Ezüsthárs tanösvény

A MEFA Rt. Szigetvári Erdészete és a Mozsgói Polgármesteri Hivatal együttműködése keretében 2001-ben felújításra került a mozsgói Szentkút-forrás. A forrás a falu közvetlen szomszédságában található, az ott élők mindennapjaiban fontos szerepet tölt be. A mellette elhaladó út vezet a közeli Szőlőhegyre, és amíg lehetett, itt töltötték meg az emberek ivóvizes edényeiket. Itt található a település sportpályája, ahol rendszeresen sportmérkőzések zajlanak. A helyi iskolából és óvodából idejárnak a gyerekek sportfoglalkozásra, illetve szabadidejükben játszani.

A sikeres együttműködés hatására megkereste az erdészetet a Mozsgói Általános Iskola képviselője azzal kéréssel, hogy segítsenek egy tanösvény kialakításában, amely a fent leírt forrástól indul és mintegy 6 km hosszan fut Almáskeresztúr községhatárig.

Zselic Erdőgazdasági Táj

A tájegység neve valószínűleg szláv eredetű, a zselud, zselod – makk szóból ered, ugyanis a Zselic erdei ősidőktől fogva a makkoltató sertéstenyésztés területei voltak.

A Dél-Dunántúl egyik legszebb, erdőben bővelkedő tájegysége a Kapos - völgyétől a Mecsekig húzódó Zselic. A táj jellegzetes dunántúli dombvidék, a felszíne erősen tagolt, mély völgyek, meredek domboldalak váltakoznak. Tengerszint feletti magassága 140-300 m. Éghajlata mérsékelten meleg, télen enyhe, eléggé csapadékos, szubmediterrán klímahatás a jellemző. Leggyakrabban előforduló talajféleségek az erdészeti talajosztályozás szerint a barna erdőtalajok csoportjába tartoznak.Az erdőgazdasági táj jellemzője, hogy úgyszólván minden hazai fafaj őshonos, egyedül a nyír ritka.A florisztikai megfigyelések során a teljesség igénye nélkül az alábbi tájspecifikus növényfajokkal találkozhat az érdeklődő: illatos hunyor, kisvirágú hunyor, szúrós-, lónyelvű csodabogyó, pirítógyökér, törökszegfű, vadciklámen, kakasmandikó, stb..

Geológiai viszonyok

A Zselic a pécsi Mecsek északi lejtőjéhez támaszkodó fiatal harmadkori rétegekből felépített pannonkori dombvidék. Az alacsonyabb hegyhátakat lösz borítja, a magasabb részeken maguk a pannon rétegek alkotják a felszínt. A Zselic északi lábánál a Kapos völgyében a lösz helyét sok helyen negyedkori (diluviális) durva homok foglalja el, amely néhol sajátságos barázdált dombokat alkot. A lösz tájak jellegzetes meredek falú vízmosásaitól ennek a szakasznak lankás, barázdált oldalú mellékvölgyei szembeszökően elütnek. A Zselic belsejében a pannon rétegek között itt - ott (Béc, Hárságy, Gálosfa) homokkőpadok akadnak.
A Zselicben a löszmorfológia számos eróziós formája alakult ki, és tette változatossá a felszíni viszonyokat. A széles dombhátakat és a lankás oldalakat meredek falú mély eróziós völgyek rendszerei hálózzák be, melyek a kelet - nyugat irányú vízválasztókról észak - dél irányba lefutó széles fővölgyekbe torkollanak.

 K edves Természetjáró!
Sok szeretettel köszöntjük az Ezüsthárs Tanösvényen.

A nyomvonal megközelítőleg K-NY-i irányú. Jelentős részben a domblábak magasságában fut. Így lehetőség nyílik a meredek lejtésű (szárazabb), a lankásabb (üdébb) oldalak, valamint a vízben gazdagabb völgyek természeti értékeinek, jellemzőinek megfigyelésére.
Az Önre váró 6,2 km megtétele során találkozik a Zselicre jellemző növény és állatvilág jelentős részével. A legfontosabb erdőalkotó fafajokat információs táblákon (helyüket a nyomvonalról készült térképen jelöltük) mutatjuk be. A lágyszárú- és cserjeszint, valamint az állatvilág fajgazdagságára egy rövid felsorolással hívjuk fel az érdeklődők figyelmét.
Kellemes sétát és kikapcsolódást kívánnak Önnek a MEFA Rt. Szigetvári Erdészetének dolgozói!

Tisztelettel:
Sajgó Ferenc
erdészeti igazgató

 

A természetbarát tízparancsolatja

Az erdőben dolgozó közlekedő hatalmas gépek, a világot elöntő műanyagáradat, a keletkezett egyéb hulladékok következtében a természet károsítása most még fokozottabb.

1. Hagyd meg minden állatnak és növénynek a szabad természetben való életet. Ne csinálj felesleges növény-, lepke-, bogár- és hasonló gyűjteményt. Ha komolyan óhajtasz ilyennel foglalkozni, úgy gyűjts csak igazi szakemberek és természetbarátok felügyelete és útmutatása mellett és legyél kevéssel megelégedett.

2. Hagyd a ritka növényeket, állatokat, ásványokat stb. helyükön; gondold meg, hogy embertársaid is óhajtanak ezek szépségének gyönyörködni és hogy a te kötelességed is a természeti szépségeknek fenntartása és megóvása.

3. Ne húzd ki a növényeket gyökerestül és ne szakítsd le a fáknak a bokroknak ágait. Ha szükségelsz ágakat, úgy vágd le azokat éles késsel vagy ollóval. A fa kérgét ne vagdosd össze.

4. A virágot ne szakaszd hiába és ügyelj arra, hogy a szedésénél a törzs meg ne sérüljön és hogy legalább néhány virág maradjon a törzsön magképződés céljából.

5. Támogasd a mai napság oly nagyon szorongatott madárvilágot etetőhelyek és itatók létesítése, valamint fészkelő-odvaknak stb. kihelyezése által.

6. Ha madárfészket találsz, úgy szemléld azt csak távolról. Ne nyúlj sem a fészekhez, sem annak tartalmához és hallgasd el titkodat.

7. Védd meg ember és állatokkal szemben az állítólag kártékony, de a valóságban hasznos állatokat (pl. sündisznó, vakond, bagoly). Azon állítás, hogy bizonyos állatok kártékonyak, többnyire a természet félreismerésén alapszik.

8. Ha kénytelen vagy kártékony állatokat megsemmisíteni, úgy öld meg őket lehetőleg gyorsan és fájdalmatlanul. Ne kínozz más állatokat sem.

9. A szabad természetben ne dobálj szét virágot, papírt és más hulladékot.

10. Általában védd meg szűkebb és távolabbi szülőföldedet pajkos rombolásoktól, tiszteld a régi szokásokat és a régi bevált építési módot, anélkül, hogy az egészséges haladástól elzárkóznál.

Az idézett tízparancsolat az „Eperjesi Lapok” 1919. május 18-i számában volt olvasható. Véleményünk szerint korunkra is maradéktalanul érvényes, ezért intelmeit fogadjuk meg, tartsuk be, és tegyük közhírré.

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat