Kápolna

A parkban lévő kápolna

 
A nagybirtokos család a kastély mellé természetes rangemelésül 
családi temetkezési kapolna építését vette tervbe. Mivel a kastélyt
az un. Lechneri stílus jegyében építették, s ez a stílusirányzat
komoly építészeti sikereket ért el, az építtendő kapolna
tervezésére Lechner Ödönt kérték fel.
A kapolna helyéül a parkban a tó déli partja és a parkkerítés közötti
területet jelölték ki. Lechner Ödön első terve sajátos stílusjegyeivel
díszített, magas, majdnem csúcsban végződő kupolaszerű
építményt mutat. Ebben az időben épül nemcsak Pécs,
de országosan is művészi értékűvé vált pécsi négytornyú,
román stílusú székesegyháza. Terve - Fridrich van Schmidt
neves osztrák építész restaurátor. A család benső barátságban
van Troll József pécsi nagypréposttal. A székesegyház építési
vezetője Kirstein Ágoston, a tervező ugyancsak bécsi tanítványa.
Az 1891-ben felszentelt székesegyház építészeti szépségeinek
hatására és Troll József nagyprépost hatására a család
Kirstein Ágostont bízza meg a családi temetkezési
kapolna újabb tervének az elkészítésére. A régi román
kori templomok hangulatát idéző kápolna Kirstein Ágoston tervei
szerint 1906-ban készül el a parkban kijelölt helyen.
Az építmény nemes márvány anyaga, carrarai márvány síremléke,
oltára, oszlopai, bronz kapuja, faanyagának és falfestményének
valódi aranya, a szentély felett oszlopokon függő harangja, a
kupola alatt szabadon álló szarkofágok értékes és érdekes
építménnyel gazdagították, a baranyai Zselicnek pedig egyedüli
építészeti létesítményével gyarapították a több,
mint 200 éves alapítású parkot.
Teteje beomlott, festményei letöredeztek, oszlopai ledőltek,
ólomkeretes ablakait kitörték. Vadszőlő, borostyán takarta falai
még így is érdeklődést keltenek a park mellett elhaladókban.

 

 
 
 
A régi kastélyok jellegzetes építménye a kápolna családi
kriptával. A tervezéssel újra Lechner Ödönt bízták meg, de
a család az új építészeti stílust követve az egyszerűségre
törekedett. Ekkor készült el az újjáalakított pécsi székesegyház is. Az építési és tervezési munkákban ott nagy szerepet kapott Kirstein Ágoston bécsi építész. Troll József pécsi nagyprépost befolyására a család az osztrák építészt bízta meg a családi kápolna tervezésével.
1906. évben készült el a román stílusú épület nemes
anyagú (márvány) oszlopaival, bronz kapujával, ónkarikás
üvegablakaival, belső kiképzésében még így – mai romos
állapotában is – a környék legszebb építészeti emlékei közé tartozik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kápolna carrarai márvány oltára 1969-ben a mozsgói
templomba került.
 
A sírkápolnában lévő sírokat 1982-ben áttelepítették a községi  temetőbe.
 
A harangja 1998 óta a temetőben áll.
 
 

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat