Vállalkozó Mozsgó

 

Út épül Jedinka-szőlőhegyre

Mozsgó Önkormányzata a Zártkerti Program elnevezésű pályázaton 10 Millió Ft 100 %-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást nyert, a pozitív döntés 2018. április hónapban érkezett.

A felhívás a zártkertekben, falusi szőlőhegyeken, gyümölcsösökben lévő értékek megóvására vonatkozott, a zártkerti területek megközelítését érintő utak javítására. Mozsgó Község Önkormányzata fontosnak tartotta a Jedinka-szőlőhegyre vezető út megújítását. Évek óta gondot okoz, hogy a csapadékos időjárás miatt az út járhatatlanná válik az anyagtalaj átnedvesedése miatt, kisebb esőzés következtében is, napokig el tud lehetetlenülni a terület személyautóval való megközelítése. Most pályázati forrásból megoldást találtunk a problémára, így javítani tudunk a szőlőhegyi ingatlanokat művelő személyek helyzetén, elősegítve a terület mezőgazdasági hasznosítását.

Az új út a temető előtti körforgótól indul, majd a víztározótól vezet fel Jedinkára. Az út a víztározótól már a jelenlegi út felett fog haladni a Kertész István-féle pincéig. A pincesoron északi és déli irányban is kiépül – ahogy a mellékelt térképen is látszik.

A régi, most fával benőtt utat megtisztítják, elegyengetik, ezt követően 30 cm vastagságban újrahasznosított építés-bontási hulladékból származó, osztályozott és minősített darált téglatörmelékkel beszórják.

Az út 1763 m hosszú, 4 m széles, és 30 cm vastagságú a javító réteg.

A javítóréteg tervezett vastagságának elérését követően, az építési forgalom, illetve a normál járműforgalom fogja betömöríteni.

Az útépítés önállóan nem volt pályázható, ezért a természetes lefolyású területen, a felújítandó, meglévő földút mellett, az út vízelvezetéséhez kapcsolódó, a víz-visszatartást célzó, csapadékvíz tároló földmedence kiépítését tervezzük megvalósítani.

A megvalósítást még ebben az évben elkezdjük, reméljük mindenki megelégedésére fog szolgálni a tervezett út.

Kovács Zsolt Vilmos

Polgármester

 


KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉRTÉKELÉS 2017. NOVEMBER

 

2011. évben indította útjára a kormányzat a közfoglalkoztatási formát. „Segély helyett munkát” alapelv szerint épült fel a foglalkoztatás új szemlélete. Településünk fejlődésének ez óriási lendületet adottNéhány meghatározó elemét kiemelném: Az indulást meghatározta, hogy az állami tulajdonú földek átkerültek az önkormányzat tulajdonába. Húsz hektár terület lehetővé tette a mezőgazdasági program elindítását.

Az elmúlt hét év alatt nagy értékű ingatlanokat is vásároltunk és építettünk. 2012-ben sikerült az ezer négyzetméter alapterületű volt faüzem épületét megvásárolnunk. Sok éven keresztül itt végeztük el az ipari jellegű munkákat, itt tároltuk a traktorokat, mezőgazdasági- és ipari gépeket. Ebben az épületben működik ma is a gyümölcslé üzem, melyet az őszi időszakban sokan keresnek fel.

2013-ban lehetőséget kaptunk Vágópont építésére, mely két év alatt készült el. Az elmúlt három évben ez a szegmens hozta a legnagyobb árbevételt.

2016. évben új szerelőműhely és géppark állomás épült a vágópont mellett.

2017-ben megvettük a volt kocsma épületét a Batthyány utcában, amely a foglalkoztatottak gyülekező- és pihenőhelye lett.

Csak a legnagyobb, több tízmilliós beruházást, ingatlan vásárlást említettem. Nem sorolom fel a számtalan milliós, többszázezres értékű gépet, melyekkel növeltük Mozsgó község vagyonát.

A kormány elsősorban az értékteremtő, a település önfenntartása érdekében átgondolt, komplex tevékenységeket támogatta. 2013. év végén Miniszteri Elismerő Oklevélben részesültünk.

Nem számoltam ki mekkora összeget tudtunk munkabérként kifizetni. Nem segélyt, bért osztottunk.

Szebbé, rendezetté vált környezetünk. Nőtt a településünk önmegtartó ereje, erősödött a közösségért tenni akarás. 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

2016. évi közmeghallgatás december 1-én a kultúrházban került megrendezésre, ahol az évértékelés mellett bárki feltehette az őt foglalkoztató kérdéseket.

Legfontosabb Mozsgó és az emberek, akik itt élnek! – kezdte beszédét Kovács Zsolt Vilmos Polgármester Úr. A 2016. év sikerét úgy fogalmazta meg, hogy „Működik a falu!„. Kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat partner abban, amit az itt élők szeretnének, igyekeznek segíteni az emberek elképzeléseinek megvalósításában, és nem felülről diktálni.

Ennek egyik szegmense, hogy legyenek rendezvények, programok, melyek közösségünket összefogják. Az önkormányzat igyekszik ezek megrendezéséhez az anyagiakat biztosítani, de fontos lenne az is, hogy az emberek éljenek a lehetőségekkel. Kiemelte a Mozsgóért Egyesületet, akik rengeteget segítenek, mozgatják a falut, ott állnak minden program mögött. Megköszönte a Nyugdíjas Klub aktív részvételét a falu életében – minden kérésre segítséget kap tőlük az önkormányzat, amit lehetőségeihez mérten viszonozni is próbálnak.  A sportegyesület 120 sportolóval büszkélkedhet, ami az egészségmegőrzési feladat mellett pozitív képet mutat sportéletünkről.

A civilek aktív működésének köszönhetően büszkék lehetünk községünk programjainak mennyiségi és minőségi mutatóira - hangsúlyozta.

A kétnapos kakasfesztiválért külön köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek és érte dolgozónak. Szíve csücskeként emlegette a két ízben megrendezett operett gálát, mint fontos nyitást más ízlésvilág felé, mint a megszokott. A Generációk Napjának ünnepéért köszönetet mondott a résztvevőknek és civileknek is, akik a háttérmunkát vállalták. A világháborús hősökre és áldozatokra való megemlékezés kapcsán fontosnak érzi, hogy saját halottainkról mi emlékezzünk meg, megbecsülésünket kifejezve.

Idén 12 pályázat került beadásra, ami óriási munkát jelent. Megtudtuk, hogy 2016-ban a kápolna felújítására beadott pályázat két sikeres körön van túl, de még nincs eredmény. Kovács Zsolt Vilmos reméli, jövőre megvalósul a kápolna felújítása, amit már oly régóta terveznek.

