Kápolna

2021. augusztus
 
Felújított kápolna képekben ide kattintva megtekinthető
 
      
 

A PARKBAN LÉVŐ KÁPOLNA

 
A nagybirtokos család a kastély mellé természetes rangemelésül családi temetkezési kapolna építését vette tervbe. Mivel a kastélyt az un. Lechneri stílus jegyében építették, s ez a stílusirányzat komoly építészeti sikereket ért el, az építtendő kapolna tervezésére Lechner Ödönt kérték fel. A kapolna helyéül a parkban a tó déli partja és a parkkerítés közötti területet jelölték ki. Lechner Ödön első terve sajátos stílusjegyeivel díszített, magas, majdnem csúcsban végződő kupolaszerű építményt mutat. Ebben az időben épül nemcsak Pécs, de országosan is művészi értékűvé vált pécsi négytornyú, román stílusú székesegyháza. Terve - Fridrich van Schmidt neves osztrák építész restaurátor. A család benső barátságban van Troll József pécsi nagypréposttal. A székesegyház építési vezetője Kirstein Ágoston, a tervező ugyancsak bécsi tanítványa. Az 1891-ben felszentelt székesegyház építészeti szépségeinek hatására és Troll József nagyprépost hatására a család Kirstein Ágostont bízza meg a családi temetkezési kapolna újabb tervének az elkészítésére. A régi román kori templomok hangulatát idéző kápolna Kirstein Ágoston tervei szerint 1906-ban készül el a parkban kijelölt helyen. Az építmény nemes márvány anyaga, carrarai márvány síremléke, oltára, oszlopai, bronz kapuja, faanyagának és falfestményének valódi aranya, a szentély felett oszlopokon függő harangja, a kupola alatt szabadon álló szarkofágok értékes és érdekes
építménnyel gazdagították, a baranyai Zselicnek pedig egyedüli építészeti létesítményével gyarapították a több, mint 200 éves alapítású parkot. Teteje beomlott, festményei letöredeztek, oszlopai ledőltek,
ólomkeretes ablakait kitörték. Vadszőlő, borostyán takarta falai még így is érdeklődést keltenek a park mellett elhaladókban.
 
    
 

A régi kastélyok jellegzetes építménye a kápolna családi kriptával. A tervezéssel újra Lechner Ödönt bízták meg, de a család az új építészeti stílust követve az egyszerűségre törekedett. Ekkor készült el az újjáalakított pécsi székesegyház is. Az építési és tervezési munkákban ott nagy szerepet kapott Kirstein Ágoston bécsi építész. Troll József pécsi nagyprépost befolyására a család az osztrák építészt bízta meg a családi kápolna tervezésével. 1906. évben készült el a román stílusú épület nemes anyagú (márvány) oszlopaival, bronz kapujával, ónkarikás üvegablakaival, belső kiképzésében még így – mai romos állapotában is – a környék legszebb építészeti emlékei közé tartozik. A kápolna carrarai márvány oltára 1969-ben a mozsgói templomba került.

 
 
A sírkápolnában lévő sírokat 1982-ben áttelepítették a községi  temetőbe.
 
A harangja 1998 óta a temetőben áll.
 
2015-ben a Biedermann-kápolna Mozsgó Község Önkormányzatának tulajdonába került.
2020. július 30-án az építkezési vállalkozó megkezdete a kápolna felújítását. A beruházás összértéke megközelíti az 50 millió forintot. Az önkormányzatnak 15 millió forint önrészt kell hozzátennie. A tervek szerint a kupola tér és előtere összenyitásával, kamarai koncertek, kiállítások, házasságkötések és egyéb ide illő rendezvény céljára alkalmas belső teret és parkosított környezet kerül kialakításra. Az épület elektromos ellátást és hőszivattyús padlófűtést kap. A falak felújítására kerülnek, a tetőszerkezet és az előtér mennyezete újonnan fog elkészülni.
 
      

 

2020.08.03.
2020.10.02.
2020.10.08.
2020.11.01.
2020.11.21.
2020.11.28.
2021.01.26.