Egészség tanulás munka...

Idén februárban kezdődött EFOP 1.5.3 pályázat egyik fő céljaként a hátrányos helyzetű munkavállalók elsődleges munkaerő piacra lépését támogató programok megszervezését tekinthetjük. A célunk támogatást nyújtani a pályázat megvalósulási ideje alatt minden olyan segítséget kérőnek, akinek célja a munkába állás.

Ennek érdekében először a mentoroknak, és ami még nagyobb öröm, jelentős létszámú önkéntesnek szerveztünk tréningeket a hátrányos helyzetből fakadó sajátosságok megértését és kezelését támogatva.

Mentoraink ezután aktívan részt vettek a konzorcium településeiről összesen száz fő részére megszervezésre került munkaerőpiaci integrációs tréning megszervezésében. A résztvevők kompetencia felmérésben vettek részt, hogy a képzés tematikája úgy kerüljön kialakításra, hogy minél hatékonyabban szolgálja a személyes fejlődésüket. A tréningek három részből álltak. Önismereti, kommunikációs és munkaerőpiaci blokkból. Az önismereti blokk során a résztvevők önismerete, önértékelése, reális énképe fejlődött, ami alapvetően kihat az egyén motivációs szintjére is.

A kommunikációs készségek fejlesztése, bár célirányosan a munkaerőpiac igényeihez mérten kerültek kialakításra, valójában az élet minden területén rendkívül hasznosak. A résztvevők gyakorlatorientált módszerekkel sajátíthatták el a hatékony kommunikáció alapvető irányelveit, módszereit. A munkaerőpiaci ismeretek bővítése rendkívül fontos, hiszen a munkaerőpiac mind regionálisan, mind országosan nagy változásokon ment keresztül és ezek a folyamatok még messze nem zárultak le. Szükség van a munkaerőpiaci tendenciák és trendek ismeretén túl az önéletrajz írás, motivációs levél, az állásinterjún való részvétel aktualizálására is.

A pályázat másik célja az egészség egyenlőtlenségek csökkentése, rendszeres testmozgás és a fiatalok továbbtanulásának támogatása.

Az eddig megtartott több mint tíz rendezvény során a résztvevők érdekes előadásokat hallhattak az egészséges életmód alapjairól. Ezen előadások során megpróbáltunk közérthető módon, mégis magas szakmaisággal ismereteket átadni az egészséget befolyásoló rizikó és protektív - azaz támogató tényezőkről. Hangsúlyoztuk az egyéni felelősségvállalás fontosságát, hogy a változás, változtatás, bár gyakran komoly genetikai faktorok is befolyásolják, mégis nagymértékben a mi felelősségünk. A programban lehetőség van egyéni egészségfejlesztési tervek elkészítésére, sőt egyéni tanulást, továbbtanulást támogató, pályaorientációs tanácsadásra is, hiszen a programban résztvevő orvos, mentálhigiénikus, egészségfejlesztő és pályaorientációs szakemberek további támogatásukról biztosítottak minket, ezért én személy szerint bíztatok mindenkit, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel.

A rendezvények folytatódnak, tehát mind a munkaerőpiaci, mind az egészségfejlesztő, közösségépítő rendezvényekre szeretettel várunk mindenkit, illetve nem győzzük hangsúlyozni, hogy a programban résztvevő mentorok, szakemberek, önkéntesek is várják az érdeklődőket, segítségre szorulókat.

Hatházi Milán

szakmai vezető

 

Kedves Látogató!

Nagy öröm számomra, hogy a világhálón találkozhatunk, és ez úton nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Mozsgó község honlapján!

Bővebben

A weblapot böngészve megismerheti Mozsgó értékeit, nevezetességeit, látnivalóit, kulturális életét, múltját, jelenét.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm falunk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap. Hiszen naprakészen értesülhetnek a falu eseményeiről, a programjainkról, de a törvényi változásokat, a körjegyzőség, a képviselőtestület híreit is megtalálhatják. Képviselőtársaimmal, munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy Mozsgó községben érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él, az látja a falu jövőjét, fejlődését.

Szeretnénk, ha Ön is részese lenne munkánknak, ha úgy érezné, hogy Ön is tehet falunk felemelkedéséért. Véleményét, ötleteit megoszthatja e fórumon keresztül.

Kívánom, hogy e portál tartalmában elmerülve ismerje meg jobban Mozsgót. Ha még nem járt nálunk, látogasson el hozzánk!

Kovács Zsolt, polgármester

Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja

Önkormányzati vágópont

Mozsgó Község Labdarúgó csapata

Népi játékok

Pályázat