Tranzit típusú, 17 fős autóbusz került beszerzésre.
A busz beszerzésének feltétele volt a D1-es kategóriájú jogosítvány megléte. Mozsgó község ennek is eleget tudott tenni, hiszen falugondnokunk az ősz folyamán sikeres vizsgát tett.


 2021. február 

Húsfeldolgozó üzem

 • Kedvezményezett neve: Mozsgó Községi Önkormányzat
 • Projekt címe: Húsfeldolgozó üzem létrehozása és működtetése, a működéshez szükséges beruházás megvalósítása
 • Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A Belügyminisztérium BM/11858-4/2020 számú döntésének megfelelően az önkormányzat a pályázati támogatás segítségével húsfeldolgozó üzem létrehozását, a működéshez szükséges beruházás megvalósítását, 5 fő közfoglalkoztatottként történő foglalkoztatását valósítja meg.
Mozsgó, Külterület 02/2 hrsz. alatti ingatlanon húsüzem építése valósul meg összesen 155,12 m2 hasznos alapterülettel.
Az önkormányzat célja a közfoglalkoztatási programokból a munka világába, a munkaerő piacra visszavezetni az embereket, olyan 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása, mely önfenntartó, piacképes és helyben munkahelyeket biztosít.
Jelen Gazdaságélénkítő Program a húsfeldolgozó üzem megépítéséhez és a technológiai háttér kialakításához nyújt támogatást, pénzügyi forrást.
Az önkormányzat az eddigi vágóhídi szolgáltatásán felül húsfeldolgozó üzem elindítását tervezi, melyben helyi termékek kerülnek előállításra.
A tervezett üzem éves szinten maximálisan 4800 sertés feldolgozására lesz képes. A saját tenyésztésen felüli, hiányzó sertés mennyiséget, a helyi és környékbeli őstermelők, gazdáságok bevonásával kívánjuk biztosítani.
Az üzemben a sok évtizedes hagyományok felhasználásával, - a meglévő és élő - a régiónak megfelelő hagyományok alapján készülnek majd a húskészítmények.
A termékek a felhasznált fűszereken /bors, paprika, só/, illetve zöldségeken /fokhagyma, hagyma/ kívül semmilyen egyéb, ízfokozó vagy tartósítószert nem fognak tartalmazni.
A technológia biztosítja az állandó kiszámítható minőséget, ezzel is erősítve a folyamatosan bővülő és állandó vevőkör fejlődését.
Az önkormányzat célja komplett termelői lánc kialakítása, az állattartástól az értékesítésig, a helyi sajátosságokra és ízekre alapozva, egy a térséget hűen tükröző termékskála kialakítása.
Az önkormányzat a beruházás megvalósítását követően a szolgáltatások nyújtásához egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozását tervezi, a működéses szükséges ingatlanokat, eszközöket, technológiát az önkormányzat ingyenesen biztosítja a vállalkozás részére.
A húsfeldolgozó üzem létrehozásával 5 új munkahelyet teremt a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében a községben, de a beszállótói lánc kialakításával, további partnerek bevonásával, további munkahelyek jönnek létre.
 • A projekt befejezési dátuma: 2021.11.30.
   
 

Iskolafelújítás és – bővítés

A mozsgói általános iskola két részből áll. Az alsó tagozatos kisdiákok az ún. „alsó épületben” tanulnak. Ez az épületrész többszöri átalakításon esett át a 40 évvel ezelőtti építést követően. Most újabb felújításra került sor. A Szigetvári Tankerületi Központ 15 millió forintot fordított a téli időszakban - december és január hónapokban -, megvalósuló korszerűsítésre, funkcióbővítésre.
A felújítás során két tantermet megfeleztek, így négy terem került kialakításra. A kisebb alapterületű termekben még így is 15-17 tanuló, a szabályok betartása mellett, biztonságosan leültethető. A két nagyterem, melyek a konyha mellett helyezkednek el, méretűk nem változott, de a funkciójuk igen.
A magtár melletti teremből tornaszoba lett, a vele szemben lévő pedig szertár. Mivel a tornaszobában – méretéből kifolyólag – nem lehet eszközöket tárolni, ezért csak a legszükségesebb tárgyakat helyezték el. A többi eszköz a szertárban kapott helyet. A tornaórára érkező osztály csak a szükséges eszközöket viszi át használatra. A további felszerelések, tornaszerek beszerzése folyamatban van. A szoba aljzatának biztonságossá tétele is megtörténik.
 Az iskola felső épületében néhány évvel ezelőtt elkészült a központi fűtés. Most az alsó épület fűtés korszerűsítésére is sorkerült. Korszerű technológiával, vízteres fatüzelésű kazánnal oldották meg, ahol a puffertartály gondoskodik a felesleges fűtési energia tárolásáról; így hatékonyabb a fűtés.
 A felújítások folytatódnak. Az alsó épület modernizálására tárgyalások megkezdődtek a tankerületi központ új vezetőjével. Sor kerülhet a teljes körű festésre, nyílászáró cserére, a termek aljzatának rendbetételére, a bútorzat teljes cseréjére. 
 
   

2021. január

Gazdasági fejlesztések lehetséges iránya - a turizmus

 Mozsgó gazdasági fejlődése erőteljes lépésekkel halad. A fejlesztések és beruházások, az elvándorlás csökkenése, pontosabban a beköltözések száma azt mutatja, hogy vonzó hely településünk a térségben.
A haladás üteme miatt a község marketing tervét célszerű újragondolnunk.
A „Zselic ékszerdobozában” vannak még kiaknázatlan területek, ilyen például a turizmus, a falusi turizmus területe.
A még fennálló vírus helyzet a belföldi, ezen belül a vidéki, falusi turizmus erősödését eredményezte. Aktuális a lehetőség adottságaink kihasználására, fejlesztésére. Gyönyörű a természeti környezetünk, van mezőgazdálkodás, vannak kistermelőink, van vendégfogadási készségünk is. A kialakult vonzó imázsunkat már régóta töltjük tartalmakkal, nagyszabású rendezvényeket tartunk, amivel ide csalogatjuk az érdeklődőket, ám a helyi turisztikai szolgáltatások elmaradnak a környező településekhez viszonyítva.
Ezért szeretnénk ezt a területet is mozgósítani, jó példával elöl járni. Több együttműködést kezdeményezetünk a helyi attrakciók felújítására, kibővítésére. A Mecsekerdő Zrt. az Ezüsthárs tanösvény kibővítésére, kiépítésére adott engedélyt és lehetőséget, amihez még faanyagot is biztosít, valamint művelésből kivon területeket. A Mozsgóért Egyesület tagjai már tavaly nyáron elkezdték, diák munkások bevonásával, két új helyszín kialakítását. Bozót tisztítás, fakivágás történt a feltételezett Török-pince helyszínén, valamint a Homokbánya területén is munkák folytak. Együttműködve, a helyszíneket úgy fogják kiépíteni, hogy akár kisebb csoportok is kényelmesen eltölthessenek itt néhány órát. Padok, kijelölt tűzrakó hely, biztonsági korlát és tájékoztató tábla is kerül elhelyezésre. A Szerb kunyhó helyszíne környékén végzett erdészeti munkáktól mentesül. Kivonják a területet, nem lesznek kivágva a fák. A barak és az árok, a múltat idézve, újból látható lesz. Fel kerül a turistatérképre az összes helyszín, így könnyebben megfogják találni az idelátogatók.
 Szinergia LEADER Egyesülethez beadott pályázat keretében több turista útvonal kijelölése is megkezdődött. Bakancsos, kerékpáros és lovas turisták megjelenésére is lehet számítani ezáltal. A Mária úttal az Európai Mária kegyhelyek zarándokútvonalához csatlakoztatjuk községünk templomát. A Zrínyi Zöldút az országos túraútvonalakhoz kapcsolja, felkutatja, feltérképezi a helyi programokat, szállásadókat. Térkép és kiadvány szerkesztést és abban való megjelenést kínálja a programszolgáltatóknak, termelőknek, kézműveseknek, falusi szálláshelyeknek. A tavaly ősszel elmaradt (remélhetőleg tavasszal már megrendezhető) tájékoztató előadásokkal az érdeklődő helyi lakosokat szeretnénk bevonni az ágazatba.
A helyi kreativitást, egyedi vállalkozásokat, elképzeléseket, programokat, érdekességeket szeretnénk összekapcsolni és beépíteni a helyi értékeink közé. Szóba került egy közösségi vállalkozás, vagy civil szervezet létrehozása is, ami a gazdasági ág fellendítésén és működtetésén dolgozna.
 

A bölcsőde felújítása befejeződött.

Az eddigi faraktárként működő melléképületben több funkciót ellátó helyiséget alakítottak ki. Elkészült a felnőtt öltöző, a kisgyermek-nevelői iroda, a mozgássérült felnőtt mellékhelyiség, babakocsi– és udvari játék tárolók.
A kisgyermekek mosdója nem tett eleget az előírásoknak, azokat az életkori sajátosságok figyelembe vételével, kisebbekre cserélték.
Az épület az udvar felöli oldalán cserepes féltetőt alakítottak ki, és a járdát térburkolattal látták el. A ki– és bejárás az esős időben is védett helyen történhet meg, higiéniailag és esztétikailag megfelelő módon.
 Az udvart a fagyos idők elmúltával alakítják ki. Állandó helyre kerülnek a kinti szabadtéri játékok. A bölcsődéhez tartozó udvari részt körbekerítik a gyerekek biztonsági érdekében.
 A felújítás során az intézmény zavartalanul működött, decemberben kellett csak egy hétre a szőlőhegyen lévő gyerekházba felköltözni. 
 A belső, átalakított terek eszközbeszerzését elkezdték. A bútorok és játékok, kiegészítő térelemek vásárlását követően hosszabb időt vesz igénybe az összes engedély beszerzése.
Remélhetőleg még ebben az évben már az új jogi szabályoknak megfelelően, önkormányzati bölcsődeként fog üzemelni. 
 
 


2020

 

2020. november 

SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSA

A Kolozsvári utcában található volt rendőr lakás felújítására adtunk be pályázatot sikerrel.
A felújítás során a ház új tetőt kap, a homlokzatot hőszigetelik, a külső nyílászárókat lecserélik. A fűtés korszerűsítésére is sor kerül: radiátorcsere szerepel a tervekben. Az épület fürdőszobája már nagyon elhasználódott, új csempét, járólapot és bojlert kap.
A megnyert összeg a tervek előkészítését, a pályázatírás költségeit, az engedélyeztetési folyamatot is magába foglalja.
A projekt által lehetőség nyílik a szolgálati lakás nagy értékű megújítására. 
 
 
 

ÓVODA FELÚJÍTÁSA

A Magyar Falu program keretében az óvoda felújítására támogatást nyert az önkormányzat.
A felújítás során a meglévő teraszt egy előtetővel fedik be.
A teraszon a jelenlegi mázas kerámia burkolatra egy csúszásmentes kültéri fagyálló burkolatot helyeznek fel, valamint körbe korlátot készítenek.
A terasz fedése és burkolása esős időben is biztosítja a gyerekek részére a kint tartózkodást.
A projektből a felújítás mellett a csoportszobákba új asztalok és székek is beszerzésre kerülnek.
A pályázatból finanszírozzuk a műszaki és építészeti tervezést, engedélyeztetést, hatósági eljárások költségét is.
Reméljük, hogy a megújított környezet, az igényes felszereltségű óvoda hozzájárul a gyerekek magasabb szintű ellátásához, a településkép javításához.
 
 

KÖZLEKEDHETÜNK A MOZSGÓ – ALSÓHEGYET ÖSSZEKÖTŐ ÚTON

A Mozsgót Alsóheggyel összekötő út építéséről folyamatosan beszámoltunk. Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szakhatóság által hivatalosan is átvételre került, megkaptuk a használatba vételi engedélyt.
Nem sok település dicsekedhet azzal, hogy az anyatelepülést és a szőlőhegyet aszfaltozott út köti össze. Több mint 100 éves hiányt tudtunk pótolni. Nagyon fontosnak tartjuk, a külterületen élők integrálását; érezzék, hogy Mozsgóhoz tartoznak.
Többekben kérdés merült fel az elhúzódó átadás miatt, most szeretnék erre választ adni.  2019. telén felkerült az első aszfaltréteg. A tavaszi bejárás során minőségi kifogások merültek fel, melyek a nem rendeltetésszerű használatból és építési hibákból adódtak. Megállapítást nyert, hogy plusz rétegre van szükség, melynek anyagi fedezete a pályázatból már nem finanszírozható. A felmerülő plusz költséget a kivitelező és Mozsgó önkormányzata közösen állta.
2020. szeptember hónapban újabb 4 cm aszfaltréteget terítettek az útra. A kivitelező a földmunkákat is elvégezte, elegyengették az árok melletti partszakaszt. Kijelenthetem, hogy az út elkészült. Kellemes látványt nyújt a természeti környezetben kanyarogva.
Az elkészült út 90 %-ban a személyforgalmat szolgálja. Az óvodába, iskolába, munkahelyre napi szinten ingázók már használták. Egy teherforgalomra alkalmas minőségű út készítése 300-400 millió forintba kerülne, ez nem az. Ezért csak 5,5 tonna alatt lehet terhelni. Magasságkorlátozó táblákat helyeztünk ki, hogy a 3 méternél magasabb gépjárművek, kamionok ne tudjanak behajtani.  Kisebb traktorok, földmunkagépek beleférnek a súlykorlátozásba.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat! Tervezzünk hosszú távra!
Képviselőtársaim és magam nevében kívánom, hogy örömmel használják!
 

2020. augusztus

KÁPOLNA FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA

A tervezett felújítás, átalakítás célja a településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése.
1906-ban a Lechner Ödön tanítvány, Kirsten Ágoston tervei alapján készült a Biedermann kastély parkjában a családi kripta és kápolna. A terméskő és tégla épület néhány eleme (oszlopok, párkányok, ajtók és ablakkeretek) carrarai márványból készült, bronz borítású kapuja és a szentély feletti toronyban harangja is volt.  A kápolnából a halotti maradványokat már 1982-ben áthelyezték a községi temetőbe. A több évtized óta használaton kívüli építmény tetőzete beomlott, a padozata tönkrement, elindult az enyészet felé.
Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt a felújítására és átalakítására pályázatot nyújtott be. A pályázati bürokrácia útvesztőjében keringő határozat a tavalyi évben szabad utat kapott. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után örömmel jelentem, hogy 2020. július 30-án az építkezési vállalkozó a munkálatokat elkezdte.
A beruházás összértéke megközelíti az 50 millió forintot. Az önkormányzatnak 15 millió önrészt kell hozzá tennie.
 
 
A tervek szerint a kupola tér és előtere összenyitásával kamarai koncertek, kiállítások, házasságkötések és egyéb ide illő rendezvény céljára alkalmas belső teret és parkosított környezetet alakítanak ki.  Az épület elektromos ellátást és hőszivattyús padlófűtést kap. A falak felújításra kerülnek, a tetőszerkezet és az előtér mennyezete teljesen újonnan fog elkészülni.  
 
 
 

ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS LEÍRÁSA

HOMLOKZAT: Az épület homlokzata teljes mértékben terméskő borítású, a nyíláskeretek faragott kövek, a nyílászárók fa és fém szerkezetek, a tetők ereszein nincs csatorna. A felújítás során a meglévő leesett köveket a helyükre kell építeni, a hiányokat pótolni kell. Az épület körül a felszíni vizeket el kell vezetni.
TETŐFEDÉS,-SZERKEZET és FAFÖDÉM: Az épület teljesen új tetőszerkezetet kap, a fedés piros hódfarkú cserép lesz (megjegyzendő, hogy valaha Zsolnay színes, mázas cserép fedhette. Jó lenne legalább a kúpcserepeket mázas Zsolnayból készíteni). A tetőfedés alá tetőfólia készül. A tetőre ereszcsatorna nem készül, viszont az ereszek mindenhol vízorros ereszbádoggal borítottak. Az előtér mennyezete látszó, gyalult kivitelű fagerendás kazettás sík keményfa szerkezet lesz. A kazettákba utólagosan felszerelhető faragott betétek kerülnek majd, melyek a falu történetével összefüggő ábrákat kapnak.
FÖDÉMEK HŐSZIGETELÉSE: A kör kupolás tégla boltozat és az újonnan készülő fa kazettás előtéri mennyezet fölé 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés terítést kell létesíteni a padlástérben. 
ELŐTÉR-KUPOLATÉR ÖSSZENYITÁS: A két teret elválasztó falat acél biztosító gerendák elhelyezése után köríves boltozat helyettesíti. A boltíveket a fal bontott tégláiból kell elkészíteni.  
PADLÓ BURKOLÁS: A sík, színes kőporcelán padló a helyiségeknek megfelelő dísz keretezéseket kap, a kupola közepe alatt feliratozott márvány emlékkőlappal.  
ELŐTETŐ, ELŐLÉPCSŐ: A bejárati előtetőt a meglévő, márvány oszlopaival újjá kell építeni a hozzá tartozó kő előlépcsőkkel együtt. A lépcsők hiányzó részeit esztich betonnal kell kiegészíteni.
NYÍLÁSZÁRÓK, BÁDOGOZÁS: A bejárati ajtót az eredeti fémborításos formában kell újjáépíteni, az ablakokat az eredetieknek megfelelően kell felújítani. A torony harang felépítményét az eredetinek megfelelő formában kell újra gyártani horganyzott anyagból. 
BELSŐ VAKOLATOK, FESTÉS: A kupola vakolatlan marad, a falak részben vakoltak, a festett boltívek épen maradt részei (részlegesen) helyre állítandók, a vakolt felületek fehérre meszeltek, kő felületek megtisztítandók.
JÁRDA, ÉPÜLET KÖRÜLI JÁRDA: A belső parki útról 1,5 m széles, tájba illő vonalvezetésű, parkvilágítással ellátott terméskő burkolatú járda vezet a főbejárathoz. Az épület körül aládrénezett egyszemcsés kőszegélyes kavicssáv készül 60 cm szélességben.
SZOCIÁLIS KIALAKÍTÁS, PARKOLÓK: Az egyes használathoz, előadásokhoz esetlegesen szükséges szociális funkciókat a közeli kastély helyiségei biztosítják. Ugyanez vonatkozik a parkolásra is. A gyönyörű kerti tavas ősparkba autókat nem szabad beengedni.
VILLAMOS KORSZERŰSÍTÉS: A mennyezeti szerelést a födémek felett, az oldalfalon vakolatba süllyesztve kell elkészíteni. Az általános világítást a mennyezetre,ill. a falakra kell szerelni, a kupola alsó és felső gyűrűjét led világítással látjuk el. Az oszlopos kupola tartók mögötti tereket rejtett háttér világítással látjuk el.
A fellépők egyedi, irányított világítását az alsó kupola gyűrűre szereljük.
HŐSZIVATTYÚS FŰTÉS: A levegő-levegő közegű hőszivattyús padlófűtés beltéri egységét a bejárati fal sarok közeli részén belsőépítészeti takarásban, a kültérit pedig az épülettől 3 méterre kialakított sövény keret közepébe helyezzük el.
AKADÁLYMENTESÍTÉS: A bejárati ajtó megfelelő szélességű és küszöb nélküli lesz. Akadálymentes wc, mosdó a közeli kastélyban megvan, a hallássérültek számára indukciós hurok viszont ki lesz építve teremben. A burkolat mintázata jelzi a közlekedés irányát a térben (a fal melletti sávok más felületűek, a középkőtábla jelzi a tér közepet. A bejárati lépcsőt az eredetinek megfelelően kell kiépíteni, így itt segítségre szorul a mozgáskorlátozott (a rendezvényekkor ezt a felügyelet kijelölt személye meg tudja oldani).
NAPELEM: 3 kW teljesítményű rendszer kiépítése.
 

