Mozsgó Díszpolgárai

MOZSGÓ KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍM

Mozsgó község önkormányzata attól a céltól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít. (Mozsgó község Képviselőtestületének 5/1997.(IV.24.) számú rendelete)

A község díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

Mozsgó község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezen megkülönböztetett hely illeti meg.

Elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

Ezt a megtisztelő címet eddig négy köztiszteletben álló személy vehette át:

2023. évben

PUSKÁS ISTVÁNNÉ méltatás
GAJÁKNÉ PESZMEG MÁRIA méltatás
MODENSZIEDER JÁNOS méltatás
GYŐRI SÁNDOR (POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI DÍJ) méltatás
SZŐKE TIBOR (POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI DÍJ) méltatás

1997. évben

DR. HERCZEG JÓZSEF méltatás
JÁRNOVICS FERENCNÉ méltatás 

1991. évben

LENGYELTÓTI JÁNOS méltatás
PÉTERI FERENC méltatás