A húsfeldolgozó felépítésére két pályázatot adtak be - mindkettő mögött rengeteg munkaóra áll, de nem sikerült nyerni egyikkel sem, ezért tovább próbálkoznak. „ Nem adjuk fel”- mondta eltökélten - ha nem pályázattal, akkor másként valósítjuk meg elképzeléseinket, bebizonyítjuk, hogy meg tudjuk oldani. Amíg egy ötletből, elképzelésből eljutunk a megvalósításig sok energiát kell ráfordítani mind szellemi, mind anyagi téren. De ebben különösen jók vagyunk, profi csapat áll mögöttem.

Az idei sikerek között elsőként említette az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítását. A cél az, hogy a jövőben minden épület szép külsőt kapjon.

A polgármesteri hivatal épületének szigetelése, vakolása, festése megtörtént.

Megvalósult a rendezvényterem nyílászáróinak cseréje és külső felújítása.

A kultúrház tetőszerkezetének megújítása folyamatban van, amint az időjárás engedi, folytatódik a munka. Ugyancsak a kultúrház funkciójának bővítését szolgálja a 100 főt ellátó rendezvényre alkalmas profi konyha kialakítása, mely hamarosan működni fog. A konyha mellé jövőre egy kemencét is építtetnek, amit a helyiek ingyen használhatnak majd.

Az iskolai konyha és ebédlő megújítva került átadásra - új központi fűtés, új burkolat, szaniterek és bútorzat szolgálja az iskolásokat.

Két eladó ingatlan került megvásárlásra a faluban - ezek felújítása javítja a faluképet. Egyik a Posta melletti épület, aminek átépítésére pályázatot várnak, másik a Takarékszövetkezet szép épülete.

A jegyzőlakás kiállító térként lesz megújítva - igényes programokat szolgálva ezzel.

Új gépszín épült a vágóhíd folytatásában, a volt szeméttelep helyén.

A Vágópont két éves működése alatt 1200 sertés eladásával büszkélkedhet, amiből 216 helyben nevelt sertés volt. Egy speciális húsvágó gép segíti a korszerű feldolgozást, hogy jól értékesíthető legyen. Az idei évben megközelítőleg 20 millió forint tiszta bevételt hozott a falunak.

Tavasztól tervben van a Mozsgói húsbolt megnyitása, ami jó áron, jó minőségben szolgálná ki az itt lakók húsigényét. A húsfeldolgozó teljesítményét évi 600-ról 1000-re kívánják növelni, hogy Mozsgó nevű húsáruval teríthessük a környékbeli boltokat. A berendezését már megvásárolták.

Nagyértékű beszerzés volt még, hogy 3 traktorhoz vásároltunk pótkocsit.

Tűzifa értékesítés is történt - nagyon jó áron jutottunk hozzá felvágott tüzelőhöz. Mivel további igények merültek fel, január folyamán újra vásárolható lesz tűzifa - addig türelmet kér Polgármester Úr.

A közfoglalkoztatásban létszámcsökkentés válik kényszerűvé (jövőre munkaügyi felügyelőség fogja az aktuális napi létszámot ellenőrizni) - azoktól az emberektől válnak majd meg, akik kihasználták a lehetőséget, de a munkájukkal nem szolgálták. Ezután is az a lényeg, hogy a kiadott munka legyen elvégezve és nem a haszontalan időtöltés, fontos a minőségi munka. A szorgalmasan dolgozókat tanfolyamok elvégzésére ösztökéli Kovács Zsolt Vilmos, mert így szakmunkás bért tud számukra fizetni, ami életszínvonaluk emelkedését segítené. Cél a hosszú távú közfoglalkoztatás.

Polgármesterünk köszönetét fejezte ki azon közfoglalkoztatottaknak, akik rendes munkájukkal sokat tesznek a faluért.

A közel 270 közfoglalkoztatottnak köszönhetően 266 m3 tűzifát nyert Mozsgó, ami kiosztásra fog kerülni. – A közfoglalkoztatottak magas számával szerepeltünk az országos médiában is. – Idáig 97 kérelem érkezett tűzifára. Fontos tudnunk, hogy az elbírálás a szociális törvény szerint történik, ami végül nem lehet mindenki számára igazságosnak tűnő, de adott, ettől eltérni nem lehet. Sikerként fogadjuk, hogy aki kap, most 3 m3-re számíthat - erről a Képviselő-testület dönteni.

„Fordítva kell ülnük a lovon”- magyarázta Polgármester Úr - nem arra pályázunk, amit kigondoltunk, hanem mindent megpályázunk, ami ki van írva… ennek köszönhető a tűzifa is.

Idén is lesz karácsonyi csomagosztás - háztartásonként 2000 Ft értékben, ill. 14 éves korig minden iskoláskorú gyermek Mozsgó feliratú pulóvert, az ovisok Mozsgó feliratú hátizsákot kapnak.

Pályázati tervek vannak rendezvényekre, infrastruktúra fejlesztésére - mert fontos, hogy mindig emelkedő minőséggel haladjunk a korszerűsödés irányába - ez vonzza ide az embereket. Lépnünk kell a világgal, „előre kell menekülni”, mert aki leáll, az lemarad.

Szálláshelyek kialakítására és kiadására buzdítja a lakosokat - ezzel némi pénzbevételhez juthat egy-egy család, ami hosszú távon segítség lehet. Nem nagy pénzekről kell álmodozni, hanem meg kell ragadni a kis lehetőségeket - tanácsolja. Terv a falu folyamatos szépítése, ami az idelátogatók számát növelheti. Itt jegyezte meg, hogy a csatornázásra még pályázatot várnak.

Megtudtuk, hogy polgármesterünk szívesen töltene több időt a faluban, beszélgetve a mozsgóiakkal, de rengeteg feladat szólítja el nap, mint nap. Fontosnak tartja, hogy ajtaja bármikor bárki előtt nyitva áll - kéri, hogy problémáinkkal forduljunk hozzá, ha tud, segít.

Polgármester Úr köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki támogatta, támogatja a falu működését, fejlődését. Sikerként éli meg, hogy az emberek tőle függetlenül pozitívan nyilatkoznak az Önkormányzat munkájáról. Köszöni a falunak, az embereknek, hogy vannak, mert ha nem lennének, az Önkormányzatra és a Testületre sem lenne szükség. Mozsgó szolgálása a cél - az építő kritikák elé nyitottan állnak. Mindenhol van hiba, de a szorgalom és a jóindulat kell, hogy számítson, csak ezekkel juthatunk eredményre. 2017-ben hasonlóan sok munkát és sok eredményt vár.

 

Kovács Zsolt Polgármester Úr erőt, egészséget, kitartást és toleranciát kíván mindenkinek és üzeni, hogy „Bármit nem tudunk megcsinálni, de megpróbáljuk.”

 

2016. ELSŐ FÉLÉV ÉRTÉKELÉSE

Mozsgón még mindig a legtöbb embert foglalkoztató ágazatunk a mezőgazdaság. Az eddigi évek során fejlesztéseket hajtottunk végre, mostanra már látjuk a befektetett munkánk gyümölcsét, illetve zöldségét. 

Két fóliasátrunkban, még tavasszal, nagy sikerrel adtuk el a különböző palántáinkat. Volt többféle paradicsom és paprika, zeller, káposzta, karalábé, voltak virágpalántáink is, bársonyvirág, tátika, vasrózsa, aminek egy részét eladtuk, de a nagyobb részét faluszépítő brigádunk kiültette Mozsgó különböző pontjaira, hogy szép és színes legyen környezetünk. 

Mostanra mindkét fóliasátrunkban érnek a zöldségek, sőt akad olyan, ami már terem. A paprikák nagyon szépen nőnek, paradicsomaink pedig pirulnak.

Tavasszal elláttuk az iskolát salátával, újhagymával és spenóttal, amit a menzán elfogyaszthattak a gyerekek. Miután az iskola konyhát bőségesen ellátjuk, a megmaradt friss zöldségek eladásra kerülnek.  Július hónapban nagy számban adtunk el spárgatököt, ami nem fogyott el, azt megették a vágópontnál lévő sertéseink. 

Eladásra került még a zöldbab és az uborka. Uborkából voltak jól megtermettek is, ezeket salátauborkaként adtuk el, illetve volt az apróbb savanyúságba eltenni valók. Nagyobb keletje az eltenni való uborkának volt, de a salátának valót is szép számmal vitték. A fent felsoroltak még csak a jelenleg beérett zöldségeink. Ezeken kívül a bérelt kertekben van még sütőtök, szárazbab, hagyma, cékla, sárgarépa, petrezselyem, káposzta, zeller, borsó, burgonya, retek, csemegekukorica, karalábé.

A zöldségek termelésének elsődleges célja az iskolai konyha ellátása, de természetesen a falu lakosságának is lehetőséget adunk a vásárlásra, hogy frissen szedett, helyileg termelt zöldségeket fogyaszthasson.

Zöldségnövényeink mellett, gabona- illetve gyógynövény termesztéssel is foglalkoztunk ebben a félévben is.

 Szántóföldön termesztett zöldségeink is szépen gyarapodnak. Legnagyobb területen őszi búzát termesztettünk, ez közel 10 hektárban értendő. Termesztettünk még 4 hektáron napraforgót, fél hektáron pedig zsálya és kakukkfű volt, 5 hektáron pedig kaszáló van. A megtermelt gabona nagy részét a vágópontnál tartott hízóinkkal feletetjük.

A sertések száma változik, hiszen folyamatosan vannak ellések, illetve a vágóponton is dolgoznak gőzerővel. A vágópont is jól működik, nagy számú vágásnak köszönhetően folyamatosan van munkájuk az ott dolgozóknak. Félsertések vásárlására továbbra is van lehetőség, amit az önkormányzat saját hűtőautójával szállít ki a vevőknek.

A vágópont mellett épül jelenleg a gépállomás, itt lesz a lakatosműhely és a gépszín. A traktorjaink és a különböző munkagépeink állomáshelye itt lesz. 

Jelenleg két nagy traktorral rendelkezik az önkormányzat, amelyet a faluban többször láthatnak elhaladni az itt élők, egy 82-es MTZ-t és egy Belarus 820-as márkájú traktort. Ezek mellé a traktorok mellé pár hónapja vásároltunk egy nagy pótkocsit. Így már kettő pótkocsival könnyebben és gyorsabban haladnak az olyan munkálatok, mint a fahordás, aratás, a learatott gabona elszállítása.

A mozsgói önkormányzat ebben az időszakban vásárolt egy Sipma márkájú, lengyel bálázó gépet, amivel a saját szénánkat báláztuk fel, illetve aki igényelte, bérbe is elmentünk dolgozni.

 

Léüzemünkben is folyamatosan dolgozunk. Tartósítással és elrakással foglalkoznak a hölgyek, de a  munka jelentős része még csak ezután fog jönni, hiszen lassan beérnek a gyümölcsök, és megkezdődhet a gyümölcslé préselés.

Mézkonyhánkban 50 l akácmézet pörgettünk.

Kakasfesztivál előtti napokban készült el a rendezvényterem épületének felújításai is. Új nyílászárók kerültek a helyükre, és megtörtént a külső és belső festés. 

Az óvoda épülete is új nyílászárót kapott. Az iskolai konyhánkat is idén nyáron újítjuk fel.

A szociális bérlakásokon is nyílászáró csere volt. 

A kultúrház mellett már elkészült a kiskonyha, a berendezésre pályázatot adtunk be. Várhatóan november hónapban már túrázó vendégeinknek, vagy különböző rendezvények alkalmával használatba lehet venni.

A művelődési ház udvara is teljesen körbe lett kerítve. A tavalyi évben elkészült nagykapu után most egy betonfallal körbevett kiskapu készült el. 

Július hónapban már kiszállításra került az iskola számára 70 m3 tűzifa. Tervezzük, hogy a későbbiekben tűzifa vásárlásra is adunk lehetőséget a mozsgói lakosok számára. 

A szociális otthon parkjában található kápolna, mint arról már korábban beszámoltunk, az önkormányzat tulajdonába került. A takarítási folyamatok befejeződtek, a törmeléket elszállították. Célunk hogy a régi, eredeti pompáját a tőlük telhető legnagyobb mértékben visszaállítsuk. 

A kakasfesztivál előkészítésében, lebonyolításában is nagy szerep hárult dolgozóinkra.

Természetesen csak a legfontosabb munkaterületeket emeltük ki. Köszönet az önkormányzat dolgozóinak a munkájukért.

                                                                                                                                    Tormási Viktória

 

 

 

 

 

„CSALÁDI NAPKÖZI"

Mozsgó Községi Önkormányzat 35 millió forint Európai Uniós támogatást nyert „A munka és magánélet öszszehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” című pályázati kiíráson a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0027 számú projektjére. A beruházásból kialakításra került két családi napközi, mely összesen 10 férőhelyes. A projekt 100%-os támogatásával valósul meg 2014. november 1. és 2015. október 31. között.

 

 

 

 

 

ÚJ FUNKCIÓT KAP A PLÉBÁNIAHIVATAL

Az Új Széchenyi Terv keretében sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat Családi napközi kialakítása Mozsgón címmel. A megnyert pályázatról ugyan már 2013. november hónapban értesítést kaptunk, de az engedélyt a feladat megvalósítására csak  2014. november végén kaptuk meg.Március hónapban  már fogadni kívánjuk a kicsiket, így a munkálatokat rohamléptékben kell elvégezni.A felújított, modern környezetben két szobában kívánjuk fogadni az óvodáskor alatti korosztályt, kialakítunk még két fürdőszobát zuhanyzóval és WC-vel, konyhát és étkezőt. A bútorzat a gyerekek méreteihez lesz igazítva, játékokkal, kiegészítőkkel.A házhoz tartozó udvart játékokkal, pihenőrésszel alakítjuk ki. Otthonos, gyerekközpontú légkörben várjuk a gyermekeket.A kisdedek gondozását négy, a munkakör betöltéséhez szükséges családi napközi tanúsítvánnyal rendelkező gondozó látja el.Az  életkori sajátosságoknak megfelelőn foglalkozunk a kicsikkel, előtérbe helyezve a fejlesztő, mozgásos játékokat.Az egész napos ellátás keretében napi háromszori étkezést biztosítunk, figyelve az egészséges táplálkozásra, sok gyümölccsel kiegészítve. Családi napközinkbe elsősorban a mozsgói szülők gyermekeit vesszük fel, de lehetőség szerint más településről is tudunk fogadni gyerekeket. Szulimán, Almáskeresztúr, Csertő, Szentlászló és Szigetvár. A 20. hónapot betöltött és 3. éves kor alatti gyermeket fogadjuk.

Várjuk a szülők jelentkezését Mozsgó község önkormányzatánál.

Képek

Elkezdődött a családinapközi, bölcsőde kialakítása is

további képek

Elkészült a Vágópont 

A község legnagyobb beruházása a vágópont, elkészült. Az üzem engedélyeztetése három lépcsőben történik. A hivatalos használatba vételi engedélyt már november hónapban megkaptuk, az ideiglenes működési engedélyt szintén  kiadta a megyei hivatal. A törvényi előírás alapján a folyamatos működést fogják a harmadik körben vizsgálni, akkor kapjuk meg a végleges működési engedélyt. A 2015. évben lesz a működés kialakítása.

A vágópont mellett készült el a sertéshizlalda, ahol a megtermelt takarmánnyal fogjuk a sertéseket hizlalni. Cél az évenkénti 80-100 db sertés hizlalása, majd ezt követően vágása. A hússal az iskolai konyhát fogjuk ellátni. Távlati cél egy húsbolt kialakítása, ahol a lakosság is friss, ellenőrzött minőségű húshoz jutna a piaci ár alatt. Itt szeretném kiemelni, hogy köszönet illeti a közmunkásokat,  és mindazokat, akik részesei voltak a  40 milliós értékű beruházás megvalósításának. További képek

 

ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER - VADONATÚJ FALUBUSZ

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázaton új falubuszt nyertünk 12,5 Millió forint értékben. A busz nagy segítséget jelent a lakosság számára, továbbra is állunk szíves rendelkezésükre.

 

ÓRIÁSI ÖSSZEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

11. 000. 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott működésének zavartalan ellátásához Mozsgó Község Önkormányzata.

 

Új buszmegálló várja az utazni vágyókat a főútvonal mentén.

 

Folytatódik a centrum felújítása, elkészült a második épületegység.

 

Elkészült a színpadfedés, a rendezvények alkalmával láthattuk, használhattuk.

A sportöltözőben mind a hazai, mind a vendégjátékosok részére öltözőszekrények lettek kialakítva, bútorokat vásároltunk. Ugyancsak pályázati pénzből tudtuk a sportruházatot, mezeket, melegítőket, kabátot, táskát megvásárolni.

    

 

Elkészült a falu órája

 

ELINDULTAK A KÖZMUNKA-PROGRAMOK

 

 

 

Három programot nyertünk, melyek beindítása folyamatos. Első körben március közepén, a mezőgazdaságban dolgozók kezdhették meg a munkát.  Ebben az évben a zöldség- és gyógynövények mellett fóliasátorban is fogunk növényeket termeszteni. A szántóföldi növénytermesztés megkönnyítése érdekében a járműparkunk egy újabb traktorral gyarapodott – új, négykerék meghajtású, 8 millió értékű MTZ-vel.

 

 

 

 

Javítás, karbantartás, állagmegóvás

A megvásárolt plébánia kertjében a fákat Szabados Zoltán, a Mozsgóért Egyesület aktív tagjának közreműködésével, megritkítottuk. Jelenleg a belső udvari tető karbantartási munkálatai kezdődtek el. Ugyancsak odafigyelést és gondozást igényel az ősszel kitisztított temető. A gyomirtást, különös tekintettel az akácra, el kell végezni.

         

Megszülettek a malacok is.

    

Napkollektor

Átadásra került a kultúrház és sportöltöző épületére felszerelt napelemes rendszer, mely a megnyert Leader pályázatoknak köszönhetően, önrész biztosítása nélkül valósult meg. A beruházás összértéke 12 Millió Ft.

A megújuló energiaforrásra épülő rendszer napkollektorból és napelemekből áll. A napkollektor, mint a nevéből is látszik, napenergia-gyűjtő, mellyel meleg víz állítható elő, így a bojlerek fűtése ezzel a rendszerrel megoldható. A napelem elektromos áramot indukál, 1 m2 napelemmel kb. 124 W Napenergiát hasznosító felszerelések lettek telepítve a művelődési ház és sport öltöző tetőszerkezetére.

Vágópont

A 2013-as év legnagyobb beruházása a vágópont megépítése. Május hónaptól kaptuk meg a vágópont befejezéséhez szükséges anyagi forrást. Szeptember végéig nemcsak ezt a nagy értékű beruházást fejezzük be, de a mellette megépülő hizlaldát is.

 

PLÉBÁNIAHIVATAL ÚJ FUNKCIÓVAL

Ahhoz, hogy egy projekt megvalósuljon, több éves előkészítő munka, ötletelés, útkeresés szükséges. Kitartó munkánknak köszönhetően újabb nagy sikerű eredményről számolhatok be. 

A falu összképét meghatározza épületeinek állaga, kinézete. Uradalmi központként számos értéket örököltünk, de mellette gondot jelent az épületek, az ingatlanok megőrzése, felújítása, hasznosítása. A mozsgói plébánia hivatal épülete már régóta üresen állt, az állaga azóta folyamatosan romlott. Mivel a falu központi helyén helyezkedik el, különösen fontos, hogy milyen esztétikai élményt nyújt.

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2014. március hónapban – többszöri egyeztetés után – Mozsgó Község Önkormányzata megvásárolta a Pécsi Egyházmegyétől a plébánia hivatal épületét a hozzá tartozó kerttel, földterülettel együtt 4.000.000 Ft értékben, önerőből.

Szeretnénk megőrizni régi, patinás formáját, keressük a lehetőségeket az új funkcióra, a pénzügyi forrásokra.

Egy nagy volumenű pályázatnak köszönhetően az épület egy részét hasznosítani fogjuk, élettel töltjük meg. Kisgyerekek részére – 0-3 éves kor – családi napközit működtetünk. Az új funkció nem áll messze a hit szemléletétől, hiszen a kicsikkel való foglalkozás szintén a gondoskodásról, az egymásra való odafigyelésről, a segítésről szól. Családi napközit már működtettünk két éven keresztül, melynek pozitív volt a megítélése. Más struktúrában, de visszatér ez a működési forma.  A gondozás, felügyelet mellett ingyenesen biztosítjuk az étkeztetést is. Várjuk a gyerekeket. A részletekről később fogjuk tájékoztatni Önöket!

A pályázati összegből kell használhatóvá tennünk a családi napközi részét képező foglalkoztató szobákat, vizesblokkot, fűtési rendszert.  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük régi külsejét, miközben belül modern, minden igényt kielégítő házat kívánunk kialakítani. 

Kovács Zsolt

polgármester

A mezőgazdasági programról

A mezőgazdasági program alapvető eszközét a - termőföldeket - a termelési évhez képest későn, csak áprilisban kaptuk vissza a Nemzeti Földalapkezelő Kht-től, ingyenes vagyonkezelésbe, így a tényleges termelés ezután kezdődhetett. A saját, eddigiekben is bérelt és használt területeinken a munkálatok folyamatosak voltak.

A szántóföldi növénytermesztés gabona, takarmány gabona fajták termesztésével kezdődött. A késői időpont végett tavaszi árpát és zabot vetettünk 4 hektáron. Sajnos a talaj alacsony tápanyagtartalma, a késői vetés és az esős időjárás miatti megkésett agrotechnikai munkálatok miatt a termésmennyiség nem éppen az elvárásainknak megfelelően alakult.

A betakarított terményeket az állatok takarmányozásához használtuk fel. A szalmát báláztattuk és betároltuk az almozáshoz, valamint a következő évi kakasfesztiválon dekorációként fogjuk használni.

A betakarítások után időben tudtuk megalapozni a következő évi termelést. A gyommentesítés után mag ágyelőkészítés és megfelelő idejű vetés elvégzésével várjuk a következő termelési évet. A termés biztonsága érdekében a vadvédelmi berendezéseket is beüzemeltük, kerítést és villanypásztort építettünk több földterületünk köré, hogy a vadkárok miatti terméskiesést minimálisra csökkentsük. Mindezzel a következő év takarmány ellátását fogjuk megoldani, az épülő sertés ólaink benépesítése után.

    

Szántóföldi méretekre kívánjuk a gyógynövénytermesztést is kibővíteni. A zsálya területet 3 hektárra, valamint 1 ha citromfüvet vetettünk, és 0,5 ha levendulát palántáztunk ki. A gondos munkálatok ellenére nem volt megfelelő a kelés, ezért meg kell ismételni. A zsálya területeinken nagy biztonsággal termelhető gyógynövény, a már meglévő területünk jelentős árbevételhez juttatta az önkormányzatot. A területek megnövelésével a bevételeink gyarapodását érjük el. Ugyanez mondható el a másik két gyógynövényről, a citromfűről és a mór mályváról is. Mindkettő kiválóan alkalmas a közmunka program keretén belüli bevételek növelésére.

A levendula ültetvény jövőbeni jövedelem forrásává fog válni, hiszen 3-5 év míg eléri a termelési maximumot.

Az idei évben a zöldség termesztést is szántóföldi méretekre növeltük. Az eddigi kisparcellák helyett 0,5ha zöldségfélét, 0,5 ha babot, 1 ha hagymát, 1,5 ha burgonyát, 1 ha sárgarépát, 0,5 ha céklát, 1 ha sütőtököt vetettünk.

      

A termesztési terület növelését az épülő feldolgozó részleg ellátása is szükségessé tette.

Olyan biztonsággal termelhető növényeket választottunk, amelyek lé nyerésére és szárítmányok előállítására is alkalmasak.

A tavalyi évben jó terméseredményt produkáló hagyma most is kimagasló minőséget és mennyiséget termett.

Az iskolai konyhát két hónapig elláttuk és a lakosság betárolási igényeit kielégítettük. Mivel a hagyma ilyen biztonsággal termeszthető, ezért a következő években nagyobb területen kívánunk foglalkozni vele.

A sütőtököt magtermesztésen kívül lé feldolgozónkban hasznosítjuk, a lényerés melléktermékét takarmány-kiegészítésre használjuk, a magokat továbbtermesztésre értékesítjük. A céklát, sárgarépát, zöldséget betároltuk zöldség lényerésre valamint konyhai feldolgozásra hasznosítjuk.

További fűszer- és zöldségnövények termesztését is bevezetjük, hogy az iskolai konyhát minél jobban el tudjuk látni alapanyaggal.

Termékeinket is bővíteni kívánjuk, hogy a jövedelmezőségét növeljük programunknak.

 

Ebben az évben a gyümölcsös fajtakínálatát is bővítettük. A meggyet kiegészítettük cseresznyével, szilvával, kajszival, barackkal, almával és körtével. Érési sorokat ültettünk, hogy a gyümölcsellátásunk mind az üzem, mind az iskola és óvoda számára folyamatos lehessen.

A gazdálkodás teljeskörűsége végett két irányba fejlesztjük a munkaterületeket, primőr termelés és palántanevelés céljára fóliasátrakat kívánunk építeni. A tápanyag utánpótlást saját komposzt előállításával kívánjuk megoldani.

Kovács Zsolt

polgármester

Új autóbusz  Mozsgó község lakói részére

 

Újabb eredményről számolhatok be. Polgármesterként elsődleges feladataim között szerepelt falubusz beszerzése. Ez sikerült is beiktatásom első évében. A kilenc személyes kisbuszunk kihasználtsága azóta is maximális. Felmerült az igény egy nagyobb, több személy szállítására alkalmas buszra. Október 4-én nemcsak az idősek napját ünnepelhettük, ezen a napon érkezett meg a 28 személy utaztatására alkalmas autóbusz. Úgy gondolom képviselő társaimmal jól döntöttünk, hiszen folyamatos a kihasználtsága. Reggelente és a délutáni órákban iskolabuszként funkcionál. Az iskolán kívül bármely szervezet, intézmény igénybe veheti. 

Vágópont kialakítása

Nagy értékű beruházás elkezdéséről számolhatok be. A Mátyás király utca végén a Vásártéren fog megépülni a Mozsgói Sertés Vágópont. A vágópont célja, hogy az általunk hizlalt sertésekből az iskola és óvoda számára saját vágású húsárut kínálhassunk.

Labdafogó háló

A futball rajongók és focisták örömére kihelyezték a labdafogó hálók vázát a kapuk mögé. A tavaszi szezon már a megújult pályán indulhat.