KÖZÖSSÉGI TÉR MEGÚJÍTÁSA

Mozsgó Község Önkormányzata 25 409 744 Forint támogatást nyert az idei évi Magyar Falu Programban a falu művelődési házának felújítására. 
A 100%-os kormányzati támogatásból az épület külső és belső felújítása valósul meg.

 


2020. június

Útburkolatok felújítása

Belterületi utak felújítására már többször adtunk be pályázatot, de nem jártunk sikerrel. Az önkormányzat úgy döntött, hogy saját költségvetése terhére három útszakaszt felújít.
A Pozsonyi utca teljes szakaszában (550 m), az Árpád utca és Kolozsvári utca összekötő szakaszában (250 m) 3 méter szélességben, 6 cm vastagságban mart aszfaltból készült el az új felület.
Az óvodába vezető út is új burkolatot kapott, ezzel is segítve a közlekedést, a napi ételszállítást.

  

 Új hűtőautó beszerzése

A vágópont egész évben folyamatosan, nagy kapacitással működik, a karácsonyi időszakban nem ritka a napi 8-10 vágás sem. Az eszközök ezért elhasználódnak, pótlásuk elengedhetetlen. 
A közfoglalkoztatás keretein belül lehetőségünk nyílt új eszközök beszerzésére. Két darab nagy értékű meleg vizes magasnyomású mosót vásároltunk, melyekkel még jobban tisztán tudjuk tartani és fertőtleníteni a felületeket. Kisebb értékű eszközök beszerzésére is volt lehetőségünk a magasabb minőségű munkavégzéshez. 
Szintén a közfoglalkoztatás eszközbeszerzésén vásároltunk egy ÚJ HŰTŐAUTÓT. A régi már oly mértékben elhasználódott, hogy szükséges volt a cseréje.
A beruházás összértéke megközelítette a 15 Millió forintot, mely a Belügyminisztérium segítségével valósult meg.
 
 
Közvilágítás átépítése
Mozsgó-Alsóhegyen az E-on munkatársai korszerűsítették a közvilágítást: lámpatesteket helyeztek át, ezeket kompakt fénycsövekre cserélték.
A külső buszmegállóhoz vezető kerékpárút világítását is átnézték a szakemberek és a felújítását elvégezték: kicserélték a kiégett lámpákat. 
 

2020. május

A Magyar Falu programból valósítottuk meg a temetőben az új kolumbáriumok megépítését. 36 urnafülke lett kialakítva, így ezt a temetkezési módot is lehet választani.

 

 
A központi tér kialakítása már ebben a hónapban elkezdődik oly módon, hogy egyes elemeire most nyújtjuk be a pályázatot.
Szintén régi álmunk egy történelmi tanösvény kialakítása pihenőkkel, útvonaljelzőkkel, tájékoztatókkal a meglévő tansövény kiegészítéseként. /Az Ezüsthárs-tanösvény tájékoztató tábláit most újíttatja fel a Mecsekerdő Zrt. Felvettük a kapcsolatot a további együttműködés érdekében./ Ezt a csodás természeti környezetet be kívánjuk kapcsolni a turisztikába. 
 

 
Ismételten megnyitották a Közösségi tér kialakítására kiírt pályázatot a Magyar Falu programban. A kultúrház felújítását ebből kívánjuk finanszírozni, hiszen a külső vakolat több helyen is leomlott, az épület rendezetlen formát mutat. A beadott felújítás a külső- és belső falburkolat gipszkartonnal való szigetelését, nemes vakolattal való burkolását, valamint belül a parketta felcsiszolását és felületvédelemmel való ellátását célozza meg. 

A Magyar Közlönyben megjelenő határozatban is megerősítette Mozsgó község hosszú távú fejlesztési és gazdaságélénkítő támogatását.
A Kormány 1186/2020. (IV.28.) Kormányhatározata a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről 1. melléklete MOZSGÓ községet a javasolt települések közé sorolta.
A Belügyminisztérium döntéshozóival a tárgyalások megkezdődtek. A beruházásokat több hónapon keresztül fogjuk előkészíteni. Bízunk abban, hogy Mozsgó község több évtizedre kiható gazdasági fejlődésének tesszük le az alapjait.
 

2020. január

Építettünk egy új utat!

Költségvetése: 127 Millió forint. Ez még egy városnak is nagy szó; ezer fős település esetében pedig elmondhatjuk, hogy kiugró teljesítmény.
Főleg, hogy nagy összeget kellett előteremtenünk: Mozsgó község 30 Millió Ft saját forrást kellett biztosítania. Ugyan a pályázat beadásakor 10 Millió forint önrészt vállaltunk be, azonban a három évvel ezelőtti építési költségek megnövekedtek. Ezt nekünk kellett bevállalni.
Az Alsóhegyi lakosságot integrálni tudjuk az anyatelepüléshez. Elmondhatjuk, hogy nem félóra alatt megközelíthető településrész 22 km úthosszal, hanem 1,7 km távolságra lévő, 5 perc alatt elérhető "új utca”.

Sok pályázatot nyertünk még ezeken kívül is, összegyűjtöm egy csokorba a legnagyobbakat időrendben visszafelé haladva:
 • a legutolsó nyertes pályázatunk: új hűtőautó beszerzése vált lehetővé december hónapban, 13 Millió Ft értékben. 100 %os finanszírozás mellett, önrész nélkül. A régi folyamatosan, napi rendszerességgel szállított, egyre többet kellett a fenntartására költenünk.
 • Magyar Falu programba nyertünk: óvodai játékok beszerzésére, kommunális traktor vásárlására és két kolumbárium építésére. Elnyert pályázati összérték: 16,308 Millió Ft.
 • Szeptember hónapban befejeződött a Jedinkaszőlőhegyi út felújítása. A beruházás során a földútra vastag rétegben tégladarálék került, így esős időben is járható vált az út. Az elnyert pályázat összértéke 9,6 Millió Ft. 
 • A kápolna és a jegyző lakás felújítására, a két ingatlanra 96 Millió Ft áll pályázati forrás áll rendelkezésünkre. Ezt a két projektet, mint már sokszor elmondtam, három évvel ezelőtt dolgoztuk ki az akkori építési árakkal. Azóta az alapanyagárak és a munkadíjak is jelentős mértékben emelkedtek.

Érthető Önök számára is, hogy mekkora terhet fog ró ez az önkormányzatra, nagyon nagy összeggel, közel 20 Millió forinttal, kell kipótolnunk. Az elmúlt 9 év gazdálkodásának köszönhetően az önrész rendelkezésünkre áll. Nem csak pénzügyileg nagy kihívás a felújítás, hanem szakembereket is nehéz találni. A vállalkozók számára nem gyorsan, hatalmas nyereséggel megtérülő építkezés. De úgy gondolom, hogy nagyon sok MOZSGÓI ember álma fog beteljesülni a kápolna felújításával.
Érezhető, hogy letettük az alapokat az elmúlt 9 év során. Mikor arra volt szükség, hogy nem voltak munkahelyek, munkalehetőséget adtunk. Nem volt beruházás, ingatlanokat vásároltunk, üzemeket építettünk, vágópontot hoztunk létre. A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőséget kihasználtunk, Mozsgó fejlődött, az itt élők életkörülményeit javítottuk. A közfoglalkoztatás határozta meg elsődlegesen Mozsgó gazdaságát.
Fejlesztéseinket, elért eredményeinket látva bekerültünk az első 50 gazdaságilag fejlesztendő települések közé. Baranya megyéből 3 település részesül kiemelt támogatásban, Mozsgó ezek egyike. A minisztériumból már megkerestek, a tárgyalásokat elkezdtük. 200-250 Milliós beruházásról beszélünk. Az előzetes egyeztetések során a gazdaságfejlesztés lesz az első lépés. A vágópont feletti területen felépül egy 500 m2 alapterületű ingatlan, u.n. inkubátorház.  Ennek egyik részében a vágóponton levágott sertések feldolgozása folyna. A támogatás során munkahelyeket is létrehozunk, piaci alapú vállalkozást indítunk.
A többi ingatlant az önkormányzat bérbe adja, ezzel is segítve a vállalkozni szándékozókat és a munkahely-teremtést.

 

Még egy gazdaságfejlesztési területet emelnék ki, a turisztikát. Úgy gondolom, Mozsgó gyönyörű természeti környezetben fekszik, számos értékkel büszkélkedhet, rendezett; jó itt élni. A hátteret megteremtette az önkormányzat. Járási, megyei szinten elismerik munkánkat, tudják, hogy Mozsgó élhető település. Számos rendezvényünk (kakasfesztivál, kápolnakultúra, nemzetközi szintű íjász- és futóverseny) ismert és közkedvelt, rengetegen látogatnak el hozzánk. A megépült Alsóhegyi úttal bekapcsolódhatunk Szigetvár - Zsibóti-szőlőhegy turisztikai vonzerejéhez. Az út a kerékpárturizmusra ad lehetőséget.
 A volt takarék épületében apartmant kívánunk kialakítani. A lebonyolításra, megvalósításra felkértük a Mozsgóért Egyesületet. Ők lesznek azok, akik az engedélyeket kijárják, az első tapasztalatot megszerzik, és a lakosság részére segítséget nyújtanak. A turisztika tárgyában az egyesületnek ebben az évben indul egy pályázata. Előadókat hívnak falusi turizmus kialakítása témakörben, szakemberek adnak tanácsokat. A falusi turizmus, a szálláshelyek működtetése olyan szegmens, mely még nincs kihasználva.
 


2019

 

2019. december

EREDMÉNYEINK A MAGYAR FALU PROGRAMBAN

A Magyar Falu Programban a Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, életminőségének javítását, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket melyek vonzóbbá teszik a vidéki életet a lakosság számára.
A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben jelentek meg 2019. február és november között. A települések 2019. év végéig az összes megítélt támogatási forrást megkapják.
MOZSGÓ eddig 3 programra pályázott sikeresen. Az önkormányzatoknak nem kell biztosítani önerőt, a támogatás 100 % intenzitású. Az elnyert összérték: 16 308 250.-Ft.
 

„ESZKÖZFEJLESZTÉS BELTERÜLETI KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁRA”

Újabb, több művelő eszközzel ellátott, kommunális traktorral gazdagodott Mozsgó önkormányzata. Az ARBOS 2025 márkájú traktorral füvet nyírhatunk, szemetet szállíthatunk, kiegészítő eszközeivel (hótolólap, szárzúzó) havat tolhatunk, mulcsozhatunk.
A traktor és kiegészítőinek értéke 8.442.960.- Ft.
 
 

"ÓVODA UDVAR FEJLESZTÉSÉRE”

A kicsik mozgásához szükséges nagy zöldterülettel rendelkezik az óvoda. Kültéri játékai már elkoptak, felújításra szorulnak. A pályázatnak köszönhetően újakkal bővül a játszókert.
A megítélt 4.062.730.- Ft támogatásból 8 kültéri játékkal gazdagodik a mozsgói óvoda:
 • rugós kacsa, íves mászóka, mini vár csőalagúttal és tetővel, fedett vonatkocsi-paddal és asztallal, torony és mozdony.
Az eszközök hozzájárulnak az ovisok szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, mozgásuk fejlesztéséhez, a játéktevékenységek változatosabbá tételéhez, a gyermeki kreativitás fejlődéséhez.
A játékokat az előírt biztonsági elemekkel együtt fogják felszerelni.
 
 

 „TEMETŐ FEJLESZTÉSE” ALPROGRAM

Új urnafal kialakítását teszi lehetővé a 3.802.560.- Ft értékben elnyert támogatás. Egyre többen választják ezt a temetkezési módot, ezért volt szükség az új urnafal megépítésére. A pályázatból 36 kolumbáriumot tud az önkormányzat készíttetni.
A Magyar Falu program folytatódik, a beadott és megnyert pályázatokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
 

NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS -ALSÓHEGYRE VEZETŐ ÚT ÉPÍTÉSE

Az Alsóhelyre vezető út építését folyamatosan követhetjük az újság hasábjain keresztül.
A novemberi esős időjárás ugyan hátráltatta a beruházást, de a munkálatok folynak. A mozsgói bekötőútra az eső rengeteg sarat lehordott. Az utat folyamatosan tisztítjuk: elhordjuk a lezúdult sarat, majd tartályos útmosóval letakarítjuk. A lakosság türelmét és megértését kéri az önkormányzat az okozott kellemetlenségek miatt.
Az út vonalában, az út mellett lévő fákat kivágták, és ki is gyökerezték 1700 méter hosszan.
 
 

2019. november

MEGHÍVÓ KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSRE

Településünk nem rendelkezik központi térrel, hiszen a polgármesteri hivatal előtti rész erre nem alkalmas. Az életfa-ültetésnél és az adventi időszakban már jól bevált a „kisház” melletti tér, hogy összejöjjünk beszélgetni, ünnepelni, együtt lenni. Ezt a helyet szeretnénk kibővíteni és egy közösségi teret létrehozni pihenőpadokkal, szökőkúttal, fákkal, bokrokkal.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a Mozsgóiak tapasztalatait, gondolatait.
Várjuk Önöket november 22-én 17.00 órai kezdéssel a kultúrházba.

MOZSGÓ A METEO KLINIKA OLDALÁN

A Meteo Klinika oldalán jelent meg egy cikk október 24-én, melyben Mozsgó település kapta az egyik „főszerepet.
 
 
A napi hőingások rendkívüli terhelést jelentenek a szervezetünknek! 
Több mint két hete rekorddöntögető melegben van részünk, szinte minden nap megdől valamilyen melegrekord! A délutáni hőmérsékletek az augusztus végét idézik, nem ritkák a 25 fok feletti maximumok. Azonban a hűvös reggelek már jelzik, hogy most október végén járunk, helyenként 5 fok körüli minimumok jellemzők. Mindez azt jelenti, hogy 20 foknál is nagyobb napi hőmérséklet-emelkedést kell kibírni 24 órán be Nem volt ez másképp az október 23-i ünnepen sem. A Meteo Klinika országos mérőállomás-hálózatában Kurd és Mozsgó települések is hasonló extrém értékeket produkáltak. Kurdon aznap 28,2 fokos legmagasabb hőmérsékeletet regisztráltunk, innen hűlt 4,6 fokra a levegő – ez 23,6 fokos csökkenés! Mozsgón a 28 fokról csökkent a hőmérséklet 4,8 fokra, ez 23,2 fokos hőingást jelent.
Az extrém hőingás rendkívüli terhelést jelent a szervezetünknek! A vérnyomás-ingadozás és a rosszullét a leggyakoribb ilyenkor, a keringési rendszer panaszaival élők komfortérzete sokat romlik. A bajt tetézi, hogy szinte két hete minden nap hasonló az igénybevétel, ehhez pedig nem tudunk alkalmazkodni. Egy meteogyógyászati kivizsgálás sok esetben segíthet az érintetteknek, hogy könnyebben átvészeljék ezeket a kritikus napokat.
 

2019. október

NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS – ALSÓHEGYI ÚT ÉPÍTÉSE

Feszített tempóban épül a Mozsgót Alsóheggyel összekötő majdnem 1,5 km-es szilárd burkolatú mezőgazdasági út. A szőlőhegy főutcája lesz elérhető általa, így megszűnik a több kilométeres feleslegesen megtett kerülő útvonal Szigetvár irányában.
1440 méter hosszú, 3,5 m burkolatszélességű út készül, mindkét oldalon 1 m széles járható útpadkával. 45 cm zúzottkő alapra, 15 cm homokos kavics kerül. A burkolatot 4 cm vastag aszfalt zárja.
 A csapadékvíz elvezetését kiépített, 40 cm fenékszélességű, járdalappal burkolt árok és az út alatti beton átereszek fogják szolgálni. A földmunkákkal már a teljes hosszúságban elkészültek, megtörtént a kiszélesítés. A növényeket és a gyökérzetet is eltávolították. Egyes szakaszokon a kavics és a zúzott kő terítését, az árkok kialakítását is megkezdték.
 
 

TŰZIFA PÁLYÁZAT

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó község ismételten nyert, de a tavalyi mennyiségnek sajnos mintegy felét. Annak érdekében, hogy minél több háztartásba tudjunk fát eljuttatni, az önkormányzatnak nem kevés önrészt kell vállalnia. A tűzifa mennyisége miatt nem biztos, hogy minden igényt ki tudunk elégíteni. 
Az önkormányzatoknak saját rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A rendelet megalkotásánál figyelembe kell venni a törvény által előírt szabályokat: Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki közfoglalkoztatott, aki lakásfenntartási támogatásban részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, aki aktív korúak ellátásában részesül, ha munkanélküli ellátásban részesülő van a családban, ha alacsony a családban az egy főre eső jövedelem.
Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket!  Egy lakcímen élők közül csak egy személy adhatja be a kérelmet! A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is benyújtható.
A kérelem benyújtásának végső időpontja: 2019. október 30.
 

