Világháborús emlékmű

VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ A HŐSÖK TERÉN

 
A község minden évben ünnepélyes keretek között rója le tiszteletét a hősi halottak előtt. 
 
1934. október 7-én avatták fel Mozsgón a  hősi emlékművet és az országzászlót a templom melletti téren.
 
Az emlékművet Heinrich Ferenc vikárius és Kozáry György Mozsgó plébánosa áldotta meg, az ünnepi beszédet dr. Perczel György bonyhádi főszolgabíró mondta. A hivatalos átadásról az MTI is tudósított.
 
Az emlékmű egyszerű emlékoszlop zászlórúddal, egyben második világháborús emlékmű is. 43 első világháborús, és  25  második világháborúban hősi halált halt katona nevét olvashatjuk. A második világháborúban elesettek névsorát
1990. november 4-én helyezték el az emlékművön.
 
Az eredeti, 1934-ben elhelyezett zászló a Magyar Nemzeti Múzeumba került, ott lehet megtekinteni. Mérete 206x135 cm.
 
2018. évben Mozsgó Önkormányzat felújíttatta, mivel a nyolcvannégy évvel ezelőtt épült építmény süllyedni kezdett.
Építésekor az alapozásnál még nem vasbetont használtak, az építmény téglákon állt. A lábazatot nem töltötték ki, a belseje üreges volt. Ugyan a 90-es években, amikor felkerültek rá a II. világháborús hősök nevei, megtörtént az emlékmű tisztítása, állagmegóvása, de állapota  azóta is sokat romlott. Az emlékmű süllyedni kezdett, az alapozás, lábazat megrokkant, töredezetté vált.
 
Az önkormányzat 800.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól a felújításra. A munkálatokat helyi vállalkozó, Orbán Ferenc végezte el. A talapzatot megerősítették, vasbeton alapot kapott. A fehér márványtáblák helyett, melyeken az I. és II. világháborús hősök nevei szerepelnek a tartósabb impala gránitból újak készültek. Az emlékmű felszíne töredezett volt, ezt csiszolással javították ki.
 
Az I. világháborús hősök emlékére
 
Felirata: „1914-1918 VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA MOZSGÓ KÖZSÉG HÁLÁS KÖZÖNSÉGE”
 

Elesettek névsora:

BAUER JÓZSEF
FARKAS FERENCZ
FARKAS JÓZSEF
FARKAS MIHÁLY
FEKETE FERENCZ
FÜLÖP ISTVÁN
GÖNCZ ISTVÁN
GÖNCZ FERENCZ
GYURKÓ FERENCZ
GYALA JÁNOS
HORVÁTH JÁNOS
HORVÁTH JÁNOS
HORVÁTH FERENCZ
HEGEDÜS JÁNOS
ILLÉSHÁZI ISTVÁN
KISS JÓZSEF
KUPI JÓZSEF
KUPI JÁNOS
KISMESTER JÓZSEF
KÖVESI JÓZSEF
KOVÁCS JÁNOS
KÁLICZ PÁL
LAKNER JÁNOS
MÜLLER JÓZSEF
MIHÁLY GYÖRGY
MESTER JÁNOS
NAGY GYÖRGY
PERECZ JÁNOS
PÖTTENDI JÓZSEF
PÖTTENDI FERENCZ
PILTNER LAJOS
PERECZ GYULA
PAP JÓZSEF
PIROS JÓZSEF
PIROS VENDEL
ROSMANN JÓZSEF
SZILI JÓZSEF
SZENTPÁL GYÖRGY
SZULIMÁN MIHÁLY
TINUSZ JÓZSEF
VÁRDAI JÁNOS
VASS FERENCZ
VIRÁG ISTVÁN
 
 
Az emlékművön helyezték el a II. világháborús emléktáblát 1990. november 4-én. 
Felirata: Soha többé Háborút
 
A II. világháborúban elesettek névsora:
 
Bali János
Bali József
Balogh István
Balogh István
Bauer Imre
Bánhegyi József
Dr. Csanádi Endre
Dervári János
Egervári János
Egervári József
Farkas János
Hergovics Kálmán
Hetesi György
Jeges József
Kada Sándor
Kiss József
Kovács István
Kula István
Lang József
Nagy József
Patai József
Stadler János
Tompa István
Viseta György
Welczenbach Antal