Polgármesteri hivatal

/MOZSGÒI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  Alapítás éve: 2013. 01. 01./ 

Cím 7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. 
Telefon: +36 73 544 018  +36 20 229 7147
E-mail cím: mozsgopolgarmester[at]gmail[dot]com
Weblap: http://mozsgo.hu, Mozsgó facebook oldala

Jegyző

Dr Szilas Tamás 

Telefonszám: +36 20 229 7159
Email: jegyzo.mozsgo[at]vipmail[dot]hu 

Hivatali ügyintézés

 • Bencsik Nóra pénzügyi ügyintéző, pénztáros
 • Kiss Ildikó hagyatéki ügyintéző, iktatás, irattározás
 • Kupuszné Keszeg Réka gazdálkodási ügyintéző
 • Micek-Angyal Adrienn munkaügyi, közfoglalkoztatási ügyintéző
 • Nógrádiné Tukora Tímea  általános igazgatás, anyakönyv
 • Pataki János adóügyi ügyintéző

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében:

 • a településfejlesztés, 
 • a településrendezés, 
 • az épített és természeti környezet védelme, 
 • a lakásgazdálkodás, 
 • a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, 
 • a csatornázás, 
 • a köztemető fenntartása, 
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
 • helyi tömegközlekedés, 
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 
 • közbiztonság helyi feladatairól; 
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 
 • a foglalkoztatás megoldásában; 
 • az óvodáról, 
 • az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
 • az egészségügyi, 
 • a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; 
 • a közösségi tér biztosítása; 
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; 
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; 
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Falugondnok

Hegedüs János

Telefon: +36 20 2696570