2019. szeptember

JEDINKA-SZŐLŐHEGYI ÚT

Befejeződött a közel 10 Millió értékű útfelújítás Jedinka szőlőhegyre. Nemcsak a szőlőhegyre vezető út, hanem a felső sor is új burkolatot kapott. Szeptember hónapban, a szüret időszakában ez nagy segítséget jelent a szőlőtulajdonosoknak. A kövesút a nagy esőzések idején is kiállta a próbát. Kérjük, használják egészséggel.
 
 

ALSÓHEGYI ÚT

Hosszú előkészítő munka előzte meg a Mozsgót Alsóheggyel összekötő út helyi külterületi közút megvalósítását. A meglévő földút vonalában közút fog megépülni. Ezzel a külterületen lakókat könnyebben, nem 8 km kerülővel lehet megközelíteni. Óvodába, iskolába, munkahelyre való közlekedés biztosított lesz Mozsgóra. Jelenleg az út kiszélesítését, a földmunkákat végzik.
A beruházás összértéke 127 Millió Ft, pályázati forrásból 95 Millió Ft biztosított, a fennmaradó összeget az önkormányzatnak kell biztosítania.
 
 

CENTRUM VÍZ- ÉS CSATORNA ELLÁTÁSA

A XX. században már elvárható, hogy a lakóépületekben a vízellátás biztosított legyen. A Batthyány utca Centrumának nevezett épületekben élők jogos igényét igyekszik az önkormányzat kielégíteni. Végre bevezetik a lakóházakba a vizet. Az udvarban a földmunkákat elvégezték, a csöveket lefektették. A vízmű a fodrászat előtt lévő kiállásból, az út átfúrásával fogja a fővezetéket kiépíteni a kocsma épületéig. Ezzel legalább 50 éve fennálló problémát fognak megoldani.
 
 

2019. augusztus

VÉGRE LESZ JÁRHATÓ ÚT JEDINKÁRA

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez 2018. januárjában benyújtott pályázatunk megvalósítása az utolsó fázisához érkezett. A Mozsgó Jedinka-szőlőhegy zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés című pályázaton, majdnem 9 600 000 Ft 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk.
A Földművelésügyi tárca elsődleges célja volt, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, anyagi forrást, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba vételét, illetve a mi esetünkben a területek megközelíthetőségét segíti elő. Az út nyomvonalának kijelölésével kezdődött meg az építkezés tavasszal.  A fakitermelés és alapozás után a természetes lefolyások kitapasztalása volt a legfontosabb feladat. A vízelvezető árkok kimélyítése, a vízmosások elegyengetése, a víztározók kialakítása megtörtént.
 
 
Július hónapban kezdték el az újrahasznosított építési törmelék (tégladarálék) szállítását. A kimélyített útalapba 30-40 cm vastagságban terítik el a darálékot.
A 3100 tonna anyag megmunkálása valószínűleg szeptemberig elhúzódik.
A pályázat megvalósítása során az önkormányzat saját eszközeivel végzi az anyag elmunkálását, bedolgozását, tömörítését. Ugyancsak saját gépeivel végezte el az árkok és lefolyók kialakítását.
Az eddig elkészült alsó útszakaszon, az alapos körültekintő munka, már az első vizsgáját is kiállta, a múlt heti vihar alkalmával. Közvetlenül a szakadó eső után is teljesen járható volt. Remélhetőleg az így kialakított út, folyamatos kisebb karbantartási munkálatok mellett sokáig fogja szolgálni az ott lakók, a telek tulajdonosok kényelmét, Jedinka megközelíthetőségét, és ez a varázslatos hely további érdeklődőket fog vonzani.
 
  
 


2018

 

2018. szeptember

2018. évi eredményeink

A 2018. évi közfoglalkoztatás fő célkitűzése, hogy az elmúlt években kialakított tevékenységeket a kevesebb létszámmal is jól működtessük. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk továbbra is fejlődni, új dolgokat létrehozni.
Egész évben folyamatos munkát ad a vágópont; az önkormányzatnak ez a legfőbb bevételi forrása. A vágóponton csak sertéseket vághatunk, bérvágást vállalunk, az állatokat elsősorban félsertésként értékesítjük. Az iskolai konyhák nem tudják fogadni a félsertéseket, az étkeztetésben a színhúsból főznek, az állat egyéb részei (fej, láb, belsőség) számukra hulladék.
Már régóta a terveink között szerepel a húsbolt építése, megépítéséről folyamatosan beszámoltunk. Egyrészről további piacok nyílnak meg, hiszen ki tudjuk szolgálni az közétkeztetésben résztvevő konyhák húsigényét. Másrészt Mozsgó lakosságát friss, olcsó húshoz juttatjuk. Kiesik a kereskedői lánc több lépcsőfoka, így árainkat alacsonyabban tudjuk tartani, valamint a szállítás időtartama is lerövidül, - és hát a friss hús íze… 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a húsbolt elkészült. A megnyitásához szükségünk van még a hatósági engedélyekre, ami még időt vesz igénybe. A boltban a mozsgói vágópont által levágott sertéshúst fogunk árusítani, feldolgozott árut egyelőre nem. A húsbolt mellett elkezdtük kialakítani a feldolgozó üzemet, a későbbiekben erre is lesz lehetőség.
 
 
 

Iskolai konyha bővítése

Végéhez közeledik az iskolai konyhához épített féltető és tisztasági helyiség építése. Elkészültünk az ács és kőműves munkákkal, a cserepezés és a vakolás következik.
 
 
 

Bérlakások komfortosítása

Régóta húzódó probléma, hogy a centrumban lévő szociális bérlakások infrastrukturális ellátottsága nem a 21. századi elvárásoknak megfelelő, a lakások komfort nélküliek. Ezt az állapotot kívántuk megszüntetni, ezért közös 30 m3-es szennyvízaknát építünk, lefolyóhálózatot alakítunk ki minden háztartásba, és bevezetjük a vizet is. Ezekkel a beruházásokkal jobb minőségű életteret alakítunk ki.
 
 

2018. június

PROFESSZIONÁLIS FŰNYÍRÓ TRAKTOR

A Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület 6 Millió forintért Ferris márkájú fűnyíró traktort vásárolt a TAO pályázati pénzből.
A fűnyíró kimagasló teljesítménnyel, széles vágási felülettel, beépített mulcsozó rendszerrel rendelkezik. Ez a profi gép kényelmesen és gazdaságosan tudja lenyírni a nagy felületeket, megkönnyítve ezzel sok ember munkáját. Nagy szükség volt a traktorra, a tavaszi időszakban ugyanis rengeteg a füves terület.
 
 

Kész a tetőzet cseréje

A művelődési ház tetőzetének felújítási munkái befejeződtek, megtörtént a lécek cseréje, a pala helyett cserép került a bejárati rész fölé is.
A következő feladat a külső vakolat rendbe tétele, valamint a belső terek festése.
 
 

2018. május

A templom melletti Hősök terén álló világháborús emlékművet újíttatta fel Mozsgó Község Önkormányzata. Az emlékmű 1934. évben épült. Akkoriban az alapozásnál még nem vasbetont használtak, az építmény téglán állt. A lábazatot sem töltötték ki, a belseje üreges volt. Ugyan a 90-es években, amikor felkerültek rá a II. világháborús hősök nevei, megtörtént az emlékmű tisztítása, állagmegóvása, de állapota mára megromlott. Az emlékmű süllyedni kezdett, az alapozás, lábazat megrokkant, töredezetté vált.
 
 
Az önkormányzat 800.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól a felújításra. A munkálatokat helyi vállalkozó, Orbán Ferenc végezte el. A talapzatot megerősítették, vasbeton alapot kapott. A fehér márványtáblák helyett, melyeken az I. és II. világháborús hősök nevei szerepelnek a tartósabb impala gránitból újakat készíttettünk. Az emlékmű felszíne töredezett volt, ezt csiszolással javították ki. Az emlékműhöz 12 méter hosszan járda vezet, ezt feltörték, és helyette a magasabb minőséget képviselő viakolor lapból járdát készített a vállalkozó. A munkálatokat a parkosítással folytatja az önkormányzat.
 
 
 

2018. április

Út épül Jedinka-szőlőhegyre

Mozsgó Önkormányzata a Zártkerti Program elnevezésű pályázaton 10 Millió Ft 100 %-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást nyert, a pozitív döntés 2018. április hónapban érkezett.
A felhívás a zártkertekben, falusi szőlőhegyeken, gyümölcsösökben lévő értékek megóvására vonatkozott, a zártkerti területek megközelítését érintő utak javítására. Mozsgó Község Önkormányzata fontosnak tartotta a Jedinka-szőlőhegyre vezető út megújítását. Évek óta gondot okoz, hogy a csapadékos időjárás miatt az út járhatatlanná válik az anyagtalaj átnedvesedése miatt, kisebb esőzés következtében is, napokig el tud lehetetlenülni a terület személyautóval való megközelítése. Most pályázati forrásból megoldást találtunk a problémára, így javítani tudunk a szőlőhegyi ingatlanokat művelő személyek helyzetén, elősegítve a terület mezőgazdasági hasznosítását.
 
 
Az új út a temető előtti körforgótól indul, majd a víztározótól vezet fel Jedinkára. Az út a víztározótól már a jelenlegi út felett fog haladni a Kertész István-féle pincéig. A pincesoron északi és déli irányban is kiépül – ahogy a mellékelt térképen is látszik.
A régi, most fával benőtt utat megtisztítják, elegyengetik, ezt követően 30 cm vastagságban újrahasznosított építés-bontási hulladékból származó, osztályozott és minősített darált téglatörmelékkel beszórják.  Az út 1763 m hosszú, 4 m széles, és 30 cm vastagságú a javító réteg.
 
 A javítóréteg tervezett vastagságának elérését követően, az építési forgalom, illetve a normál járműforgalom fogja betömöríteni.
 
 
Az útépítés önállóan nem volt pályázható, ezért a természetes lefolyású területen, a felújítandó, meglévő földút mellett, az út vízelvezetéséhez kapcsolódó, a víz-visszatartást célzó, csapadékvíz tároló földmedence kiépítését tervezzük megvalósítani. A megvalósítást még ebben az évben elkezdjük, reméljük mindenki megelégedésére fog szolgálni a tervezett út.
 

2018. február

2011. évben indította útjára a kormányzat a közfoglalkoztatási formát. „Segély helyett munkát” alapelv szerint épült fel a foglalkoztatás új szemlélete. Településünk fejlődésének ez óriási lendületet adott.
Néhány meghatározó elemét kiemelném: Az indulást meghatározta, hogy az állami tulajdonú földek átkerültek az önkormányzat tulajdonába. Húsz hektár terület lehetővé tette a mezőgazdasági program elindítását.
Az elmúlt hét év alatt nagy értékű ingatlanokat is vásároltunk és építettünk. 2012-ben sikerült az ezer négyzetméter alapterületű volt faüzem épületét megvásárolnunk. Sok éven keresztül itt végeztük el az ipari jellegű munkákat, itt tároltuk a traktorokat, mezőgazdasági- és ipari gépeket. Ebben az épületben működik ma is a gyümölcslé üzem, melyet az őszi időszakban sokan keresnek fel.
 
 
2013-ban lehetőséget kaptunk Vágópont építésére, mely két év alatt készült el. Az elmúlt három évben ez a szegmens hozta a legnagyobb árbevételt.
2016. évben új szerelőműhely és géppark állomás épült a vágópont mellett.
2017-ben megvettük a volt kocsma épületét a Batthyány utcában, amely a foglalkoztatottak gyülekező- és pihenőhelye lett.
Csak a legnagyobb, több tízmilliós beruházást, ingatlan vásárlást említettem. Nem sorolom fel a számtalan milliós, többszázezres értékű gépet, melyekkel növeltük Mozsgó község vagyonát. A kormány elsősorban az értékteremtő, a település önfenntartása érdekében átgondolt, komplex tevékenységeket támogatta. 2013. év végén Miniszteri Elismerő Oklevélben részesültünk.
Nem számoltam ki mekkora összeget tudtunk munkabérként kifizetni. Nem segélyt, bért osztottunk.
Szebbé, rendezetté vált környezetünk. Nőtt a településünk önmegtartó ereje, erősödött a közösségért tenni akarás.
 

2018. január

2017. esztendőben ismételten növeltük az önkormányzat vagyonát. Két ingatlan került a község tulajdonába: a posta melletti kisház, illetve a volt kocsma épülete. A kisházat felújítottuk, használhatóvá tettük, az adventi időszakban már használtuk is. A másik épület jelenleg a közfoglalkoztatottak melegedőjeként, találkozási pontként szolgál.
Mozsgó már hét éve vesz részt a közmunkaprogramban. Az elsők között láttuk meg az ebben rejlő lehetőségeket. Az eltelt időszakban igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, hogy ezáltal fejlődjön, épüljön településünk. Ez a program bizonyos fokú rugalmasságot biztosít nekünk, de természetesen sok háttérmunkát is igényel.
Az önkormányzati dolgozók plusz feladatként végzik a foglalkoztatás adminisztrációs részét. A feladatok felosztása, ellenőrzése, újratervezése napi szintű odafigyelést igényel. Ebben a munkában segítenek nekem a brigádok vezetői. Az évek során legtöbbjük kitartott mellettem, ötleteiket, tanácsaikat nagymértékben figyelembe veszem.
Több felújítást, beruházást végeztünk a közmunkaprogram keretein belül. Elkezdtük a húsbolt kialakítását, az épület készen áll a nyitásra.  Az épülethez tartozó autóbejáró és parkoló is elkészült. A berendezés, a hűtőpultok beszerzését pályázati pénzből igyekszünk megvalósítani.
A kultúrház tetőszerkezetét megújítjuk. Kétharmad része a múlt évben elkészült.  Nemcsak a cserepeket, de a léceket is lecseréltük, az idei évben be kívánjuk fejezni a munkálatokat.
Elkészült az iskolai konyha előtti járda, melynek során a beton feltörése után, új járólapokat fektettünk le. A járda fölé féltető is készül, az arra közlekedők védelme érdekében.
A legnagyobb hozamot ebben az évben is a vágópont termelte. Megközelítettük az évi 1500 darab levágott sertésmennyiséget. Továbbra is sok magánszemély vásárol félsertést, ezzel nagy mértékben megkönnyítjük a feldolgozás folyamatát.
A másik legkeresettebb termelői szegmens a léüzem. Augusztustól-decemberig látványosan megnő az igény a gyümölcsök feldolgozására. A környező településekről, Szigetvárt is beleértve, nagyon sokan keresnek bennünket, nem ritka, hogy napi nyolc órában sem tudjuk az igényeket kielégíteni.  A feldolgozó üzemben ez mellett savanyúságot is tesznek el télire az asszonyok.
Mezőgazdasági programunk fő profilja a mozsgói konyha ellátása, ill. a mozsgói lakosok igényeinek kiszolgálása. Legtöbbet a burgonyából és a hagymából értékesítettünk, de nagyon keresettek palántáink a lakosság körében.
Állandó, rendszeres odafigyelést igényel a község rendben tartása. Már megszokhattuk a faluszépítő brigád igényes munkáját. Munkájuk hiányát biztosan érzékelnénk, köszönjük, hogy lelkiismeretesen teszik a dolgukat.
Intézményeink működésében is nagyrészt vállalnak a közfoglalkoztatásban dolgozók. Normatív támogatás hiányában nélkülük nem tudnánk a feladatokat megvalósítani. Gondolok itt a konyha, a családi napközi és bölcsőde, a könyvtár, a kultúrház dolgozóira, valamint részt vesznek az önkormányzat, az óvoda, a gyerekház működtetésében is.
A családi napközi családi bölcsődeként működik, teljes kihasználtsággal. Szigetvárról és a környező településekről is bizalmat szavaztak nekünk. Novemberben, szakmai felülvizsgálaton, pozitív visszajelzést kaptunk.
A kultúrház nemcsak az iskola tornatermeként funkcionál, de számos rendezvénynek, találkozónak, családi programnak, sportfoglalkozásnak ad helyet.
A könyvtár dolgozói a könyvtári feladatokon kívül Mozsgó bemutatásán, népszerűsítésén dolgoznak. Újságot szerkesztenek, internetes megjelenítést koordinálnak. Nagy szerepet vállalnak rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. 
Láthatjuk, hogy Mozsgó életét áthatja ez a foglalkoztatási forma. 2018. évben kormányunk egyre csökkenti a programban résztvevők számát. Mi is kevesebb létszámmal fogunk dolgozni; csak azokhoz a munkavállalókhoz ragaszkodunk, akik lelkiismeretesen végzik teendőiket.
A közfoglalkoztatottak magas létszámának köszönhetően nyertünk nagy értékű tűzifa-támogatást is. A rászoruló családok igényéit így teljes mértékben ki tudjuk elégíteni.
Az önkormányzat karácsonyi meglepetéssel kedveskedett a település lakóinak, élelmiszercsomagot osztottunk ki minden háztartásba. Ezen felül minden mozsgói iskolás és óvodás ajándék pólót kapott. Az intézmények ez mellett anyagi támogatásban is részesültek. Az összegből a tanításhoz, foglalkozásokhoz szükséges eszközöket vásárolhatták meg. Látható, hogy fontos számunkra a jövő nemzedéke.
Az önkormányzat támogatja a civil szervezeteket, kölcsönös együttműködésre törekszik. Számos rendezvény aktív szervezői és résztvevői a nyugdíjas klub, a Mozsgóért Egyesület, a Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület tagjai. A nyugdíjas klub a nyugdíjasok részére biztosít aktív elfoglaltságot, hiszen rendszeresen találkoznak, odafigyelnek egymásra, fellépnek a községi rendezvényeken, sőt jó hírünket viszik a környékbeli településekre.
A Mozsgóért Egyesület tagjai a kulturális és közösségi életünk fő szereplői. Figyelmet fordítanak múltbéli értékeink megőrzésére is.
Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek terveink megvalósításában. Köszönöm képviselő-társaimnak, intézményvezetőknek, dolgozóknak a munkáját.
 


2017

 

2017. szeptember

Tavaly megkezdődött a kultúrház tetőszerkezetének cseréje. Augusztus hónapban az épület elején lévő tetőn kicserélték a léceket, a cserepezés következik. Az esős ősz előtt be szeretnék fejezni a munkálatokat.
A múlt évben felújított iskolai konyha előtti járdát most készítik dolgozóink. Feltörik a betont, ezt követően járólapot fektetnek le. Féltető is készül, egyrészről a közlekedők védve lesznek, ill. hogy a falat megvédjék a csapadéktól.
 
 

2017. április

KÉSZÜL A HÚSBOLT MOZSGÓN

A bolt megnyitását nyárra tervezzük, elsődleges célunk a mozsgói emberek ellátása friss hússal. Mivel a vágóponton hetente két alkalommal vágnak sertést, a bolt nyitva tartását ehhez igazítjuk. A frissen vágott disznót darabolt állapotban fogjuk értékesíteni. Csak színhúst lehet vásárolni, feldolgozott termékeket nem. A vágópont ezt követően nem csak a falu konyháját fogja ellátni, hanem ezáltal a helyi igényeket is kielégíti. Ezzel újabb lépést teszünk annak érdekében, hogy önellátóak legyünk, hogy friss, magyar termék kerülhessen asztalunkra.
 
 
A művelődési ház és a bolt részére készül a szennyvízakna.
 
 

2017. március

Mozsgó dolgozói a téli időszakban sem tétlenkedtek. Mozsgó-Jedinka szőlőhegy területén lévő 6 hektáros erdőterület tisztítását és tarvágását végzik, valamint Ödönvölgyben az önkormányzati utak tisztítását.
 
 
Március elején fóliasátrainkban elkezdődtek a munkálatok. Először a talaj feljavításával kezdtük. A Munkások marhatrágyát szórtak a földre és elteregették.

2017. január

Újabb fejlesztés a faluban

Telenor torony épült a vágópont melletti bérbe adott területen. Az újabb egység javítani fogja a szolgáltatást a faluban és a környéken.
 
 


2016

 

2016. december

Az idei sikerek között elsőként említette az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítását. A cél az, hogy a jövőben minden épület szép külsőt kapjon. A polgármesteri hivatal épületének szigetelése, vakolása, festése megtörtént.
 
 
Megvalósult a rendezvényterem nyílászáróinak cseréje és külső felújítása. A kultúrház tetőszerkezetének megújítása folyamatban van, amint az időjárás engedi, folytatódik a munka.
Ugyancsak a kultúrház funkciójának bővítését szolgálja a 100 főt ellátó rendezvényre alkalmas profi konyha kialakítása, mely hamarosan működni fog. A konyha mellé jövőre egy kemencét is építtetnek, amit a helyiek ingyen használhatnak majd.
 
 
Az iskolai konyha és ebédlő megújítva került átadásra - új központi fűtés, új burkolat, szaniterek és bútorzat szolgálja az iskolásokat, valamint az itt dolgozókat.
 
 
Két eladó ingatlan került megvásárlásra a faluban - ezek felújítása és megfelelő célú hasznosítása javítaná a faluképet. Egyik a posta melletti épület, aminek átépítésére pályázatot várnak, másik a takarékszövetkezet szép épülete.
A jegyzőlakás kiállító térként lesz megújítva - igényes programokat szolgálva ezzel.
Új gépszín épült a vágóhíd folytatásában, a volt szeméttelep helyén.
 
 
 
A vágópont – két éves működése alatt – 1200 sertés eladásával büszkélkedhet, amiből 216 helyben nevelt volt. Egy speciális húsvágó gép segíti a korszerű feldolgozást, annak érdekében, hogy jól értékesíthető legyen az áru. Az idei évben megközelítőleg 20 millió forint tiszta bevételt hozott a falunak a vágópont működése.
Tavasztól tervben van a Mozsgói húsbolt megnyitása, ami jó áron, jó minőségben szolgálná ki az itt lakók húsigényét. A húsfeldolgozó teljesítményét növelik, hogy mozsgói húsáruval teríthessük a környékbeli boltokat. A húsbolt berendezését már megvásárolták, az építkezést elkezdték. Nagy értékű beszerzés valósult meg azzal, hogy a traktorokhoz vásároltak három új pótkocsit.
Tűzifa értékesítés is történt, amihez a lakosok nagyon jó áron juthattak hozzá. Mivel további igény merült fel, ezért január folyamán újra vásárolható lesz a tűzifa.
Pályázati terveink vannak rendezvényekre, infrastruktúra fejlesztésére - mert fontos, hogy mindig emelkedő minőséggel haladjunk a korszerűsödés irányába - ez vonzza ide az embereket. Lépnünk kell a világgal, „előre kell menekülni”, mert aki leáll, az lemarad. – osztotta meg véleményét a falu első embere.
Szálláshelyek kialakítására és kiadására buzdítja a lakosokat - ezzel némi pénzbevételhez juthat egy-egy család, ami hosszú távon segítség lehet. Nem nagy pénzekről kell álmodozni, hanem meg kell ragadni a kis lehetőségeket - tanácsolja. Terv a falu folyamatos szépítése, ami az idelátogatók számát növelheti. Itt jegyezte meg, hogy a csatornázásra még pályázatot várnak.
 
  
 

2016. augusztus

Mozsgón még mindig a legtöbb embert foglalkoztató ágazatunk a mezőgazdaság. Az eddigi évek során fejlesztéseket hajtottunk végre, mostanra már látjuk a befektetett munkánk gyümölcsét, illetve zöldségét.
 
 
Két fóliasátrunkban, még tavasszal, nagy sikerrel adtuk el a különböző palántáinkat. Volt többféle paradicsom és paprika, zeller, káposzta, karalábé, voltak virágpalántáink is, bársonyvirág, tátika, vasrózsa, aminek egy részét eladtuk, de a nagyobb részét faluszépítő brigádunk kiültette Mozsgó különböző pontjaira, hogy szép és színes legyen környezetünk.
 
 
Mostanra mindkét fóliasátrunkban érnek a zöldségek, sőt akad olyan, ami már terem. A paprikák nagyon szépen nőnek, paradicsomaink pedig pirulnak.
Tavasszal elláttuk az iskolát salátával, újhagymával és spenóttal, amit a menzán elfogyaszthattak a gyerekek. Miután az iskola konyhát bőségesen ellátjuk, a megmaradt friss zöldségek eladásra kerülnek.  Július hónapban nagy számban adtunk el spárgatököt, ami nem fogyott el, azt megették a vágópontnál lévő sertéseink.
 
 
Eladásra került még a zöldbab és az uborka. Uborkából voltak jól megtermettek is, ezeket salátauborkaként adtuk el, illetve volt az apróbb savanyúságba eltenni valók. Nagyobb keletje az eltenni való uborkának volt, de a salátának valót is szép számmal vitték. A fent felsoroltak még csak a jelenleg beérett zöldségeink. Ezeken kívül a bérelt kertekben van még sütőtök, szárazbab, hagyma, cékla, sárgarépa, petrezselyem, káposzta, zeller, borsó, burgonya, retek, csemegekukorica, karalábé.
A zöldségek termelésének elsődleges célja az iskolai konyha ellátása, de természetesen a falu lakosságának is lehetőséget adunk a vásárlásra, hogy frissen szedett, helyileg termelt zöldségeket fogyaszthasson. Zöldségnövényeink mellett, gabona- illetve gyógynövény termesztéssel is foglalkoztunk ebben a félévben is.
 
 
A vágópont mellett épül jelenleg a gépállomás, itt lesz a lakatosműhely és a gépszín. A traktorjaink és a különböző munkagépeink állomáshelye itt lesz.
 
 
 
Jelenleg két nagy traktorral rendelkezik az önkormányzat, amelyet a faluban többször láthatnak elhaladni az itt élők, egy 82-es MTZ-t és egy Belarus 820-as márkájú traktort. Ezek mellé a traktorok mellé pár hónapja vásároltunk egy nagy pótkocsit. Így már kettő pótkocsival könnyebben és gyorsabban haladnak az olyan munkálatok, mint a fahordás, aratás, a learatott gabona elszállítása.
 
   
 
A mozsgói önkormányzat ebben az időszakban vásárolt egy Sipma márkájú, lengyel bálázó gépet, amivel a saját szénánkat báláztuk fel, illetve aki igényelte, bérbe is elmentünk dolgozni.
Léüzemünkben is folyamatosan dolgozunk. Tartósítással és elrakással foglalkoznak a hölgyek, de a  munka jelentős része még csak ezután fog jönni, hiszen lassan beérnek a gyümölcsök, és megkezdődhet a gyümölcslé préselés.
 
 
Kakasfesztivál előtti napokban készült el a rendezvényterem épületének felújításai is. Új nyílászárók kerültek a helyükre, és megtörtént a külső és belső festés.
 
 
Az óvoda épülete is új nyílászárót kapott. Az iskolai konyhánkat is idén nyáron újítjuk fel. A szociális bérlakásokon is nyílászáró csere volt.
 
 
A kultúrház mellett már elkészült a kiskonyha, a berendezésre pályázatot adtunk be. Várhatóan november hónapban már túrázó vendégeinknek, vagy különböző rendezvények alkalmával használatba lehet venni.
A művelődési ház udvara is teljesen körbe lett kerítve. A tavalyi évben elkészült nagykapu után most egy betonfallal körbevett kiskapu készült el.


2016. január

40 Millió Ft összértékű beruházás Alsóhegyen
 
 
2015. őszén adták át Alsóhegyen a 100 %-os támogatású pályázatból megépült Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház nevű intézményt a közösség részére
35 Millió Ft értékű pályázat családi napközi kialakítására.
A tíz férőhelyes bölcsődei szolgáltatást nyújtó létesítmény igen népszerűvé vált a szülők körében. A környező településekről, így Szigetvárról is fogadják a kisgyermekeket. A projekt lehetőséget adott az épület felújítására is, ebből a pályázatból 10 Millió Ft-ot fordíthattak e célra. A pályázat támogatottsága 100 %.
 
 
22 Millió Ft Napelemes rendszer. 100% támogatottságú pályázat.
 
 
5 Millió Ft – Wolksvagen crafter 20+1 személyes autóbusz. Saját erőből vásároltuk meg az 5 éves járművet.
 
 
3 Millió Ft  - Citroen Jumper hűtőautó. Beszerzés a közfoglalkoztatásból.

 2015

 

2015. november

CSALÁDI NAPKÖZI PROJEKT ZÁRÁSA

A családi napközi kialakítása Mozsgón című projekt megvalósításának időszaka 2014. november 1. - 2015. október 31. A 35 Millió forint Európa Uniós támogatásból megújult a volt plébánia épülete, valamint két csoportban fogadták a gondozók a 3 év alatti gyermekeket, ezáltal munkahelyeket is tudtunk létesíteni. A pályázat ugyan befejeződött, de a bölcsődeként üzemelő intézmény továbbra is fogadja a kisgyermekeket - tudtuk meg Kovács Zsolt polgármester beszámolójából.
A családi napközikben a gyermekek számára biztosítottuk az étkezést, továbbá képességeik, készségeik fejlesztése érdekében különböző foglalkozásokat biztosítottunk - folytatta Hegedüsné Szojkó Tünde pedagógus, aki fotók segítségével beszélt az itt folyó munkáról.
 
 

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ MOZSGÓ, ALSÓSZŐLŐHEGYEN

A Szigetvári Kistérség Gyerekesély Programjának részeként épült fel Mozsgó, Alsószőlőhegyen a közösségi ház. A beruházás a komoly értékteremtés mellett, a szőlőhegyi gyermekek és családjaik közösségi életének fejlesztését és a foglalkoztatási lehetőségek bővítését szolgálja.
 
 
 

ÚJ BUSZ VÁSÁRLÁSA

Mozsgó község járműparkja egy 20+1 férőhelyes busszal gyarapodott. A busz 5 éves, újszerű, jó műszaki állapotú, karbantartott. A vásárlást az tette szükségszerűvé, hogy a 27 személyes busz gyakran meghibásodott, hiszen már 18 éves és 1 Millió km-t futott. A 27 személyes nagybuszt, és a 9 személyes fehér kisbuszt az önkormányzat el kívánja adni.
 

2015. augusztus

Mozsgó Községi Önkormányzat „mozsgói közintézményeken környezetbarát megújuló energiaforrás telepítése” Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program  Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati konstrukció keretében 4 mozsgói közintézmény villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474 számú projekt keretében összesen 34,8 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósul meg 22.902.587 Ft támogatásból. A projekt intenzitása 100%.
 A projekt keretében az alábbi ingatlanok tetejére kerülnek napelemek:
 7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)
 A kivitelezési munkák 2015. augusztus hónapban megkezdődtek, a befejezési határidő 2015. augusztus 31.
 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
 
 

Épül a közösségi ház

Az Alsószőlőhegyen lévő közösségi házban már a  belső építési munkálatok folynak, az idei évben már használatba is vehetik az ott lakók. Az épületben lévő rendezvénytérben összejöveteleket, testületi üléseket, közösségi és kulturális programokat, bálokat, családi eseményeket lehet majd tartani. A kisebb alapterületű helyiségek klubszobaként funkcionálnak. A csodálatos környezetben lévő épületet remélhetőleg sokan fogják igénybe venni.
 
 

TÁROLÓ HELYISÉG BŐVÍTÉSE

A kultúrházhoz tartozó helyiségeket felújítjuk, bővítjük. A téli tüzelő tárolására szolgáló épület új külsőt kap. A régen is konyhaként üzemelő helyiséget kibővítjük, megújítjuk, a későbbiekben konyhát, kemencét fogunk kialakítani. Kirándulók, kisebb közösségek használhatják.
 
 
A fóliasátorban folyamatosan érik a paradicsom és a paprika.
Vásárlási lehetőség: kedden és csütörtökön 10.00-13.00 óráig.
Vöröshagyma a szociális gondozóknál rendelhető. Erdélyi Anett tel:. 30 793 7523
Tárolásra való burgonyára előrendelést szeptembertől tudunk fogadni.
Megkezdődött a gyümölcsfeldolgozás. Alma, körte, barack, szilva. Bérpréselést vállalunk. Minimális mennyiség 60 kg (három rekesz)
 
 

2015. május

VÁGÓPONT A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

Mozsgó Önkormányzati Vágópont megkapta a végleges működési engedélyt, hivatalosan megkezdtük a sertések vágását. Olyan üzemet létesítettünk, mely hosszú távon a falu önellátását biztosíthatja.
Elsősorban a MOZSGÓI lakosoknak kívánunk segíteni, ezért a szolgáltatások díja is ezt tükrözi. Félsertések értékesítése, bérvágás, darabolás, vákuumos csomagolás igény szerint.
Az információk követhetők:
Készül a takarmánytároló és előkészítő
 

Sertéshizlalda

 

ÖNELLÁTÁS FRISS ZÖLDSÉGEKKEL

Nagy lépést tett önkormányzatunk az önellátás terén tavaly ősszel, amikor a Start közmunkaprogram keretein belül fóliasátor megépítéséhez kért támogatást. Két fóliasátor felépítésére került sor. Egy 60 m2-es sátor, főképpen palántanevelés céljára, fűtetlen kivitelben, valamint egy dupla falú, fűthető 250 m2-es növényház épült a paplak kertben. A fűtés kivitelezéséhez ebben az évben kértünk további támogatási összeget.
 
 
Mindkét sátor korai ültetést tesz lehetővé. A kis fóliából a március első felében történt vetésnek köszönhetően, már többször került az iskolai konyhára zöldhagyma, spenót, valamint itt neveltük a saláta és a karalábé palántákat is. A nagy sátorban kerültek elvetésre a palánták, melyek mostanra már kiültethetőek szabad földbe.
 
 
Retket, salátát, spenótot folyamatosan tudunk átadni a konyha számára. A palánták: paradicsom, paprika, káposzta, karalábé, kelkáposzta, brokkoli, uborka, padlizsán, cukkini, tök, valamint egynyári virágok: büdöske, rézvirág, törpe tátika, vasfű, őszirózsa, sarkantyúka. A palántákból és a friss zöldségekből korlátozott mennyiségben tudunk értékesíteni az érdeklődő lakosság részére is.
Másodéves eperültetvény a Pozsonyi utcában. Hamarosan érni kezd a szabadföldi termés. Friss fogyasztásra és befőzéshez is fogjuk értékesíteni.
 
 
Új munkaeszközök
 
 
A kerti traktor alkalmas a kisebb kertek termőterületének megmunkálására, a szabadföldi termesztés szűk sortávolságainak megközelítésére, az év közben felmerülő növénytermesztési munkák elvégzésére. Betakarításkor a zöldségnövények szállításában is hasznosítani tudjuk. Ezen kívül a faluszépítő programban füvet nyírunk vele.
Aprítógép. Ág- és egyéb növényi maradványok aprításához.


2015. február

Az Új Széchenyi Terv keretében sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat Családi napközi kialakítása Mozsgón címmel. A megnyert pályázatról ugyan már 2013. november hónapban értesítést kaptunk, de az engedélyt a feladat megvalósítására csak 2014. november végén kaptuk meg.
Március hónapban már fogadni kívánjuk a kicsiket, így a munkálatokat rohamléptékben kell elvégezni.
A felújított, modern környezetben két szobában kívánjuk fogadni az óvodáskor alatti korosztályt, kialakítunk még két fürdőszobát zuhanyzóval és WC-vel, konyhát és étkezőt. A bútorzat a gyerekek méreteihez lesz igazítva, játékokkal, kiegészítőkkel.
A házhoz tartozó udvart játékokkal, pihenőrésszel alakítjuk ki. Otthonos, gyerekközpontú légkörben várjuk a gyermekeket.
A kisdedek gondozását négy, a munkakör betöltéséhez szükséges családi napközi tanúsítvánnyal rendelkező gondozó látja el. Az életkori sajátosságoknak megfelelőn foglalkozunk a kicsikkel, előtérbe helyezve a fejlesztő, mozgásos játékokat.
Az egész napos ellátás keretében napi háromszori étkezést biztosítunk, figyelve az egészséges táplálkozásra, sok gyümölccsel kiegészítve.
Családi napközinkbe elsősorban a mozsgói szülők gyermekeit vesszük fel, de lehetőség szerint más településről is tudunk fogadni gyerekeket. Szulimán, Almáskeresztúr, Csertő, Szentlászló és Szigetvár. A 20. hónapot betöltött és 3. éves kor alatti gyermeket fogadjuk.

 

 


2015. január

December 31-e mágikus erővel bír: az emberek ilyenkor szánják el magukat a legnagyobb döntésekre és életmód-változtatásokra, tervezik a jövőt, célokat, feladatokat tűznek ki.
Az önkormányzatoknak az idei évben sem lesz könnyű dolguk, hiszen a finanszírozási rendszer továbbra is kevés mozgásteret enged meg, más utakat kell keresni. Rengeteg lehetőség van körülöttünk a továbblépésre, ha figyelmünket a megoldások felé fordítjuk.
Az eltelt ciklusban úgy gondolom bebizonyítottuk, hogy Mozsgó élni tudott a kínálkozó lehetőséggel. Több év munkájának a gyümölcse beérni látszik, olyan eredményeket tudtunk eléri közösen, melyekre büszkék lehetünk mindannyian. Vállalkozó önkormányzat vagyunk, van üzemcsarnokunk, gépeink, felszerelésünk. Elkészült a közel 40 millió forint értéket képviselő vágópont, felújítottuk, megőriztük, használatra alkalmassá tettük a régi uradalmi központ épületeit, falu- és utcaképünk rendezett, napkollektorokat szereltettünk fel, a sportöltöző új berendezést kapott, van szabadtéri színpadunk, – hogy csak a legkiemelkedőbb beruházásokat soroljam.
Közben nem maradtak el közösségi rendezvényeink, történelmi, kulturális értékeinket megőriztük, hírnevünket öregbítettük. A Mozsgói Kakasfesztivál régiós szinten ismert, de már országos szinten is egyre több bemutatkozási lehetőséget kaptunk.
Nagy eredménye volt a 2014-es esztendőnek, hogy a lelkes focikedvelők segítségével labdarúgócsapatunk bekerült a megyei II. osztályba.
Mindezek megvalósításához nagyon nagy szükségünk volt a község lakóinak segítségére, megértésére, bizalmára és türelmére! Köszönöm még egyszer mindenkinek!
Az új évben is folytatjuk a megkezdett munkát, élünk a felkínálkozó lehetőségekkel. A legfontosabb a jövőben is az összefogás.
A közfoglalkoztatás rendszerével az idei évben is élni kívánunk, a foglalkoztatási terveket már beadtuk, az ebből származó előnyöket maximálisan ki akarjuk használni. A gépeket, felszereléseket folyamatosan fejlesztjük és pótoljuk.  Jelenleg egy négy kerék meghajtásos új kommunális traktorra adtuk be az igényünket, mellyel a járdák javítását is el tudjuk végezni.
A község legnagyobb beruházása a vágópont, elkészült. Az üzem engedélyeztetése három lépcsőben történik. A hivatalos használatba vételi engedélyt már november hónapban megkaptuk, az ideiglenes működési engedélyt szintén kiadta a megyei hivatal. A törvényi előírás alapján a folyamatos működést fogják a harmadik körben vizsgálni, akkor kapjuk meg a végleges működési engedélyt. A 2015. évben lesz a működés kialakítása.
A vágópont mellett készült el a sertéshizlalda, ahol a megtermelt takarmánnyal fogjuk a sertéseket hizlalni. Cél az évenkénti 80-100 db sertés hizlalása, majd ezt követően vágása. A hússal az iskolai konyhát fogjuk ellátni. Távlati cél egy húsbolt kialakítása, ahol a lakosság is friss, ellenőrzött minőségű húshoz jutna a piaci ár alatt. Itt szeretném kiemelni, hogy köszönet illeti a közmunkásokat, és mindazokat, akik részesei voltak a 40 milliós értékű beruházás megvalósításáért.
A szennyvíz- és csatornahálózat tervei már az előző ciklusban elkészültek. A mostani pályázati kiírás csak 2000 fő fölötti lakosságszám esetén támogatja a beruházást. Csak abban az esetben lenne esélyünk, ha Szentlászló községgel közösen adnánk be a pályázatot.
Az Alsószőlőhegyen már régóta tervezzük az új közösségi ház megépítését. Örömmel számolhatok be arról, hogy a kivitelező kiválasztása megtörtént, az alapokat már kijelöltük.
Az átadási határidő április 30. A 220 m2 alapterületű ház a szőlőhegyi lakosság közösségi és kulturális igényeit fogja szolgálni. A nagyteremben rendezvényeket, összejöveteleket lehet tartani. Lehetőség lesz a foglalkozások tartására, a szabadidő tartalmas eltöltésére, internet elérhetőségre. Úgy gondolom, hogy mérföldkőt jelent Mozsgó és Alsószőlőhegy kapcsolatában. A szemétszállítás is folyamatos gondot okoz, itt fogunk egy konténert elhelyezni a lakosság részére.
Szintén nagy probléma a megközelítés. Már több alkalommal próbálkoztunk pályázati úton megoldani a szőlőhegybe vezető út elkészítését. Most Adreas Ebner úrral közösen pályázunk, a kialakításában az önkormányzat a nyomvonal elkészítésében vesz részt.
 Két nagy volumenű elképzelésünkről, álmunkról szeretnénk még beszámolni.
A Biedermann kápolna már több évtizede használaton kívül áll. Célunk, hogy látogathatóvá, használhatóvá tegyük. Első körben az állagromlást kívánjuk megállítani. Különlegességében, hangulatában oly különleges, ezt kívánjuk bemutatni. A térségben élők számára komolyzenei- és dzsesszkoncerteket tartanánk, kiállítótérként használnánk. A parkban kialakított színpadon színházi- és operett előadások zajlanának.
A sport, a mozgás szerepe megnőtt. Az általános iskolásoknak kötelező a mindennapos testnevelés, három korosztályban vannak focicsapataink, nagyon jól működik az asztalitenisz szakosztály, van jóga, sakk. Jövőbe mutató, de nem elérhetetlen cél egy sportcsarnok megépítése a Kada kertben.
 


2014

 

2014. december

Vadonatúj falubusz

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázaton új falubuszt nyertünk 12,5 Millió forint értékben. A busz nagy segítséget jelent a lakosság számára, továbbra is állunk szíves rendelkezésükre.

Készül a vízelvezető árok.

Új tető kerül a régi cselédlakásra


2014. június                               

Átadásra került a kultúrház és sportöltöző épületére felszerelt napelemes rendszer, mely a megnyert Leader pályázatoknak köszönhetően, önrész biztosítása nélkül valósult meg. A beruházás összértéke 12 Millió Ft.
A megújuló energiaforrásra épülő rendszer napkollektorból és napelemekből áll. A napkollektor, mint a nevéből is látszik, napenergia-gyűjtő, mellyel meleg víz állítható elő, így a bojlerek fűtése ezzel a rendszerrel megoldható. A napelem elektromos áramot indukál, 1 m2 napelemmel kb. 124 W teljesítmény állítható elő, azaz 1 kWh energia kb 8 óra napsütéssel. A megtermelt energiát az elektromos hálózatba tápláljuk vissza, így az áramfogyasztásért a jövőben nem kell fizetnünk.

 

ELINDULTAK A KÖZMUNKA-PROGRAMOK

Három programot nyertünk, melyek beindítása folyamatos. Első körben, március közepén, a mezőgazdaságban dolgozók kezdhették meg a munkát.  Ebben az évben, a zöldség- és gyógynövények mellett, fóliasátorban is fogunk növényeket termeszteni. A szántóföldi növénytermesztés megkönnyítése érdekében a járműparkunk egy újabb traktorral gyarapodott – új, négykerék meghajtású, 8 millió értékű, MTZ-vel.
Május hónaptól kaptuk meg a vágópont befejezéséhez szükséges anyagi forrást. Szeptember végéig nemcsak ezt a nagy értékű beruházást fejezzük be, de a mellette megépülő hizlaldát is. Ezek a létesítmények a jövőnket alapozzák meg. Június elejétől újabb létszámbővítés történt, így összesen a három programban 178 főt foglalkoztatunk.
Várhatóan augusztusban kezdődik a mezőgazdasági földút- és belvíz elvezetési program, melyben 20-30 főt alkalmazunk.

 


2014. április

PLÉBÁNIAHIVATAL ÚJ FUNKCIÓVAL

Ahhoz, hogy egy projekt megvalósuljon, több éves előkészítő munka, ötletelés, útkeresés szükséges. Kitartó munkánknak köszönhetően újabb nagy sikerű eredményről számolhatok be. 
A falu összképét meghatározzák épületeinek állaga, kinézete. Uradalmi központként számos értéket örököltünk, de mellette gondot jelent az épületek, az ingatlanok megőrzése, felújítása, hasznosítása. A mozsgói plébánia hivatal épülete már régóta üresen állt, az állaga azóta folyamatosan romlott. Mivel a falu központi helyén helyezkedik el, különösen fontos, hogy milyen esztétikai élményt nyújt.
Örömmel számolhatok be arról, hogy 2014. március hónapban – többszöri egyeztetés után – Mozsgó Község Önkormányzata megvásárolta a Pécsi Egyházmegyétől a plébánia hivatal épületét a hozzá tartozó kerttel, földterülettel együtt 4. 000.000 Ft értékben, önerőből.
Szeretnénk megőrizni régi, patinás formáját, keressük a lehetőségeket az új funkcióra, a pénzügyi forrásokra.
Egy nagy volumenű pályázatnak köszönhetően az épület egy részét hasznosítani fogjuk, élettel töltjük meg. Kisgyerekek részére – 0-3 éves kor – családi napközit működtetünk. Az új funkció nem áll messze a hit szemléletétől, hiszen a kicsikkel való foglalkozás szintén a gondoskodásról, az egymásra való odafigyelésről, a segítésről szól. Családi napközit már működtettünk két éven keresztül, melynek pozitív volt a megítélése. Más struktúrában, de visszatér ez a működési forma.  A gondozás, felügyelet mellett ingyenesen biztosítjuk az étkeztetést is. Várjuk a gyerekeket. A részletekről később fogjuk tájékoztatni Önöket!
A pályázati összegből kell használhatóvá tennünk a családi napközi részét képező foglalkoztató szobákat, vizesblokkot, fűtési rendszert.  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük régi külsejét, miközben belül modern, minden igényt kielégítő házat kívánunk kialakítani. 


2014. február

Új teherautó

A közfoglalkoztatási program elismeréseként kapott 4.000.000 Ft-ot asztali számítógép konfigurációk, nyomtató és a képen látható teherautó vásárlására fordítottuk.

A járművet áruk szállítására fogjuk használni, valamint a MOZSGÓI LAKOSOK részére, igen kedvező feltételekkel, szolgáltatást kívánunk nyújtani. A teherautóval – 100 Ft/km – egységáron szállítást vállalunk, ezzel is segíteni kívánjuk a lakosságot.
 


2013

 

2013. december

CSAK EGY SZÁMÍT, MOZSGÓ ÉS AZ EMBEREK, AKIK BENNE ÉLNEK

Megszokhatták már, hogy az év végén értékelem az esztendőt, beszámolók Önöknek az elmúlt év eredményeiről, sikereiről.
A három évvel ezelőtt meghatározott tervek megvalósításán sokan és sokat dolgoztunk. Összeállt egy olyan csapat, akik azonosulni tudtak a kitűzött célokkal, és mindent megtettek a siker érdekében. Munkánk gyümölcse most érik be, látjuk az eredményeket, ez az év már a mi évünk volt. Már nem a megörökölt dolgokra, hanem a magunk által elért eredményekre lehetünk büszkék.
Második évben veszünk részt a közmunkaprogramban. Ez a program nem kis feladatot jelentett számunkra, de elsőként ezzel kapcsolatosan egy örömteli eseményről szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.
A Belügyminisztérium ötvenhárom a közfoglalkoztatási program megvalósításában kiemelkedően teljesítő települési önkormányzatot díjazott. Baranya megyéből három település részesült az elismerésben, első helyen Mozsgó Község Önkormányzata, őt követte Komló és Beremend.

A Miniszteri Elismerő Oklevél mellé 4.000.000.-Ft pénzjutalomban részesültünk.
A programban dolgozóknak, a falu közösségének ez egy nagyon fontos elismerés. Elértük, hogy úgy kerültünk be a közvéleménybe, a sajtóorgánumokban, hogy Mozsgón jól haladnak a dolgok, hogy az itt lakók büszkék falujukra. Községünk nevét az országos médiumokban pozitív értelemben emelik ki. 
A közfoglalkoztatásban való részvételünk nagyobb mozgásteret ad számunkra. Lehetőségeink más irányban nagyon szűkösek, kevés a pályázati lehetőség, minden téren szűkítik az ellátásokat, 40 %-kal vonták vissza az önkormányzatok működési finanszírozását a 2013. évben. A közmunkaprogram keretein belül tudunk épülni, előrehaladni, környezetünket szépíteni.
A programban való részvétel azért is fontos, mert munkahelyeket biztosít az embereknek. Idén 170 embernek adott munkát Mozsgó Község Önkormányzata. A beiktatásunkkor vállaltuk, hogy nem segélyezni szeretnénk az embereket, hanem inkább próbálunk munkát adni számukra, ezért is fontos a közmunka. De fontos a fiatalabb rétegnek is, akik még nem dolgoztak munkahelyen, bevezetjük őket a munka világába, gyakorlatra tesznek szert. Egyre több képzett szakember nem talál munkát, szakértelmüket itt jól tudják hasznosítani.
Az újság hasábjain keresztül folyamatosan nyomon követhették a program megvalósulását, de szeretném összefoglalni Önöknek az elért eredményeinket.
A legnagyobb költségvetésű, leglátványosabb programelem a vágópont létrehozása. Szeptember hónapban kezdtük a Mátyás király utca végén megépíteni az üzemet, jövő héten a tél beállta előtt, elkészül az épület tetőzete. A vágóponton nemcsak az önkormányzat által felnevelt állatok levágására lesz lehetőség, a kistermelők és családi gazdaságok számára, valamint bérmunkában is végzünk vágást a mozsgói lakosok részére.
Felmerülhet Önökben, hogy manapság, amikor egyre kevesebben foglalkoznak sertések tartásával, szükséges-e egy ilyen nagymértékű beruházásba belevágni, tudjuk-e gazdaságosan működtetni? Erre azt a választ adhatom, hogy messzire kell tekintenünk, a jövőnket, a gyermekeink jövőjét építjük. Most kaptuk ezt a lehetőséget, most kell élnünk vele. Nem mindegy, hogy mi kerül az asztalunkra. Nem mindegy, hogy a bevásárlóközpontokban árusított, ismeretlen eredetű élelmiszert, vagy a jól követhető, netán saját termelésű húst, zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztjuk.
Célunk az, hogy amit megtermelünk a mozsgói földeken, az itt helyben legyen értékesítve, az kerüljön az asztalunkra. Elsődlegesen az óvoda és iskola konyháját látjuk el alapanyaggal, a felesleget a falu lakosságának értékesítjük, vagy feldolgozzuk. Ha nincs is óriási hasznunk, de fontos, hogy gyermekeink mit esznek.
Örömmel számolok be arról, hogy elkészült a gyümölcslé feldolgozó üzemünk, a 100 %-os gyümölcstartalmú almalevet már sokan megkóstolhatták. Készíteni fogunk még multivitaminos ivólét – sárgarépa, sütőtök és alma alapanyagból – és céklalét. A lakosság körében nagy az igény arra, hogy a házaknál megtermett gyümölcsöt is feldolgozzuk. Ezért bérmunka vállalását is tervezzük.

Szintén a helyben termelt gyümölcsök feldolgozását teszi lehetővé az aszalóüzem kialakítása, mely folyamatban van. A szárítóüzemben a gyógynövényeket fogjuk szárítani. Mézkonyhánkon már 50 méhcsalád által termelt mézet csomagoljuk.
A földeket visszaigényeltük, a megműveléséhez szükséges gépeket beszereztük.
A faüzembe olyan gépeket helyeztünk üzembe, melyekkel finomabb, precízebb munkát végezhetünk, készülnek az utcanévtáblák, a falutérkép. A lakatosbrigádnak is külön műhelyt alakítottunk ki, ők készítették a labdafogó hálót, bekerítették földjeinket.
Folytattuk az épületek felújítását, korszerűsítését. A centrumban felújítottunk egy újabb épületet, lakhatóvá tettük. Az óvodában elkészült a központi fűtés és a raktár felújítása, kibővítése.
Az építőbrigád, mint már említettem, most is dolgozik a vágóponton.
Sokan veszik igénybe a házi segítségnyújtást, mely szintén a közmunkaprogram része. A visszajelzések nagyon jók, egyre többen keresnek meg bennünket a problémájukkal. Rendbe hoztunk beszakadt pincét, kukoricát kapáltak, szedtek a segítők. Amiben tudunk, segítünk.
Két évvel ezelőtt megalakítottuk a tanyagondnoki szolgálatot. A feladatellátáshoz vásároltunk egy használt kisbuszt. Kerestük a pályázati lehetőségeket. Most örömmel számolhatok be arról, hogy éppen a múlt héten adtuk be pályázatunkat egy új kisbuszra, reményeim szerint a jövő év elején már be tudjuk szerezni.
Mozsgó önkormányzata emellett megvásárolt egy 28 személyes autóbuszt, mellyel a gyerekeket szállítjuk az iskolába. Így már két busz van a tulajdonunkban. A falu lakossága maximálisan kihasználja, az óvodások, iskolások színházba, múzeumlátogatásra, külön programokra veszik igénybe. A civil szervezetek tagjai találkozókra, színházlátogatásra, kirándulásokra jutottak el. Focicsapatunkat is ezzel szállítjuk a mérkőzésekre.
A három éve megalakult Mozsgói „Csizik Mihály” Labdarúgócsapat a 2013/14-es már magasabb osztályban játszik, az őszi idényben az első helyen zárt. Szurkolói táboruk növekszik, egyre többen kísérik figyelemmel a játékukat.
Rendezvényeinkkel is a falu közösségét kívánjuk összefogni, mindennapi gondokból, problémákból szeretnénk az embereket kizökkenteni.
Nagy rendezvényeink már országos szinten ismertek. A Mozsgói Kakasfesztiválról tudósított a Magyar Televízió, most kötöttünk szerződést a WestEnd City Center bevásárlóközponttal, ahol szintén lehetőségünk lesz a fesztivál elemeit és a községet bemutatni, népszerűsíteni.
Az időjárás ugyan közbeszólt, ezért a Zselici Túra elmaradt, de természetesen jövőre újra megrendezzük. A sportegyesület és a szociális otthon szervezésében valósultak meg eddig a sportnapok. Jövő évben finanszírozási gondok miatt az önkormányzat nagyobb részben be fog kapcsolódni a szervezésbe.
A Mozsgói Napok rendezvénysorozat számos programelemével, kiemelve az Idősek Napi rendezvényt, szintén egyre nagyobb részvétellel mind a résztvevők, mind a látogatók szempontjából, rendezzük meg.
Nem kívánom az összes programot felsorolni, hiszen az újságon keresztül rendszeresen tájékoztatjuk Önöket, de kiemelném még a karácsonyi adventi hangversenyt, melyen a siklósi hegedű együttes fog fellépni. Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel bennünket.
Láthatták, hogy sok mindenről tudtam beszámolni, tájékoztatni, pedig még számtalan tevékenységről, eredményről nem is tettem említést. Képviselő társaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy a település gyarapodjon, fejlődjön, az itt élők jobban érezzék magukat! Csak egy számít, Mozsgó és az emberek, akik benne élnek szlogenünk nem csak üres frázis, valóban azért dolgozunk, hogy az itt élő emberek igényeit ki tudjuk elégíteni, hogy mindenki találja meg az önkormányzatban a partnert. Hiszen az emberek saját problémája mindig a legnagyobbnak tűnik, ennek a megoldásában kívánunk segíteni, a faluért, benne élőkért dolgozunk.

Talán nem tűnik üres frázisnak, ha azt mondom, hogy az Önök támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre. Köszönöm a képviselő-testület tagjainak, jegyző úrnak, munkatársaimnak a munkáját, és mindenkinek, aki céljainkat támogatta, munkánk.
 

2013. november

A mezőgazdasági programról

A mezőgazdasági program alapvető eszközét a termőföldeket a termelési évhez képest későn csak áprilisban kaptuk vissza a Nemzeti Földalapkezelő Kht-től, ingyenes vagyonkezelésbe, így a tényleges termelés ezután kezdődhetett. A saját, eddigiekben is bérelt és használt területeinken a munkálatok folyamatosak voltak.
A szántóföldi növénytermesztés gabona, takarmány gabona fajták termesztésével kezdődött. A késői időpont végett tavaszi árpát és zabot vetettünk 4 hektáron. Sajnos a talaj alacsony tápanyagtartalma, a késői vetés és az esős időjárás miatti megkésett agrotechnikai munkálatok miatt a termésmennyiség nem éppen az elvárásainknak megfelelően alakult.
A betakarított terményeket az állatok takarmányozásához használtuk fel. A szalmát báláztattuk és betároltuk az almozáshoz, valamint a következő évi kakasfesztiválon dekorációként fogjuk használni.
A betakarítások után időben tudtuk megalapozni a következő évi termelést. A gyommentesítés után mag ágyelőkészítés és megfelelő idejű vetés elvégzésével várjuk a következő termelési évet. A termés biztonság érdekében a vadvédelmi berendezéseket is beüzemeltük, kerítést és villanypásztort építettünk több földterületünk köré, hogy a vadkárok miatti terméskiesést minimálisra csökkentsük. Mindezzel a következő év takarmány ellátását fogjuk megoldani, az épülő sertés ólaink benépesítése után.
Szántóföldi méretekre kívánjuk a gyógynövény termesztést is kibővíteni. A zsálya területet 3 hektárra, valamint 1 ha citromfüvet vetettünk, és 0,5 ha levendulát palántáztunk ki. A gondos munkálatok ellenére, nem volt megfelelő a kelés, ezért meg kell ismételni. A zsálya területeinken nagy biztonsággal termelhető gyógynövény, a már meglévő területünk jelentős árbevételhez juttatta az önkormányzatot. A területek megnövelésével a bevételeink gyarapodását érjük el. Ugyanez mondható el a másik két gyógynövényről, a citromfűről és a mór mályváról is. Mindkettő kiválóan alkalmas a közmunka program keretén belüli bevételek növelésére.
A levendula ültetvény jövőbeni jövedelem forrásává fog válni, hiszen 3-5 év míg eléri a termelési maximumot.
Az idei évben a zöldség termesztést is szántóföldi méretekre növeltük. Az eddigi kisparcellák helyett 0,5ha zöldségfélét, 0,5 ha babot, 1 ha hagymát, 1,5 ha burgonyát, 1 ha sárgarépát, 0,5 ha céklát, 1 ha sütőtököt vetettünk.
A termesztési terület növelését az épülő feldolgozó részleg ellátása is szükségessé tette. Olyan biztonsággal termelhető növényeket választottunk, amelyek lé nyerésére és szárítmányok előállítására is alkalmasak.

  

A tavalyi évben jó terméseredményt produkáló hagyma most is kimagasló minőséget és mennyiséget termett.
Az iskolai konyhát két hónapig elláttuk és a lakosság betárolási igényeit kielégítettük. Mivel a hagyma ilyen biztonsággal termeszthető, ezért a következő években nagyobb területen kívánunk foglalkozni. A sütőtököt magtermesztésen kívül lé feldolgozónkban hasznosítjuk, a lényerés melléktermékét takarmány-kiegészítésre használjuk, a magokat tovább termesztésre értékesítjük. A céklát, sárgarépát, zöldséget betároltuk zöldség lényerésre valamint konyhai feldolgozásra hasznosítjuk. További fűszer- és zöldségnövények termesztését is bevezetjük, hogy az iskolai konyhát minél jobban el tudjuk látni alapanyaggal. Termékeinket is bővíteni kívánjuk, hogy a jövedelmezőségét növeljük programunknak.
Ebben az évben a gyümölcsös fajtakínálatát is bővítettük. A meggyet kiegészítettük cseresznyével, szilvával, kajszival, barackkal, almával és körtével. Érési sorokat ültettünk, hogy a gyümölcsellátásunk mind az üzem, mind az iskola és óvoda számára folyamatos lehessen.
A gazdálkodás teljes körűsége végett két irányba fejlesztjük a munkaterületeket, primőr termelés és palántanevelés céljára fóliasátrakat kívánunk építeni. A tápanyag utánpótlást saját komposzt előállításával kívánjuk megoldani.

  


2013. augusztus

Államtitkári látogatás Mozsgón

Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2013. július 11-én Baranya megyében tett látogatást.  Programja során községünkben megtekintette a Start közfoglalkoztatási program eredményeit. Pichler Imre országgyűlési képviselő, Janovics László a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője, a kirendeltségek vezetői, a sajtó képviselői is részt vettek e megtisztelő eseményen.
Betekintést nyerhettek a program részleteibe, a méhészet, a mezőgazdasági valamint az építőipari munkálatok folyamatába. Az államtitkár úr példaértékűnek nevezte a mozsgói közfoglalkoztatást, hiszen a megszokott parkgondozáson és utcatakarításon kívül hatékony, értékteremtő munka folyik. A jövőre nézve további eredményes munkát kívántak vendégeink.


2013. június

Készül a szabadtéri rendezvények helyszíne

A rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében újabb fejlesztések történtek a sportpályán.
Ennek köszönhetően az öltöző épületét kibővítettük, ezáltal vendégek fogadására is alkalmassá vált. Új nyílászárók és vizes blokkok kerültek kialakításra. Az épület kívül és belül is új színt kapott. Az öltöző bővítése még nem ért véget, további tervek és ötletek várnak megvalósításra.

 

A színpad elhelyezésénél figyelembe vettük az eddigi tapasztalatainkat, olyan helyet jelöltünk ki, mely minden program közönségének megfelelő. Pályázati forrásból kívánjuk a színpad fedését és a világítástechnikát kialakítani. Újabb pavilon épült a meglévő mellé. Az árusítóknak nem kell a sajátjukat használni. Egységes designt kívánunk teremteni, további kiszolgáló standokat építünk.

  

A Virágos Mozsgóért program részeként a tavaszi hagymás növények helyére egynyári virágok kerültek kiültetésre. 

Elkészültek a mederlapozáshoz a burkolólapok. Amint a csapadékvíz kiszárad, burkolásra kerül a Batthyány út további része.

A centrumban felújított épület külső, belső vakolása befejeződött. Az új nyílászárók érkezését várják a szakemberek.

A nagy érdeklődés végett folyamatosan szállítjuk a megrendelt kalodás tűzifát.

Május elején betakarítottuk a zsályát, és az átvevőhöz szállítottuk. 

 


2013. május

Csak egy számít Mozsgó

A szeszélyes időjárás végett a gyógynövény ültetvény ápolási munkái később kezdődhettek meg. Kitartó munkával elértük, hogy a terület gyommentessé vált, és az átültetés is befejeződött. A Nemzeti Földalapkezelőtől visszakapott földterületeken dughagyma és fokhagyma került ültetésre, valamint burgonya, sárgarépa, zöldség, cékla, sütőtök, bab kerül vetésre és ültetésre.

 

A szociális földprogram keretén belül kialakításra került a kecskehodály. A hozzá tartozó kifutó terület és legelő be lett kerítve.

A méhcsaládok számát megduplázzuk, az eddigi 25 helyett 50 család lesz. Ezért újabb kaptárak készülnek a faüzemben. 

A betonüzemben naponta 168 db betonlapot készítenek. Ebben a hónapban megkezdődik Almáskeresztúrra és Somogyhárságy községekbe a szállítás. 

Az asztalos üzemben kalodát készítenek, oszlopokat fűrészelnek. Új asztalosipari gépeket szereztünk be: körfűrész, állványos fúró, gyalugép. Az oszlopok állítása folyamatos. 

A szabadtéri rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében a sportpályán elkezdődött a színpad építése. 

A szociális segítségnyújtók folyamatosan mérik fel az igényeket, besegítenek a napi teendők ellátásában, a kiskerti munkákban, a tavaszi nagytakarításban.


2013. április

Csak egy számít Mozsgó

A két hónapig tartó szünet után újult erővel elindult a közmunkaprogram. A mezőgazdasági- és a téli programelemben március 4-től összesen 160 fő dolgozik. A téli és egyéb program főként az üzem területén dolgozókat jelenti. A faüzemben már készülnek az oszlopok, melyeket a zöldséges kerítésénél fogunk felhasználni, és a kalodás hasábfa előállítása is folyamatos.
Az év folyamán újabb buszmegállót készítünk, illetve virágládákkal, faragott utcanév táblákkal és falutérképpel gazdagítjuk községünket. A kakasfesztiválra már elkészül a színpad, új árusítóhelyekkel bővül a vásár. A szociális földprogram keretein belül megépül a kecskehodály, melyhez az alapanyagot szintén a faüzemben állítjuk elő.
Betonüzemünkben közel 170 betonkockát gyártunk naponta. Megállapodást kötöttünk Almáskeresztúr és Somogyhárságy önkormányzatokkal, hogy a számukra szükséges 6000 és 10000 db mederlapot legyártjuk.
Építőbrigádunk segítségével több épület felújítását végezzük el, illetve újat is építünk. Márciusban már megkezdték az egyik bérlakás felújítását, a munkálatok folyamatosak.

Az év folyamán az óvoda és az iskola festését, az óvoda fűtéskorszerűsítését, az állattartáshoz szükséges épületek kialakítását, valamint egy vágópont építését kell megvalósítanunk.
Méhészetünk 25 családdal bővül, a kaptárak napokon belül a helyükre kerülnek. A megtermelt mézet a termelői vásárban értékesítjük.
A program új elemei közé tartozik a szociális segítségnyújtás, melyben az időseknek, rászorulóknak nyújtunk segítséget, szervezzük a bevásárlást, kisebb takarításokat vállalunk, szükség esetén hólapátolásban is besegítünk.
Mezőgazdasági programunkban zöldségtermesztéssel és gyógynövénytermesztéssel, valamint sertés és kakastartással foglalkozunk. Április 2-án újabb szaporulattal bővült a sertésállomány, 13 kismalac született.
A zöldségeskertben burgonyát, hagymát, fokhagymát, petrezselymet és babot termesztünk. Gyógynövények közül zsályát, citromfüvet, mórmályvát valamint levendulát termesztünk. A meglévő traktorhoz művelő eszközöket vásárolunk: műtrágyaszórót, vetőgépet, ekét és tárcsát. A sertések takarmányozásához szükséges árpát az NFA-tól ingyenes vagyonkezelésbe kapott földterületeken termeljük meg.
A szociális földprogram keretein belül zöldségtermesztéssel, kecsketenyésztéssel és nyúltartással foglalkozunk.
Március hónapban megtörtént a tenyészpárok kiosztása, 12 mozsgói család kapott nyulakat. A kihelyezett tenyészállatok folyamatos nyomon követés alatt állnak, Nagy János nyúltenyésztő szakmai tanácsokkal látja el a gazdákat.

Sárgarépát, sütőtököt valamint céklát termesztünk, amelyet a zöldséglé üzemünkben dolgozzuk fel. A megtermelt zöldséget az iskola konyháján használjuk fel, valamint a vásárban értékesítjük. A zöldségeket szárítás és aprítás után csomagoljuk, és ételízesítőként használjuk.
Április 1-től indult a belvízelvezetés és a mezőgazdasági földutak karbantartása programelem, melyben 18 ember dolgozik. A belvízelvezetésben összesen 2 km árok mederlapozását valamint külterületi árkok karbantartását vállaltuk. A mezőgazdasági földutak karbantartása során a kitermelt fát a faüzemben dolgozzuk fel.
Távlati célunk egy szociális szövetkezet megalakítása, melynek segítségével Mozsgó önfenntartóvá válhat.
Bár az időjárás nem kedvezett a mezőgazdasági munkálatoknak, azért akadt tennivalójuk a dolgozóknak. A szabadtartásos sertéstelep kifutóját és a kecskeakol helyét kitisztították.

A faüzemben új munkaterületeket alakítanak ki. A felső szinten pedig az irodákat újítják fel.

Újabb önkormányzati lakás felújítása kezdődött meg a centrumban: nyílászárók cseréje, szigetelés, villamoshálózat felújítása.

 Pályázati pénzből az öltözőket bővítik, kialakítottak egy 40 m2 alapterületű közösségi teret, beépítésre kerül az előtér és új vizes blokkot építenek.

 

Az időjárási viszonyok miatt a focimeccsek nem maradhatnak el, ezért a pályát alkalmassá tettük a március 30-i bajnoki mérkőzés lebonyolítására.


2013. február

Újra el Startolunk!

2013 márciusában újra indul a Start közfoglalkoztatási program. Idén lehetőségünk adódik a tavaly elkezdett munkák folytatásához.
A Start 2013 közfoglalkoztatási program keretein belül  Mozsgó község 243.736.800.- forint támogatásban részesül.
Az önkormányzat 178 embernek fog munkát biztosítani.
A költségvetés meghaladta az egy főre jutó előirányzott normát, ezért pályázatunk tervezetét Budapesten a Belügyminisztériumban hagyták jóvá.
A következő sorokban szeretném tájékoztatni olvasóinkat a 2013. évi Start programunk részleteiről. A tavalyi évhez képest a programelemek bővültek. Az idei évben mezőgazdasági termelést is folytatunk.
A 2012. év során megtermelt zöldségeket, egy másik program, a szociális földprogram keretein belül állítottuk elő.
A mezőgazdasági programelem összesen 95 fő közfoglalkoztatott számára ad munkalehetőséget a 2013. évben. A legnagyobb volumenű elem, melynek összköltségvetése 125.185.458 forint. Ebből az összegből közel 83 millió forint a bérjellegű ráfordítás. A program összetett, elemei egymásra épülnek.
Az önkormányzat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek köszönhetően több szántóföld ingyenes haszonbérletéhez jutott hozzá. A területeken takarmánynövényeket termesztünk. A megtermelt abrakot az állataink takarmányozására fogjuk felhasználni. A tervben 5 koca és azok szaporulata, valamint 125 kakas felnevelése szerepel.
Támogatást nyertünk a szántóterületek megmunkálásához szükséges munkagépek beszerzésére, és az állattartást szolgáló épületek felújítására. Kialakításra kerül egy 4 hektáros zöldségeskert. Termeszteni kívánt növények: burgonya, petrezselyem, hagyma, fokhagyma. A szociális földprogram keretein belül sárgarépát, céklát és sütőtököt termesztünk. A megtermelt zöldségek jelentős része az iskolakonyhához kerül, illetve megvásárolható lesz a helyi piacon!
Az idei évben megközelítőleg 6 hektáron termesztünk gyógynövényeket (citromfű, mórmályva, zsálya, levendula).
A faüzem épületében kialakításra kerül egy aszaló és zöldség-gyümölcs lé üzem. Itt szárítani, csomagolni tudjuk a megtermelt gyógynövényeket és zöldségeket. A zöldségekből zöldséglevet is fogunk készíteni. Az önkormányzati gyümölcsösöknek még pár év kell, mire termőre fordulnak, ezért addig bérmunkaként tudunk gyümölcslevet és gyümölcs aszalványokat készíteni, illetve nyersanyag felvásárlással tudjuk ezeket a termékeket elkészíteni.
A program tartalmazza egy vágópont kialakítását. Lehetőségünk lesz a felnevelt sertéseket levágni, majd az iskolakonyha rendelkezésére bocsátani. A kakasok a kakasfesztiválon, valamint az iskola konyháján kerülnek felhasználásra.
A téli és egyéb programelemben 65 embert fogunk foglalkoztatni, összköltségvetése 93.745.872 forint, melyből bér jellegű ráfordítás közel 68 millió forint.
A programelemben a 25 családos méhészetet duplájára növeljük.
A betonüzemben mederlapokat és betonoszlopokat állítunk elő, Somogyhárságy és Almáskeresztúr önkormányzatainak részére is.
A faüzemet három asztalosipari gép beszerzésével fejlesztjük. A faüzemben állítjuk elő a méhészet fejlesztéséhez szükséges kaptárokat, az új buszmegállókat és a falu népi játékait.
Építőbrigádunk segítségével önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, korszerűsítése, építése valósul meg közel 17 millió forint értékben.
A projekt új elemei közé tartozik még a szociális gondozás. Építőbrigádunk segítségével felújítunk egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet, melyet a jövőben szociális gondozó helyként üzemeltetünk.
A mezőgazdasági földutak programelemben erőgép vásárlására nyertünk támogatást. A kitermelt fát deponáljuk, kalodás hasábfaként értékesítjük. A letermelt területről a tuskókat az erőgép segítségével távolítjuk el, így a földutak használhatóvá válnak. Belvízelvezetés programrészben tovább folytatódik az árokpartok kaszálása, mederalakítás, valamint mederlapozás.
Végighaladva a falun, láthatjuk a tavalyi közmunkaprogram eredményét. Célunk továbbra is a hasznos munkavégzés biztosítása az emberek számára.
Bízunk benne, hogy a Belügyminisztérium minden módosítás nélkül elfogadja pályázatunkat, és a kormány döntése értelmében, előre láthatólag, március 1-én elkezdődhet a program.
Ezúton is szeretném megköszönni dolgozóink eddigi közreműködését, valamint számítunk munkájukra az idei évben is.
Mert Önökért, Mozsgóért vagyunk!
 