Mederlapozás

Bár a képen még a munkafolyamatot rögzítettük, de elkészült a Pozsonyi utcában is a vízelvezető árok.

Következik a Zrínyi utca.

 

A dughagyma utolsó gyommentesítése a felszedés előtt július elején.

 

Folyamatosan szedik a babot, és kifejtés után az iskola konyhájára szállítják.  

Végéhez közeledik a Batthyány utcában lévő árok burkolása, már jól látszik a Mozsgó tábla. 

A szociális gondozók segédkeznek a háztartási munkákban: ablakot tisztítanak és takarítanak.

A centrum felújított épületszárnyán a tetőt újralécezték és új cserép került rá. 

Az önkormányzat udvarán lévő góré is új cserépfedést kapott. 

Az óvoda fűtését korszerűsítették, új kazánházat építettek és felszerelték a radiátorokat. 

Az óvodai szünetben tisztasági festés történt a mosdókban és az öltözőkben.

Az ovisok bútorait is újjá varázsolták, csiszolták, festették.

A Start munkaprogramban dolgozó anyukák óvodás gyermekeinek felügyeletét a Biztos Kezdet Gyermekházban biztosítottuk. 

Az óvodás és az iskolás gyerekek játszanak a felújított sportöltözőben, és hűsölnek a sportpályán.

 

 Készül a szabadtéri rendezvények helyszíne

A rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében újabb fejlesztések történtek 2013 májusában a sportpályán.

Ennek köszönhetően az öltöző épületét kibővítettük, ezáltal vendégek fogadására is alkalmassá vált. Új nyílászárók és vizes blokkok kerültek kialakításra. Az épület kívül és belül is új színt kapott. Az öltöző bővítése még nem ért véget, további tervek és ötletek várnak megvalósításra.

Újabb pavilon épült a meglévő mellé. Az árusítóknak nem kell a sajátjukat használni. Egységes designt kívánunk teremteni, további kiszolgáló standokat építünk. A centrumban felújított épület külső, belső vakolása befejeződött. Az új nyílászárók érkezését várják a szakemberek. 

  

A színpad elhelyezésénél figyelembe vettük az eddigi tapasztalatainkat, olyan helyet jelöltünk ki, mely minden program közönségének megfelelő. Pályázati forrásból kívánjuk a színpad fedését, a világítástechnikát kialakítani.

Elkészültek a mederlapozáshoz a burkolólapok. Amint a csapadékvíz kiszárad, burkolásra kerül a Batthyány út további része.

 

A tavaszi születésű malacok leválasztásra kerültek.

  

A nagy érdeklődés végett folyamatosan szállítjuk a megrendelt kalodás tűzifát.

Május elején betakarítottuk a zsályát, és az átvevőhöz szállítottuk. 

A Virágos Mozsgóért program részeként a tavaszi hagymás növények helyére egynyári virágok kerültek kiültetésre. 

A szeszélyes időjárás végett a gyógynövény ültetvény ápolási munkái később kezdődhettek meg. Kitartó munkával elértük, hogy a terület gyommentessé vált, és az átültetés is befejeződött.

A Nemzeti Földalapkezelőtől visszakapott földterületeken dughagyma és fokhagyma került ültetésre, valamint burgonya, sárgarépa, zöldség, cékla, sütőtök, bab kerül vetésre és ültetésre.

 

A szociális földprogram keretén belül kialakításra került a kecskehodály. A hozzá tartozó kifutó terület és legelő bekerítésre került.

A méhcsaládok számát megduplázzuk, az eddigi 25 helyett 50 család lesz. Ezért újabb kaptárak készülnek a faüzemben.

A betonüzemben naponta 168 db betonlapot készítenek. Ebben a hónapban megkezdődik Almáskeresztúrra és Somogyhárságy községekbe a szállítás.

Az asztalos üzemben kalodát készítenek, oszlopokat fűrészelnek. Új asztalosipari gépeket szereztünk be: körfűrész, állványos fúró, gyalugép. Az oszlopok állítása folyamatos.

A szabadtéri rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében a sportpályán elkezdődött a színpad építése.

A szociális segítségnyújtók folyamatosan mérik fel az igényeket, besegítenek a napi teendők ellátásában, a kiskerti munkákban, a tavaszi nagytakarításban.

              

  

Ujra indul!

Újra elStartolunk! 2013 márciusában újra indul a Start közfoglalkoztatási program. Idén lehetőségünk adódik a tavaly elkezdett munkák folytatásához.

 

A Start 2013 közfoglalkoztatási program

keretein belül  Mozsgó község 243.736.800.- forint támogatásban részesül.

Az önkormányzat 178 embernek

fog munkát biztosítani.

A következő sorokban szeretném tájékoztatni olvasóinkat a 2013. évi Start programunk részleteiről. A tavalyi évhez képest a programelemek bővültek. Az idei évben mezőgazdasági termelést is folytatunk.

Az önkormányzat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek köszönhetően több szántóföld ingyenes haszonbérletéhez jutott hozzá.

Támogatást nyertünk a szántóterületek megmunkálásához szükséges munkagépek beszerzésére, és az állattartást szolgáló épületek felújítására. Kialakításra kerül egy 4 hektáros zöldségeskert.

Az idei évben megközelítőleg 6 hektáron termesztünk gyógynövényeket (citromfű, mórmályva, zsálya, levendula).

A projekt új elemei közé tartozik még a szociális gondozás. Építőbrigádunk segítségével felújítunk egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet, melyet a jövőben szociális gondozó helyként üzemeltetünk.

A mezőgazdasági földutak programelemben erőgép vásárlására nyertünk támogatást. A kitermelt fát deponáljuk, kalodás hasábfaként értékesítjük. A letermelt területről a tuskókat az erőgép segítségével távolítjuk el, így a földutak használhatóvá válnak. Belvízelvezetés programrészben tovább folytatódik az árokpartok kaszálása, mederalakítás, valamint mederlapozás.

Végighaladva a falun láthatjuk a tavalyi közmunkaprogram eredményét. Célunk továbbra is a hasznos munkavégzés biztosítása az emberek számára.

A faüzemben már készülnek az oszlopok, melyeket a zöldséges kerítésénél fogunk felhasználni, és a kalodás hasábfa előállítása is folyamatos.

 

Betonüzemünkben közel 170 betonkockát gyártunk naponta. Megállapodást kötöttünk Almáskeresztúr és Somogyhárságy önkormányzatokkal, hogy a számukra szükséges 6000 és 10000 db mederlapot legyártjuk.

  

Megkezdték az egyik bérlakás felújítását, a munkálatok folyamatosak.

 

 

Április 2-án újabb szaporulattal bővült a sertésállomány, 13 kismalac született.

A szociális földprogram keretein belül zöldségtermesztéssel, kecsketenyésztéssel és nyúltartással foglalkozunk.

Március hónapban megtörtént a tenyészpárok kiosztása, 12 mozsgói család kapott nyulakat.

 

 

Április 1-től indult a belvízelvezetés és a mezőgazdasági földutak karbantartása programelem, melyben 18 ember dolgozik.

 

 A szabadtartásos sertéstelep kifutóját és a kecskeakol helyét kitisztították.

 

Pályázati pénzből az öltözőket bővítik, kialakíttak egy 40 m2 alapterületű közösségi teret, beépítésre kerül az előtér és új vizes blokkot építenek.

  

  
 

A faüzemben új munkaterületeket alakítanak ki. A felső szinten pedig az irodákat újítják fel.

 

  
 

Újabb önkormányzati lakás felújítása kezdődött meg a centrumban: nyílászárók cseréje, szigetelés, villamoshálózat felújítása.

 

  
 

Az időjárási viszonyok miatt a focimeccsek nem maradhatnak el, ezért a pályát alkalmassá tettük a március 30-i bajnoki mérkőzés lebonyolítására.

 

    
 

 

"Ipari park"

Önkormányzati tulajdonba került 2012. április 25-én a Szigetfa Kft. épülete, a 1110 m2 alapterületű „Ipari Park” telephelye.

 

Zöldség-, gyümölcslékészítő üzem

A Szigetvíz Kft. a régi vízműtelep kezelési jogát visszaadta az önkormányzat számára. Az épületet rendbe tettük és a következő évi Start-munkaprogram keretében zöldség-, gyümölcslékészítő üzemmé fogjuk átalakítani. A lé feldolgozást a zöldségesben megtermelt céklából, sárgarépából, sütőtökből fogjuk kezdeni, valamint a termőre forduló meggyet dolgozzuk fel. Az épület körül lévő területre gyümölcsöst telepítünk, kajszit, almát, körtét valamint a vállalt nyárfaültetés is itt fog történni.

 

Virágos Mozsgó

Mozsgó Baranya egyik legszebb települése virágos utcáival, csodás természeti környezetével. Az itt élők lelkiismeretes munkájának köszönhetően falunk tiszta, rendezett. Büszkék vagyunk arra, hogy a község lakói magukénak érzik ezt a csodálatos dél-zselici falut.

Az ide látogatók számára közösségünk összetartozásáról, pozitív életszemléletéről egy tükröt mutat, és jó példával jár mások előtt. Számtalan tarka virággal tereink mosolyt csalnak az emberek arcára. Természeti adottságaink idecsalogatják a pihenni vágyó turistákat, akiknek meghitt, nyugodt időtöltésben lesz részük. Látogasson el hozzánk és győződjön meg róla.

 

Gazdálkodó-vállalkozó Mozsgó

Állatok

Mint már beszámoltunk róla, a nyúltartás mellett disznókat is nevelünk. A két göbe közül az egyik, melyet a dolgozók Zsuzsinak neveztek el, 11 db kismalacot ellett. A kicsik épek, egészségesek, háromhetesek.

Gyümölcsös

A temető alatti Vásártéren található a község gyümölcsöse. Olyan körte- és meggyfák lettek telepítve, melyek gyorsan termőre fordulnak.

Biozöldségek és gyógynövények

A nyári száraz időjárási körülmények ellenére a zsályatermés a vártnál magasabb hozamot produkált, két autót töltöttünk meg.

Fáradságos munkával nagy mennyiségű aranyvesszőt gyűjtöttünk, 80 q feletti mennyiséget adtunk le a gyógynövény felvásárló cégnek.

A zöldségnövények esetében nagy szerepe van a növénytársításnak. A vetegetés során ezt figyelembe vették. Vetettünk sárgarépát dughagymával váltakozó sorban, céklát, burgonyát ültettünk fűszernövényekkel. A paradicsomot helyre vetettük, a karalábéval és zellerrel együtt.

A gyógynövények közül mórmályvát, citromfüvet és zsályát vetettünk.

A mezőgazdasági munkákat folyamatosan végezni kell. Május és június hónapban leesett csapadéktól szépen fejlődnek a zöldségnövények.

Az orvosi zsálya gyomtalanítása után került sor a palántázásra. A zsálya évelő növény, ezért a megfelelő életteret biztosítani kell a számára.

A mórmályva gyógynövénynek a virágját szedik és szárítás után kerül értékesítésre.

Betakarításra került a zöldségesből a hagyma, a korai burgonya, sárgarépa, zöldség, a cékla. A gondos ápolásnak köszönhetően kiemelkedő a hagyma terméseredménye. Az iskola konyhájára szállítottuk a jó minőségű termés egy részét, a többit betároltuk.

Nyulászat

A község magyar óriás nyúl tenyészetében 13 anyaállat és 2 bak került elhelyezésre. Évente 4-5 alkalommal várható szaporulat.

 

Méhészet

A méhészet utolsó pörgetéséből származó hársméz csomagolása folyik a mézkonyhában, melynek engedélyeztetése folyamatban van. A csomagolt mézet a hétvégi vásárban lehet megvásárolni.

 

A Vásártéren található a méhészet. A méhek mellé lett elültetve 1 ha területen az orvosi hárs.
2012 májusában 25 méhcsalád lett elhelyezve a 25 kaptárba. A méhészet mellett a méhek örömére orvosi hárs csemetéket ültettünk. A felnövekvő 1000 fa néhány év múlva minőségi virágpor legelőt biztosít a méhek számára.

 

Fakitermelés

Az erdőnek hűlt helye…

…az iskolában viszont jó meleg lesz.

Ebben a nagy hőségben már a téli hidegre is kell gondolnunk. A Fáfából kitermelt fát az iskola, az óvoda, és a közintézmények fűtésére fogjuk felhasználni.

 

Építőbrigád

Pályázati összegből kicseréltettük a cserepet a polgármesteri hivatal tetőszerkezetén, valamint az összes nyílászárót. Ez a változás nem csak esztétikai, hanem takarékossági szempontból is kedvező.

 

A szépen felújított hivatal és az új buszmegállók kellemes látványt nyújtanak mind az itt lakók, mind az ide látogatók részére.

Mindkét buszmegálló megújul. A falu arculatához méltóan fából készülnek.

A belvízelvezetési munkálatok e hónapban is tovább folytak, a kiásott árokmeder lassan teljes hosszában lefedésre kerül.

A belvízelvezetési program megvalósítását nehezíti a csapadékos időjárás. A Batthyány utcában már a polgármesteri hivatal előtti árokmedret alapozzák.

Látványosan készül az árokmeder.

A festést követően a műanyag székek helyett elegáns, párnázott székeket szereztünk be.

Az iskolakezdésre elkészült a biztonsági korlát a kultúrháznál, az akadálymentesített főbejáratnál.

A kultúrház tisztasági festése befejeződött. Kellemes környezetben kezdjük az új tanévet.

A Porovicza-patakon átvezető híd elkészült. A kakasfesztiválkor már használni is fogjuk.

A Művelődési Ház végénél lévő helyiségben került kialakításra a konditerem. Kicserélték a mennyezetét, a villanyvezetékeket, újrafestették.

Az óvoda kültéri játékai, hintái, a homokozó megújult.

A beton üzemben megkezdődött a járdalapok gyártása, amelyekkel a Batthyány utcai árok medrét lapozzuk.

Felújításra került a gémeskút a falu közepén. A körülötte legelésző állatok beszerzéséhez pályázati forrásokat keresünk.

 

Útkarbantartás, belvízelvezetés

Alsószőlőhegyen az utak melletti bozótos, erdős rész megtisztításra került.

Kitisztításra került a temetőtől a maradt-völgyi erdőig vezető árok, így a lezúduló víz nem folyik végig a Mátyás király utcán.

Jedinka-szőlőhegyre vezető út, valamint a szőlőhegyi utak feltöltése, járhatóvá tétele megtörtént.

 

Sporteszközök

A konditerem felújítása elkészült, a sporteszközök elhelyezése után örömmel használják az új termet. A mozgás mellett a beszélgetésre is lehetőség nyílik.

A fiatalok szívesen használják a konditermet. Komfortosabbá tettük, új padlószőnyeg burkolatot kapott.

 

 

EFOF, GINOP, KEHOP, KÖFOP, TOP, VP és a többiek

A tavasz nemcsak a természet újjáéledését hozta meg számunkra, erre az időszakra esik a pályázatok megjelenése.

Március hónaptol indulnak - mint már megszokhattuk - a közmunkaprogramok 250 dolgozó foglalkoztatására, 300 Millió összköltségvetéssel dol-gozunk a 2016. évben. Az idei évben is igyekszünk tartalmas munkát adni dolgozóinknak, több épületet újítunk fel és bővitjük, fejlesztjük az eddigi elkezdett munkákat.

Március hónaptól indulnak ─mint már megszokhattuk ─a közmunkaprogramok. 250 dolgozófoglalkoztatására, 300 Millióösszköltségvetéssel dolgozunk a 2016. évben. Az idei évben is igyekszünk tartalmas munkát adni dolgozóinknak, több épületet újítunk fel és bővítjük, fejlesztjük az eddig elkezdett munkákat. 

2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, melyeket folyamatosan hívnak le, és írnak ki. A tavalyi, úgymond pályázat nélküliségből, átváltottunk a pályázatok sokaságára. Új fogalmakkal, új nevekkel kell megismerkednünk, el kell igazodnunk ebben a sokszínűségben.  Terveinknek, elképzeléseinknek meg kell találni a megfelelő forrást. 

Hogyan lesz a tervekből megvalósítás? Amikor beszámolunk egy-egy pályázati sikerről, nem közöljük az ahhoz vezető hosszú, göröngyös utat. Hiába van a tarsolyunkban már évek óta egy jó elképzelés, a megfelelőt nehéz ehhez hozzáigazítani, mindig meg kell felelni a feltételeknek. Ehhez a munkához segítségünkre vannak a pályázatírók, pályázatíró cégek. Mivel ismerik a pályázatokhoz való hozzáállásomat, több cég is felkeresett már az ajánlataival. Hogy kit választok? Inkább azt mondanám, hogy azt már biztosan tudom, kit nem. Ahogyan a mesteremberek, szakik közül is el kell tudni egy családnak dönteni kiben bízhat, ki végez lelkiismeretes, precíz munkát – hát ezt is így kell elképzelni.  

Persze az is úgy él a fejekben, hogy a pályázatíró mindent megold. Ezek a cégek csak a kezünket vezetik, „megfejtik” a szakszöveget, számunkra érthetővé teszik. De a munka dandár része ránk marad. És itt már kötelezően többes számot használok, hiszen az engedélyek, a kötelező mellékletek, a költségvetés stb. elkészítése az önkormányzati apparátus munkáját dicséri.

2016. évben két épület ─kápolna, jegyzőlakás ─külső felújítására, energiahatékonyság fokozására adunk be 50-50 Milliós Vidékfejlesztési Program-os pályázatot. A felújítási terveket az építészek már készítik, a fenntarthatósági terv, a megújuló energiák hasznosításának terve, a mellékletek elkészítése folyamatban van, a beadás határideje március hónap. 

                         

Eredeti terv, 1905

Május hónaptól írják ki a LEADER pályázatokat, melyek kis értékű beszerzésekre, rendezvények lebonyolítására nyújtanak ismételten lehetőséget.

Indulunk a TOP mozaiknevű pályázatokon is, melyből kilátót, ill. a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök kiépítését célozzuk meg.

Családok és az ifjúság célcsoportok közösséggé formálásához az EFOP-os pályázatok állnak rendelkezésünkre.

Távlati céljaink között továbbra is szerepel a szennyvíz-elvezetés megoldása.

A leírtak alapján egy kis betekintést nyerhettek munkánk egy kis szeletébe, és ha nyerünk, indulhat a második forduló, a megvalósítás időszaka. Remélem lesz alkalmunk erről is beszámolni.

 

 

 

´border=

´Mint m/p´

´Mozsg337 src=

SFP mozsgo 1516 SFP jóváhagyó határozat
PAIZS EMLÉKTORNA   2015.07.26 (vasárnap) Szentlászló - Mozsgó 0-9 GÓLLÖVŐK: Horváth Benjamin (3), Szarvas Bence (2), Simonics Dávid (2), Harmuth István, Kiss Máté 2015.08.02 (vasárnap) Kishárságy - Mozsgó 1-3 GÓLLÖVŐK:...
Mozsgó csapata már örömmámorba úszik, mert az évad BAJNOKAI lettek. Ugyan még az utolsó mérkőzést vissza van, de a 2. helyezett Magyarhertelend csapatát négy ponttal megelőzve, az első helyet már senki nem veheti el tőlünk. Köszönet...
image
A Megye IV. Labdarúgó Bajnokság 2012/2013. szezonban Mozsgó csapata 3. helyezést ért el. A tavaszi fordulót veretlenül zárták, minden mérkőzést megnyertek, az első és második helyről csak néhány ponttal maradtak le. Tavaszra ö...
  Mozsgó - Szentlőrinc : 2 - 0  Góllövők: Horváth Benjamin  Lengyeltóti Tamás Szép volt Fiúk! Hajrá Mozsgó!
Vereség nélkül jutottak eddig tovább labdarúgóink. A három osztállyal feljebb lévő Siklós csapatát látta vendégül Mozsgó.  A végeredmény Mozsgó - Siklós 1 : 5 lett, ennek ellenére gratulálunk a mozsg...

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat