MOZSGÓT ALSÓHEGGYEL ÖSSZEKÖTŐ ÚTRÓL TÉNYSZERŰEN

MOZSGÓT ALSÓHEGGYEL ÖSSZEKÖTŐ ÚTRÓL TÉNYSZERŰEN
(Válasz Hadházy Ákos képviselő úr bejegyzésére)

1. Mozsgó község és Alsóhegy között 1,5 km hosszú földút volt. A földút nem volt mindig járható, ezért a lakosságnak és az óvodásoknak, iskolásoknak rossz idő esetén – Szigetvár érintésével – , 10 kilométeres kerülővel lehetett lejutni az anyatelepülésre.
2. 2017. évben Mozsgó Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra pályázatot nyújtott be. Pályázni maximum 100.000.000.- forint összegre lehetett.
3. At aszfaltos út megtervezése során az önkormányzat szembesült azzal a ténnyel, hogy ekkora összegből csak 5 tonna teherbírású utat lehet építeni. Felkerestük a helyi nagygazdákat és cégeket abból a célból, hogy nagyobb teherbírású út készüljön el, de sajnos anyagilag nem tudtak hozzájárulni tervünkhöz.
4. Mozsgó Képviselő-testülete ezért úgy döntött, hogy az itt élők érdekeit helyezi előtérbe, és megépíti számukra a kisebb teherbírású utat.
5. A pályázatban vállalt, a támogatói okiratban szereplő paraméterek alapján építtettük meg az utat.
6. Elkészülte után (mivel max. 5 tonna teherbírású út készült el a tervek alapján) elláttuk súlykorlátozó táblákkal, hogy megvédjük az utat. Sajnos azzal szembesültünk, hogy a tábláknak nincs visszatartó ereje, ezért olyan kaput építettünk, melyen a nagyobb teherbírású járművek nem tudnak áthaladni.

Szeretném a konklúziót levonni: Az utat 2020. óta használják az itt élők és az utat igénybe vevők. 
Nagy büszkeséggel tölt el engem és a testületet, hogy az út megépülhetett, hogy részesei lehettünk a megvalósításnak. Egy 100 éve fennálló problémát szüntettünk meg, a falu lakóinak igényeire találtunk megoldást. Úgy gondoljuk, hogy a köz javát szolgáltuk ezzel:
1500 méter hosszan, 3 méter szélesen (a végein 4 méter) aszfaltozott út készült el. Plusz teljes hosszában kikövezett vízelvezető árok épült SZÁZMILLIÓ FORINT pályázati támogatásból. Merem állítani, hogy senki nem tudta volna ezt olcsóbban megépíteni. Sőt, felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy a költségvetes 2017-ben az akkori árakon készült el, mely „köszönő viszonyban” sincs a 2020-as árakkal.

(Mellékeljük a 444 baloldali hirportál válaszát is képviselő úr felvetésére:
Hadházy szerint azért raktak ki magasságkorlátozó táblát a mozsgói mezőgazdasági útra, hogy a traktorok ne menjenek rá, a polgármester szerint nem is ezzel a céllal épült (444.hu))

Kovács Zsolt Vilmos polgármester,
Módenszieder János alpolgármester,
Megyeri Kázmérné, Hamrák Tünde és Matus Attila képviselők