2012

 

2012. december

Ismét eltelt egy esztendő.  Újévi köszöntőmben azt ígértem Önöknek, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy Mozsgó község fejlődjön, hogy munkát adjak az emberek kezébe. Igyekeztem ennek érdekében minden eszközt megragadni. Az újság hasábjain keresztül szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a 2012. év eredményeiről.
Az önkormányzat által leigényelhető normatíva kevés mozgásteret biztosít. Ezért minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk. Ezek számát nagyon lecsökkentették az utóbbi időben, a kiírások határidejét, költségvetését is állandóan változtatják. Komoly apparátust igényel ezek figyelése, a minél célszerűbb és gyorsabb reagálás.
A 2012. év legnagyobb célkitűzése a közfoglalkoztatási programokba való bekapcsolódás volt. A Start közmunkaprogram és a szociális földprogrammal nagyot mertünk álmodni. Olyan lehetőséget ragadtunk meg, mely munkát adott az emberek kezébe, valamint településünk fejlődését szolgálta.
A Start közmunkaprogramba február 1-től kapcsolódtunk be. Ez a program 105 ember foglalkoztatását tette lehetővé.
Január 1-től június 30-ig, az előző évben elindított szociális földprogramban még további 30 ember dolgozhatott.
 Az önkormányzat átlag 112 fő közmunkást foglalkoztatott, ehhez a munkaügyi központtól munkabérre és eszközökre együttesen 142.296.000.- Ft támogatást kaptunk.
Jelentős összeget fordítottunk a dolgozók munkabérére: 110.890.000.-Ft-ot.
A Start program kevés lehetőséget biztosít ingatlan vásárlásra. Ennek ellenére a beadott pályázathoz kapcsolódóan lehetőségünk nyílt az 50.000.000.- Ft forgalmi értékű, 1110 m2 üzemcsarnok megvételére.
20.000.000.-Ft-ot a pályázatból tudtunk erre fordítani, 4.000.000.- Ft önerőt biztosítottunk.
Az önkormányzat vagyonát képezi immár a 24.000.000.- Ft-ért megvásárolt ingatlan.
Az ingatlanon kívül járműveket és gépeket is vásároltunk. A megvásárolt járművek összértéke 2.250.000.Ft, melyből kettő pótkocsis traktort szereztünk be.
Gépekre összesen 5.156.000.- Ft-ot fordítottunk. Vásároltunk szalagfűrészt, gyalugépet, elszívó ventilátorokat, betonkeverőt, kapálógépeket, talajsimítót, fűkaszákat, rázóasztalt, motorfűrészeket, drótfonó gépet, tasaklezáró gépet, traktoros komposztálót.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások összértéke 31.406.000.-Ft.
Mozsgó község vagyona ekkora összeggel gyarapodott.
Az ingó és ingatlan vagyonunk gyarapodásán kívül látványos módon fejlődött falunk. Olyan faluképet kívánunk kialakítani, melyre méltán lehetünk büszkék. A vendégeket rendezett környezet, tiszta utcák, köszöntő tábla fogadja. 

Ezekről a munkákról az újság hasábjain folyamatosan beszámoltunk, most csak a legfontosabbakat emelném ki:
 • Az 1100 m2 alapterületű üzemcsarnok helyiségeit rendbe raktuk, új betonalapot kapott a kerítés. Mézkonyhát alakítottunk ki.
 • A centrumban lévő épület nyílászáróit újakra cseréltük, a tájba illő külső vakolást kapott.
 • A kultúrházhoz vezető járdát megújítottuk, akadálymentesítettük, fakorlátot készítettünk. A mozogni, sportolni vágyók részére konditermet rendeztünk be.
 • A könyvtár mellett lévő szolgálati lakásokból közösségi helyiségeket alakítottunk ki.
 • Új, impozáns fából készült buszmegálló fogadja az utazni vágyókat. Ugyancsak fából készítettük el a vásári standokat és a büfét.
 • A belterületűn lévő utakat kiárkoltuk, elkezdődött a mederlapozás. A parkolókat, gyalogutakat leköveztük.  A szőlőhegyi utakat járhatóvá tettük, a vízelvezetőket kiárkoltuk.
 • Gyümölcsfa ültetvényt alakítottunk ki a temető alatti Vásártéren. A körte- és meggyfákon kívül még orvosi hársat telepítettünk, melyet majd a méhcsaládok jól tudnak hasznosítani.
 • A gyümölcsfák védelme érdekében bekerítjük ezt a területet, a munkálatok folyamatban vannak.
 • A vízmű telep melletti 2,7 hektáron gyümölcs- és égerfákat telepítettünk.
 • Zöldségnövényeket 1 hektáron termesztettünk. A termést a vásárban, valamint az iskolai konyha részére értékesítettük.
 • A gyógynövények termesztése nagyon sok kézi munkát igényel. A három hektárnyi területről nagy mennyiségben tudtunk értékesíteni. Az eladása megoldott, hiszen a gyűjtés után azonnal elszállították.
 • 25 méhcsaládot nevelünk a méhészetben. A kaptárokat is mi készítettük.
Állattenyésztésünkben nyulakat és disznókat tartunk. 
Az önkormányzat saját erőből vásárolta meg 1.500.000.- Ft értékben a Fiat típusú falubuszt.
A falubusszal szállítjuk az alsószőlőhegyi és a szulimáni tanulókat az iskolába, óvodába. A busz lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek, a felnőtt csoportok kirándulásokon, színház-, koncert- és mozilátogatásokon, sportrendezvényen vehessenek részt.
 

2012. október

Csak egy számít Mozsgó

A belvízelvezetési program megvalósítását nehezíti a csapadékos időjárás. A Batthyány utcában már a polgármesteri hivatal előtti árokmedret alapozzák. Mindkét buszmegálló megújul. A falu arculatához méltóan fából készülnek. 

  

A méhészet utolsó pörgetéséből származó hársméz csomagolása folyik a mézkonyhában, melynek engedélyeztetése folyamatban van. A csomagolt mézet a hétvégi vásárban lehet megvásárolni. 

A festést követően a műanyag székek helyett elegáns, párnázott székeket szereztünk be. A fiatalok szívesen használják a konditermet. Komfortosabbá tettük, új padlószőnyeg burkolatot kapott.

 


2012. augusztus

A Szigetvíz Kft a régi vízmű telep kezelési jogát visszaadta az önkormányzat számára. Az épületet rendbe tettük és a következő évi Start-munkaprogram keretében zöldség-, gyümölcslékészítő üzemmé fogjuk átalakítani. A lé feldolgozást a zöldségesben megtermelt céklából, sárgarépából, sütőtökből fogjuk kezdeni, valamint a termőre forduló meggyet dolgozzuk fel. Az épület körül lévő területre gyümölcsöst telepítünk, kajszit, almát, körtét valamint a vállalt nyárfaültetés is itt fog történni. Betakarításra került a zöldségesből a hagyma, a korai burgonya, sárgarépa, zöldség, a cékla. A gondos ápolásnak köszönhetően kiemelkedő a hagyma terméseredménye. Az iskola konyhájára szállítottuk a jó minőségű termés egy részét, a többit betároltuk. Felújításra került a gémeskút a falu közepén. A körülötte legelésző állatok beszerzéséhez pályázati forrásokat keresünk. 

  

A beton üzemben megkezdődött a járdalapok gyártása, amelyekkel Batthyány utcai árok medrét lapozzuk. 

Ebben a nagy hőségben már a téli hidegre is kell gondolnunk. A Fáfából kitermelt fát az iskola, az óvoda, és a közintézmények fűtésére fogjuk felhasználni.

 

2012. július

Csak egy számít Mozsgó

Készül a faluba érkezőket köszöntő tábla. A centrumban lévő lakások falának felújítása befejeződött, tetszetős külsőt kapott. A Porovicza-patakon átvezető híd elkészült. A kakasfesztiválkor már használni is fogjuk.

  

Készül a mézkonyha az üzemben. A mezőgazdasági munkákat folyamatosan végezni kell. Május és június hónapban leesett csapadéktól szépen fejlődnek a zöldségnövények. Az orvosi zsálya gyomtalanítása után került sor a palántázásra. A zsálya évelő növény, ezért a megfelelő életteret biztosítani kell a számára. A mórmályva gyógynövénynek a virágját szedik, és szárítás után kerül értékesítésre.

   

Már a kicsiknél el kell kezdeni a növények ápolásának, gondozásának megtanítását. Az óvodában biokertet alakítunk ki.


2012. június

Centrumban lévő épületek külső falának felújítása elkezdődött, új vakolatot kapott, nyílászárókat cseréltek.

 

Sportpályán lévő vásártér büfével bővült, ahol minden egyes vasárnapi vásáron és mérkőzésen italt és ételt szolgálunk fel a vendégek részére. Kialakításra kerültek az árusító standok.

 

A Porovica – patakon épülő híd építése folyamatban van.


2012. május

Csak egy számít Mozsgó

Önkormányzati tulajdonba került április 25-én a Szigetfa Kft. épülete, a 111 m2 alapterületű „Ipari Park” telephelye.

Az április hónapban elvégzett munkákról: A Batthyány és az Aradi utcák árkait kitisztítottuk.

 

A kultúrházhoz vezető járda elhasználodott, a korlát életveszélyessé vált. Feltörtük az elhasználodott betont, az új járda, megfelelő alappal, készül.

 

A sportpályára vezető utat leköveztük, így esős időben is járható az út, a sárba, latyakba nem ragadnak be az autók. A Centrumban lévő épületek vakolatát levertük, előkészítettük a további munkálatokhoz. Az óvodásoknak szükségük van a mozgásra, a játékra. Az udvaron elhelyezett játékok folyamatos karbantartást igényelnek. Az eszközök alatti homokot – az előírásoknak megfelelően – kicseréltük, a játékokat megjavítottuk, lefestettük. A méhészet mellett a méhek örömére orvosi hárs csemetéket ültettünk. A felnövekvő 1000 fa néhány év múlva minőségi méh legelőt biztosít. 25 méhcsalád lett elhelyezve a 25 db kaptárba. 

    

Megkezdődött a gyógynövények ápolása. Az eső után kikeltek a növények, a gyommentesítés kézzel történik. A zöldséges kertben bújik a hagyma, a sárgarépa, lassan töltögeni kell a burgonyát. 

  


2012. április

Csak egy számít Mozsgó
Gőzerővel folynak a munkák községünkben. Az ősszel elültetett árvácskák és hagymás növények meghálálták a gondoskodást. Elültetésre kerültek a zöldség- és gyógynövények.
A zöldségnövények esetében figyeltünk a megfelelő növénytársításra. Vetettünk sárgarépát dughagymával váltakozó sorban, céklát, burgonyát ültettünk fűszernövényekkel. A paradicsomot helyre vetettük, a karalábéval és zellerrel együtt.
2,7 ha bérelt területen megkezdődött a mórmályva, citromfű és zsálya vetése.

Az NFA-tól visszakapott 3 ha földterület nyár végén zsályával lesz palántázva.

 

A temető alatti Vásártéren található a község gyümölcsöse, melynek telepítése már az ősszel elkezdődött. Tavasszal folytattuk a munkát, kicseréltük a fertőzött talajt, megszűntettük a szemétlerakót. Körte- és meggyfákat ültettünk ide, azóta már a metszésük és a lemosó permetezés is megtörtént. A gyümölcsös mellett lesz a méhészet, a talpfákat elhelyeztük. A faüzemben készülnek már a kaptárak. A repce virágzást már itt fogják hordani a méhek.

 

A község magyar óriásnyúl tenyészetében 13 anyaállat és 2 bak került elhelyezésre. A jövő hónapban várható az első fialás, évente 4-5 alkalommal számíthatunk szaporulatra. A növendékek hizlalás után kerülnek feldolgozásra. A kakasfesztiválon már nyúlpörkölt is lesz. Gondozásukat Nagy János koordinálja.

 

Új betonalapot kapott az üzemegység kerítése. Az üzemben folyik az átszervezés, kialakításra kerülnek a munkaterületek. Megérkezett a betonüzem nagy teljesítményű betonkeverője. Megvásárlásra került a fűrészgép és a gyalugép, amit a fűrészüzem fog használni. A gyógynövényszárító kialakítása elkezdődött. 

 

Készül a Poroviczán átvezető híd. A falu bevezető szakaszán az árokmeder újból kialakításra kerül. 
A szociális otthonnál lévő buszmegálló eltört elemeit újrabetonoztuk.
Alsószőlőhegyen az utak melletti bozótos, erdős részeket megtisztítottuk, a fát már haza is szállítottuk.
A Kada-kert veszélyes öreg fái kivágásra kerültek, az aljnövényzetet kitisztítottuk. A kitermelt fából készül a híd, a maradék hasítva kalodázásra kerül.
Kitisztításra került a temetőtől a maradt-völgyi erdőig vezető árok. Ennek köszönhetően a lezúduló víz nem fog végig folyni a Mátyás király utcán.
Jedinka-szőlőhegyre vezető út, valamint a szőlőhegyen lévő alsó út feltöltése, járhatóvá tétele is megtörtént, a vízelvezetőket  kiárkoltuk. Látható, hogy milyen sokrétű munka folyik, köszönet a lelkiismeretes munkáért a dolgozóknak, vezetőknek.

 

 

Munkavezetők: Béres István, Radanics Jánosné, Bélavári Tibor, Csapó József, Kiss István, Hegyháti Gábor, Radanics János és Horváth Bernadette.  
 

2012. március

Elstartoltunk

 

Kovács Zsolt polgármester úr a közmunkaprogramban résztvevő 135 ember részére tartott tájékoztatót. 
 

 

A Szigetfa Kft. üzemcsarnokának a tulajdon átruházása elkezdődött. A telek megosztásra került, a telekhatárra gyümölcsfákat telepítenek. Felújítják a homlokzatot és a kerítést. Az üzem kiürítése elkezdődött, a helyiségeket kipakolják, festenek, mázolnak, kialakítják a műhelyrészeket.

 

A Mozsgói programban részt vevő építőbrigád megkezdte a felújításokat. A könyvtár mellett lévő volt szolgálati lakásban a nyílászárók festését, a radiátorok felszerelését kezdték meg. Itt szálláshelyek lesznek kialakítva az idelátogató turisták részére. A kultúrház részét képező helyiségben lesz kialakítva az ifjúsági klub, ennek a teremnek a mennyezetét kell kicserélni, valamint a villanyszerelési munkákat kell elvégezni.
A mezőgazdasági munkák is elkezdődtek. Folytatódik a gyümölcsfa-telepítés, hamarosan vetésre kerülnek a zöldségnövények és a gyógynövények. A magyar óriásnyúl tenyészetben a hónap végére a felnőtt állomány bekerül a ketrecekbe – húsvétra megjönnek a nyulak.   
A pályázatokhoz elengedhetetlenül fontosak gépek, berendezések megvásárlása. Az önkormányzat két traktor vásárolt, melyeket a mezőgazdasági munkák mellett, szállításra is hasznosítják, valamint egy  markológépet az árkok, utak tisztítására.

    

Kapálógép, motoros permetezőgépek, kerti szerszámok is beszerzésre kerültek. A gépek fel vannak készítve a tavaszi munkakezdésre. 
 

2012. február

Csak egy számít Mozsgó, és az emberek akik benne élnek!

Végre, elindult! Vágyaink, tervezett célkitűzéseink zöld utat kaptak. Kezünkben az aláírt, lepecsételt szerződés, ami alapján az idei évre tervezett munkánk megvalósítása megkezdődött. Amiről a decemberi közmeghallgatáson Önöknek beszéltem, február 1-től napi munkává, örömteli teherré testesült.
A Start közmunkaprogram keretein belül 146 Millió forint támogatást  nyertünk, 105 ember foglalkoztatását kezdtük meg.
Szeretném Önöket megismertetni részletesebben a több hónapos előkészítő munkát igénylő tervekkel. A folyamatos megvalósítást pedig nyomon követhetik havonta képes beszámolóinkból.
Ez a hatalmas lehetőség nagymértékben befolyásolja községünk, sőt a Szigetvári Kistérség fejlődését egyaránt. Mivel ez a jelentős összeg, ami egy év alatt a község munkaügyi helyzetének javítására és fejlesztésekre fordítódik, elindít egy folyamatot, ami magával kell, hogy hozza a tartós felemelkedés lehetőségét. A program kiírói „Mozsgói Ipari Park” névvel illették, hiszen Mozsgó Község Önkormányzata lesz egy éven keresztül a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója. A terveket önállóan dolgoztuk ki, és a bekapcsolódás lehetőségét kínáltuk fel a társuló községeknek, Szulimánnak és Csertőnek. Kormányhatározatban előírt bérrel szakmunkásoknak bruttó 92 000,-/ hó, segédmunkásoknak, bruttó 71 800,-/ hó, heti kifizetéssel. Természetesen ez az induló beruházás további terveket, és azok mielőbbi céltudatos megvalósítását fogja részünkről is eredményezni.      
A Start közmunkaprogram két részből áll, egyikben a körjegyzőség települései, Csertő község közmunkásaival kibővülve fognak tevékenykedni, a másik részben Mozsgó önálló megvalósítóként szerepel. A programok ugyan a pályázat során külön kerültek tervezésre, ám egymással szorosan összefüggnek és Mozsgón kerülnek megvalósításra. Az első, amit mi csak „Társulási programként” emlegetünk, 61 embert foglalkoztat. (5 szakmunkás, 35 segédmunkás, 1 adminisztrátor).
A támogatási összegként, 56 millió bér jellegű, 30,7 millió közvetlen költség elszámolására fordítható.
 

A Szigetfa Kft üzemeltetésében lévő épület megvásárlása után több üzemegység fog létesülni. A főprofil továbbra is a famegmunkálás lesz. Az önkormányzatok területén kitermelt fa feldolgozása, aprítása, kalodás hasábfa előállítása, parketta és meleg burkolathoz alapanyaggyártást végzünk. Mozsgói programban létesülő méhészethez kaptárakat készítünk, valamint méhészeti kiegészítőket. Besegítünk a szociális földprogram nyúlketreceinek gyártásába. A települések hirdető tábláihoz, jelzőtábláihoz és a virágládákhoz méretre vágott, előkészített faárut készítünk. Fűrész- és gyalugép beszerzésére lesz lehetőségünk 600 ezer Ft értékben.
Létesül egy ”Betonüzem”, amit felszerelünk megfelelő gépsorral, rázógéppel, nagy teljesítményű betonkeverővel, 620 ezer Ft értékben, hogy a belvíz elvezetési programokhoz szükséges mederlapokat teljes egészében legyárthassuk, valamint beton oszlopokat készíthessünk. A gyártáshoz szükséges anyagokat is támogatásból tudjuk beszerezni, 3 millió Ft értékben.
A Mozsgói programban foglalkoztatott építőbrigáddal kialakítunk egy gyógynövény feldolgozó, szárító részleget, amelyben a szociális földprogram keretein belül megtermelt gyógy-, és fűszernövényeket fogjuk feldolgozni, aprítani, szárítani, csomagolni. Valamint újabb gyógynövény ültetvényeket fogunk telepíteni, szakemberek foglalkoztatásával a gyógynövénygyűjtést is beindítjuk. A feldolgozott, márkázott termékek „Mozsgói” helyi termékként kerülnek majd értékesítésre egy kiépülő értékesítési hálózat keretein belül. Ennek az üzemegységnek lesz része a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező mézkonyha, amelynek felszerelésére 1 millió Ft-ot fordíthatunk. Ebben a ˝Mozsgói Termelői Mézet˝ fogjuk kicsomagolni. A konyhában a helyi termelők számára helyet kívánunk biztosítani, hogy saját termékeik csomagolását szabályszerűen megoldhassák, kistermelői megjelenésüket a piacon és az értékesítői hálózatban elősegítsük.
A Közmunkaprogram másik részében csak Mozsgó községi részvétellel több részprogramot valósítunk meg. 44 embert foglalkoztatunk, 16 szakképzett, 28 szakképzetlen munkatársat, 58,7 millió Ft össz. támogatásból, 43 millió Ft bér jellegű támogatás, 15,6 millió Ft közvetlen költség elszámolására lesz lehetőségünk.  Mezőgazdasági utak karbantartása címén a külterületi beerdősült, rossz állapotban lévő utak helyreállításával foglalkozunk. Jedinkát, Alsóhegyet, és egyéb külterületeket tesszük elérhetőbbé. A kitermelt fát tüzelőként hasznosítjuk, az üzemben aprítjuk, kalodázzuk. A szükséges gépeket, szerszámokat, 1 millió Ft értékben szerezhetjük be, talajsimítót vásárolunk, 500 e Ft-ért. Ez idáig elégetésre került aprófa, gally hasznosítására faaprító gépet szerzünk be, 500 e Ft értékben, az apríték  a ˝Kazán program˝ keretein belül kicserélésre kerülő, kultúrházi kazánban lesz tüzelőanyagként hasznosítva. A környezet kímélő kazán beszerelésére 1,5 millió Ft támogatást kapunk, és képzett fűtőt is alkalmazhatunk, 6 hónapig.
A Belvíz elvezetési projekt keretében 15 km árok rendbetételére nyílik lehetőség. A Batthyány utcában a Betonüzemben gyártott mederlapokkal építjük ki az árkot, a község egész területén kitisztítjuk a csapadék elvezető rendszert. Eszközök, anyagok beszerzésére 1,4 millió Ft-ot, traktor beszerzésére, 1,2 millió Ft-ot fordíthatunk.
A Téli program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítását, karbantartását végezhetjük. Építő ipari szakmunkásokat alkalmazhatunk, és a szükséges anyagokat vásárolhatjuk meg 3,5 millió Ft összegben. Kiegészítő tevékenységként félautomata drótfonó gépet vásárolunk 300 e Ft-ért, és drótfonatot gyártunk. 
Egyéb program keretében mezőgazdasági jellegű tevékenységet valósítunk meg a Mozsgói méhészet létrehozásával. 25 méhcsalád megvásárlását támogatják, a mézfeldolgozását a már említett mézkonyhában fogjuk végezni. Lehetőségünk nyílik 1 méhész szakember képzését támogatni. A méhészet beindítására, a képzés nélkül, 1,5 millió Ft-ot fordíthatunk.A gyógynövény és gyümölcs ültetvényeink kibővítése, és energia nyár ültetvény telepítése szerepel még ebben a programelemben, amelyre 1 millió Ft-os keretünk lesz.
A szociális földprogram január 23-tól 30 emberrel, a közfoglalkoztatotti bértábla alapján, újból elindult. Ez a program a Start programmal összekapcsolódik. A megtermelt növények szintén azt a célt szolgálják, hogy márkázott helyi termék jöjjön létre.
Amint láthatják egy szerteágazó, összetett programot építettünk fel, hogy a különböző területeken elindított munkafolyamatok valóban a hosszú távú értékteremtést szolgálják, valóban jövőbe mutató utat nyissanak meg előttünk. Természetesen tovább tervezünk, gondolkodunk, hogy ezeket a tevékenységeket esetleg már önállóan is képesek legyünk működtetni, valamint bővítésekkel, más irányú tevékenységek bevonásával tartós munkalehetőségeket teremtsünk, minél változatosabb munkaterületen. A fenntartható fejlődésért, az élvezettel élhető, termékeny vidéki élet megteremtéséért munkálkodunk, Önökkel, Önökért. Mert tudják, csak egy számít, Mozsgó, és az emberek, akik benne élnek.
 


2011

 

2011. december

Csak egy számít Mozsgó, és az emberek akik benne élnek!

Polgármesterként a beiktatásom óta eltelt egy évben arra törekedtem, hogy bebizonyítsam Önök jól választottak, amikor rám szavaztak és megtiszteltek bizalmukkal.
A választási kampányomban leírtak alapján a legfontosabbnak a MOZSGÓI EMBEREK életének, életkörülményeinek a javítását tartom. Azt, hogy az itt lakók, az itt felnövő generáció büszkén mondhassa el, hogy Mozsgón jó élni. A mai nehézségek ellenére, képviselőtársaimmal együttműködve, a jövő lehetőségét kívánom az itt élők számára megteremteni.            
                                                                                 

Foglalkoztatás növekedése

A gazdasági válság hatására egyre kevesebb a munkahelyek száma, 2010 decemberében Mozsgó községben a munkaképes korú lakosság 16 %-a nem talált munkát. A pályázati lehetőségeket kihasználva 2011. április 1-től szeptember 30-ig az önkormányzat átlag 27 főt foglalkoztatott, októbertől még 30 fő foglalkoztatását biztosítottuk közfoglalkoztatás keretében 100 %-os támogatással.
Közfoglalkoztatásra eddig 14.420.000 Ft-ot igényeltünk le az elkülönített állami pénzalapokból, melyből 3.390.000 Ft a rövid időtartamú, 11.030.000 Ft pedig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást biztosította. Ebből az összegből dologi kiadásra 2.365.000 Ft-ot fordítottunk. A vasútprogramban résztvevő 17 fő foglal-koztatásához – ők a kistérségi társulás alkalmazásá-ban állnak – az önkormányzat 2.000.000 Ft önerővel járult hozzá.
2011-ben közfoglalkoztatásra összességében 29.000.000 Ft-ot kaptunk a különböző pályázatokon.
Dolgozóink lelkiismeretes munkájának köszönhetően közterületeink, környezetünk tiszták, rendezettek, szemétmentesek. Építőbrigádunk felújította a polgármesteri hivatalt kívül-belül, és az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást, a könyvtár és a védőnői szolgálat külső falburkolatát és nyílászáróit, a sportpályához vezető hidat és korlátokat. A munkaügyi központ által kiírt pályázatnak köszönhetően egy 700.000 Ft értékű fűnyírós traktorral gazdagodtunk, melyet reméljük a télen hó eltakarításra is tudjuk használni. 
 

  

Szeptember hónaptól az iskolában családi napközis ellátást vezettünk be, az óvodában pedig ez évtől bölcsőde is működik, ezáltal 8 fő részére teremtettünk munkahelyet, az iskola költségvetésében évente 5.000.000 Ft-ot fogunk megtakarítani.
A szociális földprogram működtetésének támogatására 3.400.000 Ft-ot nyertünk, ebből az összegből a mozsgói óriásnyúl-tenyészet és a biokertészet megvalósításához szükséges anyagokat, eszközöket, valamint egy kommunális traktort szerzünk be.  A programban 30 regisztrált álláskereső jutott munkához a foglalkoztatási pályázaton keresztül.
Az álláskeresők arányát jelentősen sikerült csökkenteni, 2011. szeptember hónapban 11 %-os volt.
A foglalkoztatási helyzet javulásával remélem nőni fog falunk megtartó ereje.
A 2012 márciusában induló Gyermekszegénység Elleni Program egyik jelentős beruházása az Alsószőlőhegyen megépülő Közösségi Ház és Biztos Kezdet Gyermekház. Az önkormányzat által 3.200.000 Ft összegért megvásárolt telken fog ez a ház megépülni. A hároméves program zárásakor Mozsgó Község tulajdonába fog kerülni a kb. 45.000.000 Ft-ot érő ingatlan.
 

Pénzügyi helyzet

Az előző ciklusból minimális hitelállományt – 10.374.000 Ft - örököltünk, mely összegből 2007-ben a kultúrház újult meg. Évente 510.000 Ft-ot fordítunk a hitel és kamatának visszafizetésére.
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények munkaerő igényét és üzemelési költségeit – a minőségre ügyelve – hatékonyabbá tettem.
Terveim megvalósításához, az intézmények fenntartásához a pályázati forrásokat igyekeztem maximálisan kihasználni. Az ÖNHIKI 2011. évi támogatás I. ütemében, június hónapban, 5.201.000 Ft-ot,  a II. ütemben, november hónapban, 4.000.000 Ft-ot kaptunk.
Ugyancsak jelentős összeget nyertünk az önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, 4.400.000 Ft-ot, ebből az összegből az iskola alsó épületének nyílászáróit cseréltük ki.         
A „Minden gyerek lakjon jól! program keretén belül közel 30 család kapott vetőmagot, takarmányt és kisállatot.
Nyári gyermekétkeztetésre 1.526.000 Ft-ot nyertünk, melyből az idén 101 gyermek étkeztetését biztosítottuk 55 munkanapon keresztül. Ehhez a programhoz az önkormányzat saját erőből 529.000 Ft-tal járult hozzá.
Pályáztunk élelmiszer-csomagokra is, idén már kétszer tudtunk adni a szállítmányból – az előző évek gyakorlatától eltérően – minden család részére.
Az általános iskolások ingyen kapták meg a tankönyveket, valamint 3.000 Ft beiskolázási támogatással segítettük az általános és középiskolás tanulók iskolakezdését. A felsőoktatásban tanulókat a Bursa Hungarica Ösztöndíj keretén belül támogattuk, melynek során tíz hónapon keresztül 8.000 Ft ösztöndíjat vehettek fel a hallgatók.
Április hónaptól 9 fős tanyagondnoki busz áll a lakosság rendelkezésére. A busz segítségével meg tudjuk oldani az ételek kiszállítását, az iskolás- és óvodáskorú gyermekek szállítását (az alsószőlőhegyből 5 óvodás és 5 iskoláskorú gyermek jár szeptembertől Mozsgóra). A szőlőhegyi lakosokat heti rendszerességgel szállítja a busz Szigetvárra orvosi ellátásra, ügyintézésre, bevásárlásra. A tanyagondnoki szolgálat működtetésére évente 1.997.000 Ft-ot, a gyermekszállításra 2.000.000 Ft-ot kapunk évente az államtól. 
 

2011. április

Csak egy számít... Mozsgó

Ez polgármesterünk jelszava, s ez olvasható az általa megszerzett új falubuszon is. A buszt Kolovics János, Szigetvár polgármestere adta át a 2011. április 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen. A 9 fős tanyagondnoki busz segítségével az önkormányzat elsődle-ges feladata a szőlőhegy lakosainak integrálása településünkhöz, az iskolás és óvodás korú gyermekek szállítása a helyi intézményekbe. Így mintegy 3 millió forint bevételhez jut az önkormányzat. 
 

Ezentúl a busz segítségével oldható meg az étel kiszállítása, házi segítségnyújtás, betegszállítás a háziorvoshoz valamint a szakosított intézményekbe, a mun-kanélküliek központba szállítása, a tömegközlekedéshez való csatlakozás is. Lehetőséget kínál még az önkormányzati rendezvények lebonyolításához, igénybe vehető családi események kapcsán a szállításhoz, nagyobb bevásárlások elintézéséhez. A jármű nem csak a szőlőhegyi, hanem a belterületi lakosok rendelkezésére is áll.
A szolgáltatások jelentős része ingyenes, a térítés ellenében igénybe vehető lehetőségekről a hivatalban kaphatnak felvilágosítást.
 

2011. január

Közmeghallgatás

 A képviselő-testület nevében Kovács Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a közgyűlésen csak az elmúlt két hónap munkáját kívánja értékelni, valamint ismertetni szeretné a képviselő-testület koncepcióját. Megköszönte a lakosságnak a választáson való aktív részvételt és a testület iránti bizalmat.
A főbb irányvonalak: közcélú munkások nagyobb arányú foglalkoztatása, szociális ellátás növelése, gyermekszegénység elleni küzdelem programjában való részvétel, szociális szövetkezetek megalakulásának támogatása, tanyagondnoki szolgálat kialakítása, ezzel összefüggésben falubuszra pályázat benyújtása.
Az általános iskolát továbbra is 8 osztályosként kívánják működtetni. A gyereklétszám folyamatosan csök-kenése miatt a tervek között szerepel, hogy az Alsó-szőlőhegyben lakó tanulók ide járnának iskolába. Az óvodában a bölcsődéskorú, 2-3 éves gyermekeket is fogadnák.
A szennyvízhálózat kiépítése érdekében együttműködik a három szervezet: Mozsgó és Almáskeresztúr község önkormányzatai, a szociális otthon; közösen keresik a megoldást.
Folyamatosan felmerülő és visszatérő probléma a faluban megkötés nélkül kóborló kutyák és az elekmajori bivalyok. Felszólították a tulajdonosokat, utóbbi esetben az önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen.
A tájékoztató után lakossági kérdésekre, hozzászólásokra válaszolt a polgármester.
Jedinka szőlőhegybe vezető út és a gyalogút a sok esőzés következtében szinte járhatatlanok. Ennek következtében ivóvizet sem lehet járművel feljuttatni. Ugyancsak gond az út melletti világítás hiánya.
A polgármester már tárgyalt a világítás ügyében a szolgáltatóval, ennek következtében 6-8 világítóegység lesz az út mentén elhelyezve. A gyalogút javítása érdekében salakot fognak kiszórni. Az ivóvizet egyelőre terepjáróval fogják kiszállítani.
Egyre többen szeretnének a faluban az internethez csatlakozni. A T-Home vezetékes internet szolgáltatónak már csak néhány utcában van szabad vonala, a kábeles nem megbízható, a mobilinternet pedig lassú és nem egyenletesen szolgáltat. Évek óta hitegetik a szolgáltatók a megrendelőket.
A probléma ismert a testület előtt. A vezetékes vonal fejlesztése közel 30 millió forintba kerülne, ez a szolgáltatónak nem éri meg. Keresik a megoldást. Első lépésként a faluban az internetet igénylőket kell felmérni. Amennyiben sokan igényelnék a szolgáltatást, talán több esély lenne a vonal kiépítésére.
A hétvégenként a buszok csak ritkán járnak, így a munkába járást nem lehet megoldani.
A Volánnak nem éri meg járatot indítani, az uniós szabályozás miatt külön pénzt az önkormányzat nem fizethet a szolgáltatásért.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a résztvevők aktivitását, segítségét, észrevételeit és bezárta a közmeghallgatást. Egyben tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  az összejövetel nyílt testületi üléssel folytatódik.
 
A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:
A testület elfogadta az önkormányzat háromnegyed éves költségvetési beszámolóját. Megtárgyalták és elfogadásra került a 2011. évi költségvetési koncepció. Elfogadták a szolgáltató szemétszállítási díj emelése iránti kérelmét. 2011. évben a felmerülő költségeket egyelőre a lakosságtól átvállalja az önkormányzat. A vízdíj emelése vonatkozó javaslat elutasításra került. Egyben kéri az önkormányzat a szolgáltatót a vízmű vagyon után keletkezett eszközhasználati díj átutalását az önkormányzat költségvetési számlájára.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére kijelölésre került a kultúrházban két helyiség, egyben a polgármesteri iroda berendezésének átadására került sor a törvényben megfogalmazott kötelezettség alapján. (Az 1993. LXXXVII. törvény: A megalakulást követő két hónapon belül a kisebbségi közügyek ellátásához, a működési feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak használatba adása.)
 

Átalakul a közfoglalkoztatás

Jelentős változások lépnek életbe 2011-től a közfoglalkoztatás területén. A változások alapja egy alapvető szemléletváltás: a közfoglalkoztatást a kormány áthidaló megoldásként kezeli, amelynek igazságosan, hatékonyan és átláthatóan működőnek kell lennie. A cél, hogy olyan közfoglalkoztatási rendszer működjön, amely nem hat az elsődleges munkaerőpiac ellen.
Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) és helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz. Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, 28500 forint. 2011-ben legalább 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig munkaerőpiaci képzésben, programban vesz részt.
Az önkormányzatoknak a kormány lehetőséget ad arra, hogy rendeletben szabályozzák a saját lakókörnyezet rendben tartási kötelezettségét, és aki a lakókörnyezetét nem tartja rendben, az nem lesz jogosult ellátásra. Jelenleg csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb szintű munkát köteles elvállalni a munkanélküli. Ez jövőre megváltozik, és köteles elfogadni a munkaügyi szervezet által felajánlottat is.
Az önkormányzatokon kívül az egyházak, a civilszervezetek és a kisebbségi önkormányzatok is lehetőségük lesz pályázni a közfoglalkoztatás keretében.
Az új közfoglalkoztatási program három fő elemet - az országos, illetve az önkormányzati 6-8 órás, valamint az önkormányzati 4 órás rövidebb idejű közfoglalkoztatást - tartalmaz. Bizonyos esetekben az önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra is biztosítanak egy meghatározott keretet.
A 2011-re áthúzódó közmunkaszerződéseket az önkormányzatok 2011. február 28-ig ezt alkalmazhatják, ezután pedig az új finanszírozási modell alapján kell szerződést kötniük az érintettekkel. (magyarorszag.hu)
A Munkaügyi Központ által megállapított keretszám Mozsgó községre:
•  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (napi 6-8 óra) keretében foglalkoztathatók száma 4 fő
•  rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 óra) keretében foglalkoztathatók száma 41 fő.